Pysäytetään metsäkato yhdessä!

Metsät ovat elinehto kaikelle elämälle. 2/3 maailman eläin- ja kasvilajeista elää sademetsissä ja ne ovat uhattuna elinalueiden kapenemisen vuoksi. Metsiä tuhotaan muun muassa kestämättömän maatalouden ja kaivostoiminnan takia. Trooppisten metsien hakkaaminen kiihdyttää puolestaan ilmastonmuutosta. Liity WWF:n Sademetsä-kummiksi ja olet eturivissä suojelemassa maailman lajirikkaimpia elinympäristöjä.

Uhat ja ratkaisumme

Tukesi merkitsee

80 prosenttia täynnä oleva piirakkadiagrammi

Luonnonsuojelu on kestävyyslaji, joten sinä säännöllisenä tukijana eli kummina olet todella tärkeä. WWF:n tavoitteena on pysäyttää vakava metsäkato, säilyttää koskemattomat sademetsät ja turvata uhanalaisten lajien elinalueet. Viime vuosien aikana sademetsistä on löydetty satoja ennestään tuntemattomia kasvi- ja eläinlajeja. Elinympäristöjen tuhoutumisen vuoksi saatamme menettää lajeja pysyvästi jo ennen kuin ne edes löydetään.

Jokainen euro tulee tarpeeseen. Varoista noin 80% käytetään tehokkaasti suoraan luonnonsuojelun tarpeisiin. Noin 20% käytetään raportointiin, hallintoon ja varainhankintaan.

Mitä kummien tuella tehdään?

  • Metsien ennallistaminen takaisin luonnontilaisiksi
  • Suojelualueiden perustaminen paikkoihin, joiden luontotyypit ovat erityisen haavoittuvia tai niissä elää uhanalaisia lajeja
  • Vastuullisesta tuotannosta kertovien sertifikaattien, kuten puutuotteiden FSC:n, kehittäminen
  • Tiedotustyö kulutustottumuksien muuttamiseksi
  • Kehittyvissä maissa paikallisväestöä osallistavan kylämetsätalouden tukeminen

Kummina pysyt ajan tasalla

Kummina saat ajankohtaista tietoa luonnon tilasta ja tukijuuskohteestasi niin uutiskirjeiden, kummiuutisten kuin WWF-lehdenkin muodossa.

Me emme saa tuhota ja sur­kas­tut­taa metsiä ja samalla viedä tätä puhtaan ilman tuottamaa elämystä jäl­ke­läi­sil­täm­me. Koen myös äärimmäisen tärkeänä metsien mo­ni­muo­toi­suu­den säilymisen ja siksi olen mukana WWF:n toiminnassa Sademetsä-kummina.

Mikko von Hertzen
muusikko

Me emme saa tuhota ja sur­kas­tut­taa metsiä ja samalla viedä tätä puhtaan ilman tuottamaa elämystä jäl­ke­läi­sil­täm­me. Koen myös äärimmäisen tärkeänä metsien mo­ni­muo­toi­suu­den säilymisen ja siksi olen mukana WWF:n toiminnassa Sademetsä-kummina.

Mikko von Hertzen
muusikko