On sulaa hulluutta luovuttaa!

Arktisen alueen kohtalo vaikuttaa koko maapallon tulevaisuuteen. Jäätiköiden sulaminen pohjoisessa nostaa merenpintaa toisella puolella maapalloa. Osaa alueen lajeista, kuten jääkarhuja, ei tavata missään muualla. Lumesta ja jäästä riippuvaisten eläinten tulevaisuus on vakavasti uhattuna jo nyt – myös Suomessa. Lumi-kummina olet pelastamassa pohjoista luontoa.

Uhat ja ratkaisumme

Tukesi merkitsee

Luonnonsuojelu on kestävyyslaji, joten sinä säännöllisenä tukijana eli kummina olet todella tärkeä. Jotta voisimme turvata arktisten lajien säilymisen tulevaisuudessa, tulee ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä arktisen luonnon suojeluun, seurantaan ja tutkimukseen panostaa entistä voimakkaammin.

Jokainen euro tulee tarpeeseen. Varoista noin 80% käytetään tehokkaasti suoraan luonnonsuojelun tarpeisiin. Noin 20% käytetään raportointiin, hallintoon ja varainhankintaan.

Mitä kummien tuella tehdään?

  • Konflikteja estävien jääkarhupartioiden toiminnan rahoitus
  • Naalin ruoka-automaattien rahoitus Suomen lapissa
  • Tutkimushankkeiden tukeminen, mm. jääkarhujen ja kiljuhanhien satelliittiseuranta
  • Itämerennorpan laskentojen kulut ja tunnistustutkimuksen tukeminen
  • Ilmastopolitiikkaan vaikuttaminen ja kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin osallistuminen

Kummina pysyt ajan tasalla

Kummina saat ajankohtaista tietoa luonnon tilasta ja tukijuuskohteestasi niin uutiskirjeiden, kummiuutisten kuin WWF-lehdenkin muodossa.