Jyväskylän yliopisto tekee sitä, mitä opettaa

Jyväskylän yliopistossa työskentelee noin 2 500 henkilöä ja suorittaa opintojaan parhaimmillaan noin 15 000 opiskelijaa. Yhteiset ympäristövaikutukset vaativat yhteistyötä ja rajojen rikkomista.

Vaikka Green Office virallisesti koskee vain merkin saaneen organisaation henkilöstöä, on Jyväskylän yliopistossa koettu tärkeäksi, että ympäristöjärjestelmä vaikuttaa myös opiskelijoiden arjessa. Ovathan opiskelijat myös osaltaan vaikuttamassa yliopiston ympäristövaikutuksiin.

”Voisihan tässä sulkeutua ja miettiä, että tässä tehdään nyt Green Officea henkilökunnalle, mutta silloin ohjelma ei toimisi. Jos toiminta rajoitettaisiin meillä koskemaan vain henkilökuntaa, en kokisi, että tätä työtä voisi tehdä puhtaalla omallatunnolla”, Jyväskylän yliopiston ympäristökoordinaattori Veli-Heikki Vänttinen kertoo.

Yliopisto tekee tästä syystä Green Officen puitteissa myös Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan, eli JYY:n, kanssa yhteistyötä. Yhteistyö nähdään ympäristöviestiä eteenpäin vievänä voimavarana, joka hyödyttää niin yliopistoa, ylioppilaskuntaa kuin opiskelijoita.

"Voisihan tässä sulkeutua ja miettiä, että tässä tehdään nyt Green Officea hen­ki­lö­kun­nal­le, mutta silloin ohjelma ei toimisi."

-Veli-Heikki Vänttinen, Jyväskylän yliopisto

"Voisihan tässä sulkeutua ja miettiä, että tässä tehdään nyt Green Officea hen­ki­lö­kun­nal­le, mutta silloin ohjelma ei toimisi."

-Veli-Heikki Vänttinen, Jyväskylän yliopisto

”Tietoisuuden lisääminen ei tapahdu niin, että teen itsekseni asioita ja yritän laittaa opiskelijoille viestiä, vaan opiskelijat pitää saada jollain tasolla mukaan toimintaan”, Vänttinen toteaa.

Miten sitten opiskelijat voitaisiin saada tietoisiksi Green Officesta ja ympäristövaikutuksista? Vänttisen mukaan tähän on pyritty ylioppilaskunnan yhteistyön lisäksi esimerkiksi tuomalla viestiä esiin opetustiloissa.

”Yliopisto opettaa monella kurssillaan kestävään kehitykseen ja ympäristöasioihin liittyviä teemoja. Itse koen asian niin, että jos jollain kurssilla opetetaan vaikkapa jotain jätehuollosta, niin tämä olisi hyvä huomioida konkreettisesti myös opetustilassa, eli tehdään sitä mitä opetetaan”, Vänttinen toteaa.

Viesti välittyy tapahtumien kautta

Yliopistot ovat järjestäneet kautta aikain runsaasti tapahtumia. Vaikka Green Officen puitteissa järjestetään Jyväskylän yliopistossa omia tapahtumia, on Vänttisen mukaan tärkeää päästä osalliseksi myös sellaisiin tapahtumiin, jotka eivät lähtökohtaisesti liity Green Officeen. Yksi esimerkki tällaisesta onnistuneesta tapahtumasta löytyy vuoden 2016 syksyltä.

Jyväskylän yliopisto järjesti tuolloin uusille opiskelijoille messut ja niiden yhteydessä kampuspiknikin. Koska ympäristönäkökulma haluttiin tuoda laajasti esiin, yliopisto ja JYY osallistuivat messuille yhteisellä ständillä. Kampuspiknikissä puolestaan otettiin Green Office huomioon paitsi ruoan ympäristöystävällisyydessä, myös jätehuollossa.

”Massatapahtumissa joudumme käyttämään kertakäyttöastioita, ja tämä oli ensimmäinen tapahtuma, missä hankimme täysin kompostoituvasta materiaalista tehtyjä kertakäyttöastioita ja -aterimia. Näin ollen kampuspiknikissä riitti pelkkä biojäteastia, kun kaikki jäte oli biohajoavaa”, Vänttinen kertoo.

”Jätteiden lajittelu isoissa tapahtumissa on haastavaa. Vaikka olisi minkälaiset ohjeistukset, yhden astian malli toimii parhaiten.”

Pienestä on hyvä ponnistaa

Joskus uuden aloittaminen ja esimerkiksi ympäristöohjelman käyttöön ottaminen voi tuntua raskaalta tai muutos vaikealta. Vänttinen huomauttaa, että pienestäkin voi ponnistaa.

”Vaikka organisaatioiden lähtökohdat voivat olla hyvin erilaiset, voi Green Officen kanssa lähteä liikkeelle simppeleistä asioista. Tärkeintä on, että lähdetään jostain tasosta liikkeelle ja huomataan, että ympäristönäkökulman huomioiminen on tärkeää. Lähtötaso voi olla vaikkapa tulostuksen vähentäminen tai valojen sammuttaminen, ja ohjelmaa voi sitten siitä viedä eteenpäin”, Vänttinen kannustaa.

Sitouta työyhteisö ympäristötekoihin WWF Green Officella

Henkilökunta on työpaikastaan ylpeä, kun organisaatiota johdetaan ympäristöarvoihin pohjautuen.

Mikä Green Office?

Sitouta työyhteisö ympäristötekoihin WWF Green Officella

Henkilökunta on työpaikastaan ylpeä, kun organisaatiota johdetaan ympäristöarvoihin pohjautuen.