Itämeri tarvitsee apuamme

Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä. Suurin syy sen huonoon tilaan on ihmisen toimet. Itämeri on myös meidän ainoa meremme, joten pidetään yhdessä huolta sen ainutlaatuisesta luonnosta. Nyt on toimittava, jotta myös tulevat sukupolvet saavat nauttia rakkaasta merestämme. Liity pelastajien joukkoon!

Uhat ja ratkaisumme

Tukesi merkitsee

Luonnonsuojelu on kestävyyslaji, joten sinä säännöllisenä tukijana eli kummina olet todella tärkeä. Itämeren ongelmat voidaan parantaa vain valtioiden rajat ylittävällä, pitkäjänteisellä yhteistyöllä. WWF toimii tehokkaasti kaikissa Itämeren maissa.

Tavoitteenamme on Itämeren palauttaminen hyvään ekologiseen tilaan sekä terveet ja elinvoimaiset eliöyhteisöt. Jokainen euro tulee tarpeeseen. Varoista vähintään 70 % käytetään luonnonsuojelun tarpeisiin ja enintään 30 % käytetään raportointiin, hallintoon ja varainhankintaan.

Mitä kummien tuella tehdään?

  • Uhanalaisten lajien auttaminen, mm. itämerennorpan laskentojen rahoitus
  • Rannikkovesien tilan parantaminen rakentamalla kosteikkoja ja ennallistamalla soita
  • Itämeren valtioiden suojelutoimenpiteiden valvominen ja tiedon jakaminen
  • Vaelluskalojen lisääntymistä estävien turhien patojen purkutyöt
  • Vaikuttamistyö EU:n ja Suomen meripolitiikassa
  • Vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen varustaminen
  • Tiedonvälitys, mm. Kalaopas kuluttajien ja kalakauppiaiden kestäviin valintoihin

Kummina pysyt ajan tasalla

Kummina saat ajankohtaista tietoa luonnon tilasta ja tukijuuskohteestasi niin uutiskirjeiden, kummiuutisten kuin WWF-lehdenkin muodossa.