Ympäristöjärjestelmä positiivisena vaikuttajana

Green Office on sisäistetty OP:ssa hyvin niin henkilöstön keskuudessa kuin toiminnan suunnittelussa. Ympäristöjärjestelmässä on kyse ennen kaikkea käytöksen muutoksista, OP:sta kerrotaan.

Yhteiskuntavastuupäällikkö Satu Kuoppamäen mukaan yksi Green Officen hyvistä puolista on, että se kannustaa tempauksiin. Esimerkki onnistuneesta tempauksesta löytyy vuodelta 2016, jolloin OP järjesti Helsingin Vallilan kiinteistössään vegaaniviikon.

”Kiinteistömme ravintoloista saa muutenkin päivittäin kasvisruokaa. Kasvisruokailu ja etenkin vegaaniviikko ovat olleet sellaisia, joista on tullut tosi paljon positiivista palautetta ja kiitosta. Tarkoituksenamme on järjestää uudestaan vegaaniviikon kaltainen tempaus”, Kuoppamäki kertoo.

Green Officen etu on Kuoppamäen mielestä se, että siinä on kyse ennemminkin käytöksen muutoksista kuin suurista investoinneista. Nämä muutokset näkyvät Kuoppamäen mukaan OP:ssa muun muassa paperinkulutuksen vähentämisessä, palveluiden sähköistymisessä, kierrättämisessä, työmatkaliikkumisessa, kasvisruokailun kiinnostuksen kasvamisessa ja vastuullisissa hankinnoissa. Näiden lisäksi Green Office näkyy OP:n toiminnan perusteissa.

”Kun OP lähti mukaan Green Officeen, tärkeänä tavoitteena oli saada vahvistusta oman toiminnan ympäristöystävällisyyteen. On mieluista tarjota asiakkaillekin ympäristöystävällisiä tuotteita, kun oma toiminta on niiden suhteen kunnossa”, Kuoppamäki kertoo.

"On mieluista tarjota asiak­kail­le­kin ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­siä tuotteita, kun oma toiminta on niiden suhteen kunnossa."

-Satu Kuoppamäki, OP

"On mieluista tarjota asiak­kail­le­kin ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­siä tuotteita, kun oma toiminta on niiden suhteen kunnossa."

-Satu Kuoppamäki, OP

Hän pitää Green Officea joustavana ja eri toimistojen tarpeet huomioivana ympäristöjärjestelmänä.

”Verrattuna moniin isoihin sertifikaatteihin, Green Office ei ole raskas vaan se skaalautuu suhteellisen kevyelläkin työllä toimiston tarpeisiin. Green Office sopeutuu eri kokoisiin toimistoihin, mikä on hyvä, jos vertaa joihinkin globaaleihin sertifikaatteihin, joissa ei huomioita vaikkapa toimiston kokoa tai henkilöstön määrää”, Kuoppamäki kertoo.

Ekotehokasta työmatkailua

Henkilöstö antaa Kuoppamäen mukaan aktiivisesti palautetta Green Officeen liittyen. Esimerkiksi työmatkapyöräily on koettu hyväksi ratkaisuksi, ja palautteen mukaan siihen pitäisi kannustaa jopa entistä enemmän. Kuoppamäen mukaan työmatkailun huomioiminen on yksi OP:n näkyvistä Green Office -toimista.

”Pääkaupunkiseudulla työnantaja tukee tietyllä summalla joukkoliikenteen käyttöä. Autojen pysäköintipaikat ovat sen sijaan meillä maksullisia. Tämä on ollut hyvä keino suosittaa työmatkailussa pyöräilyä ja joukkoliikennettä”, Kuoppamäki kertoo.

Green Office -merkki on ollut käytössä OP:n Vallilan toimipisteissä ja joissain pankeissa jo vuodesta 2003.

Pienemmät päästöt ja kulutus työpaikallasi

Tavoitteellisella ja mitattavalla Green Office -toiminnalla leikkaat toimiston aiheuttamia ympäristövaikutuksia kunnianhimoisesti.

Mikä Green Office?

Pienemmät päästöt ja kulutus työpaikallasi

Tavoitteellisella ja mitattavalla Green Office -toiminnalla leikkaat toimiston aiheuttamia ympäristövaikutuksia kunnianhimoisesti.