© Meeri Koutaniemi / WWF
Meeri Koutaniemi: Ögonvittnen
WWF Finlands och Meeri Koutaniemis fotoutställning Ögonvittnen – Berättelser om möten mellan människa och natur i östra Himalaya.