WWF Finland

WWF Finland är en del av det omfattande, internationella WWF-nätverket, som har byråer i cirka 50 länder och verksamhet i över hundra länder. WWF grundades år 1961 och har vuxit från en liten organisation som fokuserade på att skydda utrotningshotade arter till världens mest inflytelserika miljöorganisation. I Finland har vi varit verksamma sedan 1972.

Våra mål är att skydda naturens mångfald och att minska människornas ekologiska fotavtryck. För att nå våra mål verkar vi mångsidigt, såväl i praktiska skyddsprojekt på fältet som vid politiska förhandlingsbord och i expertgrupper.

Tillsammans med hela WWF-nätverket skyddar vi bland annat världens mest utrotningshotade djur, som tigrar, elefanter, orangutanger, snöleoparder och isbjörnar. Genom vårt omfattande nätverk deltar vi också i arbetet för att skydda världshaven och deras fiskbestånd, bekämpa avskogning och bromsa klimatförändringen.

I Finland skyddar vi utrotningshotade inhemska arter, som saimenvikaren, skogsrenen, järven, fjällräven och vandringsfiskar. Vi främjar skogsskyddet och ett ekologiskt hållbart skogsbruk, restaurerar vårdbiotoper, hjälper Östersjön på många sätt och frigör och iståndsätter strömmande vatten. Vi verkar för hållbara produktions- och konsumtionssätt och för att förhindra klimatförändringen. Vi för ut miljöfostran till skolor och tar fram information.

Vi har projekt inom utvecklingssamarbete i Nepal, Indonesien, Tanzania, Moçambique och Mekongområdet.

Vi är en partipolitiskt obunden organisation. Medlen för vårt arbete får vi i huvudsak genom donationer från privatpersoner, men vår verksamhet stöds också av företag och stiftelser. Vårt utvecklingssamarbete finansieras av Utrikesministeriet.

På vår byrå i Sörnäs i Helsingfors arbetar knappt 70 personer.

Du kan delta i vår verksamhet genom att på somrarna restaurera vårdbiotoper på våra talkoläger, delta i våra talkon för främmande arter och talkon för att iståndsätta strömmande vatten, verka som frivillig i våra oljebekämpningsgrupper och delta i WWF:s ungdomsgrupper i större städer. Du kan också följa oss och dela vårt budskap på bland annat sociala medier.

En viktig del av vår verksamhet är också våra talrika engångs- och månadsgivare: cirka hälften av finansieringen för vår långsiktiga verksamhet kommer från privatpersoner. Som regelbunden stödgivare, fadder, får du varje månad vårt nyhetsbrev och fyra gånger om året vår fina tidskrift, WWF-tidningen. Var och en av oss kan påverka att naturen och människorna mår bra.