Puretaan padot yhdessä!

Nyt on käynnissä valtakunnalliset suurtalkoot turhien patojen purkamiseksi! Pelastamme tuhotut koskimaisemat, päästämme virtavedet vapaiksi ja annamme uhanalaisille lohikaloille mahdollisuuden lisääntyä. Osallistu sinäkin sopivaksi katsomallasi summalla. Liian pientä lahjoitusta ei olekaan. Kaikkia tarvitaan, sillä purettavia ja ennallistettavia kohteita on satoja. Tule mukaan!

Kyseessä on yleislahjoitus, joka on korvamerkitty patojen purkuun.

Turhien patojen purku tarkoittaa tätä

  • Uhanalaiset vaelluskalat, kuten lohet, pääsevät lisääntymään, kun niiden kutureiteiltä poistetaan vaellusesteet.
  • Maisema ja joki ennallistetaan luonnonmukaiseksi ja virtavesilajisto elpyy, kun vesi vapautuu virtaamaan koskissa.
  • Virkistys- ja kalastusmatkailu elpyy ja paikalliset elinkeinot hyötyvät.

Suomen WWF tekee valtavan hienoa työtä Suomen ka­la­kan­to­jen ja virtavesien hy­vin­voin­nin var­mis­ta­mi­sek­si.

Jasper Pääkkönen
Lahjoittaja ja uhanalaisten kalojen väsymätön puhemies Hiitolanjoen padoilla

Suomen WWF tekee valtavan hienoa työtä Suomen ka­la­kan­to­jen ja virtavesien hy­vin­voin­nin var­mis­ta­mi­sek­si.

Jasper Pääkkönen
Lahjoittaja ja uhanalaisten kalojen väsymätön puhemies Hiitolanjoen padoilla

Mitä lahjoituksellasi saadaan aikaan?

  • 5 000 € - Padonpurkukohteen suunnittelu tai lupa- ja käsittelymaksu
  • 10 000 € - Kalojen vaellusesteenä toimivan tierummun vaihto esteettömäksi
  • 50 000 € - Pienen padon poisto ja koskiympäristön ennallistaminen
  • 250 000 € - Keskikokoisen padon poisto ja koskiympäristön ennallistaminen
Kyseessä on yleislahjoitus, joka on korvamerkitty patojen purkuun.

Historiallinen suojeluvoitto: Hiitolanjoesta on tulossa uhanalaisten kalojen paratiisi

Etelä-Karjalan Hiitolanjoesta on hyvää vauhtia muodostumassa uhanalaisten vaelluskalojen paratiisi. Vuonna 2021 puretun Kangaskosken padon alueella mitattiin viime kesänä ennätyssuuria poikastiheyksiä, kun uhanalaiset vaelluskalat pääsivät vihdoin kutemaan ennallistettuun koskeen. Viime syksynä purettiin Lahnasenkosken pato, ja suuret järvilohet uivat ennallistettuun koskeen miltei heti sen jälkeen, kun siihen pääsettiin taas vettä. Hiitolanjoen viimeinen pato, Ritakosken pato, puretaan syksyllä 2023. Laaja joukko toimijoita on tehnyt vuosikymmeniä töitä joen vapauttamiseksi. Hiitolanjoen kolmen vesivoimalan oston, niiden patojen purkamisen ja koskien ennallistamisen hintalappu on 3,2 miljoonaa euroa. Rahoitukseen on osallistunut useita julkisia tahoja ja yksityisiä lahjoittajia, kuten näyttelijä Jasper Pääkkönen. Myös WWF ja Lassi Leppinen Säätiö osallistuvat useamman vuoden kestävään projektiin merkittävällä summalla.

