Pysäytetään metsäkato yhdessä!

Metsät ovat elinehto kaikelle elämälle. 2/3 maailman eläin- ja kasvilajeista elää sademetsissä ja ne ovat uhattuna elinalueiden kapenemisen vuoksi. Metsiä tuhotaan muun muassa kestämättömän maatalouden ja kaivostoiminnan takia. Trooppisten metsien hakkaaminen kiihdyttää puolestaan ilmastonmuutosta. Liity WWF:n Sademetsä-kummiksi ja olet eturivissä suojelemassa maailman lajirikkaimpia elinympäristöjä.

Uhat ja ratkaisumme

Tukesi merkitsee

Luonnonsuojelu on kestävyyslaji, joten sinä säännöllisenä tukijana eli kummina olet todella tärkeä. WWF:n tavoitteena on pysäyttää vakava metsäkato, säilyttää koskemattomat sademetsät ja turvata uhanalaisten lajien elinalueet. Viime vuosien aikana sademetsistä on löydetty satoja ennestään tuntemattomia kasvi- ja eläinlajeja. Elinympäristöjen tuhoutumisen vuoksi saatamme menettää lajeja pysyvästi jo ennen kuin ne edes löydetään.

Jokainen euro tulee tarpeeseen. Varoista noin 80% käytetään tehokkaasti suoraan luonnonsuojelun tarpeisiin. Noin 20% käytetään raportointiin, hallintoon ja varainhankintaan.

Mitä kummien tuella tehdään?

  • Metsien ennallistaminen takaisin luonnontilaisiksi
  • Suojelualueiden perustaminen paikkoihin, joiden luontotyypit ovat erityisen haavoittuvia tai niissä elää uhanalaisia lajeja
  • Vastuullisesta tuotannosta kertovien sertifikaattien, kuten puutuotteiden FSC:n, kehittäminen
  • Tiedotustyö kulutustottumuksien muuttamiseksi
  • Kehittyvissä maissa paikallisväestöä osallistavan kylämetsätalouden tukeminen

Kummina pysyt ajan tasalla

Kummina saat ajankohtaista tietoa luonnon tilasta ja tukijuuskohteestasi niin uutiskirjeiden, kummiuutisten kuin WWF-lehdenkin muodossa.

Me emme saa tuhota ja sur­kas­tut­taa metsiä ja samalla viedä tätä puhtaan ilman tuottamaa elämystä jäl­ke­läi­sil­täm­me. Koen myös äärimmäisen tärkeänä metsien mo­ni­muo­toi­suu­den säilymisen ja siksi olen mukana WWF:n toiminnassa Sademetsä-kummina.

Mikko von Hertzen
muusikko

Me emme saa tuhota ja sur­kas­tut­taa metsiä ja samalla viedä tätä puhtaan ilman tuottamaa elämystä jäl­ke­läi­sil­täm­me. Koen myös äärimmäisen tärkeänä metsien mo­ni­muo­toi­suu­den säilymisen ja siksi olen mukana WWF:n toiminnassa Sademetsä-kummina.

Mikko von Hertzen
muusikko