Sydäntäsi tarvitaan tänään

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on vielä mahdollista pysäyttää, mutta toimiin on ryhdyttävä välittömästi. Teemme joka päivä töitä ilmastokriisin hillitsemiseksi ja lajikadon pysäyttämiseksi, mutta suojelutyömme ei ole mahdollista ilman uskollisia tukijoitamme. Kummina olet kanssamme ratkaisemassa maapallon vakavimpia ympäristöongelmia. Yhdessä voimme luoda toivoa.

Uhkia ja ratkaisuja

Tukesi merkitsee

Eläimet ja kasvit ovat riippuvaisia toisistaan, ja ihminen on täysin riippuvainen luonnosta. Yhdenkin lajin kato voi horjuttaa kokonaisia ekosysteemejä. Meidän tavoitteemme on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Sinä säännöllisenä tukijana mahdollistat pitkäjänteisen ympäristönsuojelutyömme.

Yli puolet toimintamme rahoituksesta tulee yksityisiltä ihmisiltä ja jokainen euro tulee tarpeeseen. Varoista noin 80% käytetään tehokkaasti suoraan luonnonsuojelun tarpeisiin. Noin 20% käytetään raportointiin, hallintoon ja varainhankintaan.

Mitä kummien tuella tehdään?

  • Työskentelemme luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimpien ekosysteemien säilyttämiseksi
  • Teemme konkreettisia kenttähankkeita lajien ja niiden elinympäristöjen suojelemiseksi
  • Autamme lajeja sopeutumaan ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin
  • Vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon ympäristöongelmien ratkaisemiseksi
  • Osallistumme kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin
  • Valvomme ilmastosopimusten noudattamista
  • Vaikutamme yrityksiin päästöjen vähentämiseksi
  • Edistämme ilmastonmuutosta hillitsevää sijoittamista
  • Autamme ihmisiä tekemään ilmastoystävällisiä ratkaisuja arjessaan

Kummina pysyt ajan tasalla

Kummina saat ajankohtaista tietoa luonnon tilasta ja lahjoituskohteestasi niin uutiskirjeiden, kummiuutisten kuin WWF-lehdenkin muodossa.