Historiallinen suojeluvoitto: Hiitolanjoesta on tulossa uhanalaisten kalojen paratiisi

Etelä-Karjalan Hiitolanjoesta on hyvää vauhtia muodostumassa uhanalaisten vaelluskalojen paratiisi. Vuonna 2021 puretun Kangaskosken padon alueella mitattiin viime kesänä ennätyssuuria poikastiheyksiä, kun uhanalaiset vaelluskalat pääsivät vihdoin kutemaan ennallistettuun koskeen. Viime syksynä purettiin Lahnasenkosken pato, ja suuret järvilohet uivat ennallistettuun koskeen miltei heti sen jälkeen, kun siihen pääsettiin taas vettä. Hiitolanjoen viimeinen pato, Ritakosken pato, puretaan syksyllä 2023. Laaja joukko toimijoita on tehnyt vuosikymmeniä töitä joen vapauttamiseksi. Hiitolanjoen kolmen vesivoimalan oston, niiden patojen purkamisen ja koskien ennallistamisen hintalappu on 3,2 miljoonaa euroa. Rahoitukseen on osallistunut useita julkisia tahoja ja yksityisiä lahjoittajia, kuten näyttelijä Jasper Pääkkönen. Myös WWF ja Lassi Leppinen Säätiö osallistuvat useamman vuoden kestävään projektiin merkittävällä summalla.

WWF:n kautta lah­joi­tuk­se­ni on asian­tun­te­vis­sa ja luo­tet­ta­vis­sa käsissä. Olen erittäin innokas kalastaja ja luon­toih­mi­nen, joka on huolestunut siitä, missä kunnossa jätämme maapallon lapsillemme. Vesistöjen ja uha­na­lais­ten kalojen suojelu on lähellä sydäntäni. Se, että voin osallistua isojen patojen purkamiseen ja upeiden koskien va­paut­ta­mi­seen, on us­ko­mat­to­man palkitsevaa. Jokainen kaunis luontokohde on kor­vaa­mat­to­man arvokas.

Lassi Leppinen
Supercellin perustajajäsen, WWF:n suurlahjoittaja

WWF:n kautta lah­joi­tuk­se­ni on asian­tun­te­vis­sa ja luo­tet­ta­vis­sa käsissä. Olen erittäin innokas kalastaja ja luon­toih­mi­nen, joka on huolestunut siitä, missä kunnossa jätämme maapallon lapsillemme. Vesistöjen ja uha­na­lais­ten kalojen suojelu on lähellä sydäntäni. Se, että voin osallistua isojen patojen purkamiseen ja upeiden koskien va­paut­ta­mi­seen, on us­ko­mat­to­man palkitsevaa. Jokainen kaunis luontokohde on kor­vaa­mat­to­man arvokas.

Lassi Leppinen
Supercellin perustajajäsen, WWF:n suurlahjoittaja

Hii­to­lan­joen patojen purku on ko­ko­luo­kal­taan räjähtävä alku ja esikuva tuleville hank­keil­lem­me. Suun­ni­tel­mis­sa on useita arvokkaita kohteita, joille ei vielä ole täyttä rahoitusta. Kir­jai­mel­li­ses­ti sanottuna, laita rahasi nyt poikimaan ja anna kalojen kutea! Yh­teis­työl­lä saamme ihmeitä aikaan. Tule mukaan!

Sampsa Vilhunen
Ohjelmapäällikkö, WWF Suomi, meret ja sisävedet

Hii­to­lan­joen patojen purku on ko­ko­luo­kal­taan räjähtävä alku ja esikuva tuleville hank­keil­lem­me. Suun­ni­tel­mis­sa on useita arvokkaita kohteita, joille ei vielä ole täyttä rahoitusta. Kir­jai­mel­li­ses­ti sanottuna, laita rahasi nyt poikimaan ja anna kalojen kutea! Yh­teis­työl­lä saamme ihmeitä aikaan. Tule mukaan!

Sampsa Vilhunen
Ohjelmapäällikkö, WWF Suomi, meret ja sisävedet
Kyseessä on yleislahjoitus, joka on korvamerkitty patojen purkuun.