WWF Green Office oli ensin ”Vihreä vyöhyke” 

WWF Green Office on ympäristöjärjestelmä, jolla voi pienentää työpaikan hiilijalanjälkeä ja kuluttaa luonnonvaroja järkevästi. Ensin siitä kaavailtiin ”vihreää vyöhykettä”.

1990-luvulla WWF:n ”nuoret maailmanparantajat” kävivät joskus vielä töiden jälkeenkin Uudenmaankadun toimiston lähistön ravitsemusliikkeissä pohtimassa syntyjä syviä. Keväällä vuonna 1996 legendaariseen ravintola Coronaan Helsingin Eerikinkadulla olivat päätyneet projektipäällikkö Jari Luukkonen, tiedottaja Jaana Hirvonen ja metsävastaava Harri Karjalainen. Työ WWF:ssä oli innostavaa, ja innovointi jatkui illanvieton aikana: WWF:n toimintaan haluttiin saada mukaan entistä enemmän ihmisiä.

”Luodaan Vihreä vyöhyke, joka koostuu toimistoista, jotka lähtevät konkreettisesti tekemään toimenpiteitä ympäristökuormituksen pienentämiseksi”, Luukkonen muistelee kolmikon pohtineen.

Pöytään oli päätynyt oluttuopin alusia, joihin luonnosteltiin miltä Vihreä vyöhyke voisi näyttää Helsingissä: vihreät lonkerot etenisivät Hämeentietä, Mannerheimintietä ja muita tuttuja toimistoympäristöjä pitkin ympäri kaupungin.

Ideoinnin jälkeen Luukkonen luonnosteli ajatusta eteenpäin ja lähetti idean syksyllä 1996 laajemmin kommentoitavaksi. Vuoden jälkeen ajatus oli jalostunut Green Office -ohjelman pilotoimiseksi. Green Officen tavoitteeksi asetettiin yritysten ja julkishallinnon toimistojen saaminen mukaan tekemään ympäristötyötä, vähentämään kulutustaan ja kasvihuonekaasupäästöjään. Tarkoituksena oli myös saada näkyvyyttä Helsingissä, missä sijaitsivat monen yrityksen pääkonttorit ja missä julkishallinnolla oli paljon toimipisteitä.

”Pilotointivaihe oli kohtuullisen pitkä, mutta vuonna 2002 virallinen WWF:n Green Office -ohjelma otettiin käyttöön”, Luukkonen sanoo.

Käytännön työssä yrityksen tai julkishallinnon toimijan kanssa laadittiin konkreettinen lista sellaisista ympäristön tilaa parantavista toimenpiteistä, joita organisaatiossa voitaisiin tehdä. WWF nosti alkuvaiheessa esiin toimistojen jätehuollon, energiankäytön, liikennepolitiikan ja paperinkäytön.

Kyseeseen tulivat hyvinkin arkiset toimet, kuten valojen sammuttelu, kaksipuolinen tulostus, kertakäyttöastioista luopuminen ja jätteiden kierrätys.

Toimistoille luotiin sertifiointivaatimukset ja raportointijärjestelmä. Määräajan kuluttua tarkastettiin, miten tavoitteet olivat toteutuneet. Aluksi käytännön koulutuksen ja arvioinnin teki Greenseal-konsulttiyritys. Vuonna 2002 Green Office -konsepti otettiin kokonaan WWF:n omiin käsiin. Vasta tämän jälkeen järjestelmä alkoi saada kunnolla jalansijaa, ja seuraavien kahden vuosikymmenen aikana toiminta on laajentunut ja WWF Green Office -verkosto on melko tasaisesti kasvanut.

Nykyään Green Office on työkalu, jolla yritys tai organisaatio kehittää ja johtaa työpaikkansa ympäristövastuuta. Green Officen tarkoituksena on edistää WWF:n suojelutavoitteita: ympäristöjärjestelmän avulla pyritään pienentämään työpaikan hiilijalanjälkeä, vähentämään luonnonvarojen ylikulutusta ja tukemaan luonnon monimuotoisuutta. Valmis malli ohjaa asettamaan tavoitteita, valitsemaan oikeita mittareita ja toimenpiteitä sekä myös viestimään tuloksista.

Alkuvuonna 2022 Suomen WWF Green Office -verkostossa oli mukana yli 200 organisaatiota ja yritystä eri toimialoilta, noin 470 toimipaikkaa ja noin 55 000 työntekijää.

”On ilo seurata, kuinka järjestelmä kehittyy ja voi hyvin edelleen”, Luukkonen sanoo.

Teksti: Joonas Fritze