Energia- ja ilmastokriisit nostavat yritysvastuun uudelle tasolle – huomioi nämä asiat työpaikan ja etätyön energiankäytössä

Mikko Kuiri

Asiakkuuspäällikkö, Green Office

Yritykset ja organisaatiot ovat energia- ja ilmastokriisien ratkaisemisessa merkittävässä roolissa. Karsimalla turhaa energiankulutusta työelämässä voidaan pienentää paitsi kustannuksia, myös yritysten vaikutusta ilmastoon ja luontoon. Energiansäästö onkin keskeinen osa yrityksen vastuullisuutta, ja kertoo yrityksen arvoista myös asiakaskunnalle.

Suurin osa maailman kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin energiantuotannosta: esimerkiksi vuonna 2019 yli 77 prosenttia Euroopan päästöistä syntyi energiantuotannosta. Energiankulutuksen ja siten energiantuotannon tarpeen vähentäminen onkin yksi selkeimmistä vastuullisuusteoista, joita yritykset voivat arjessaan toteuttaa. Muutosten ei aina tarvitse olla mittavia, sillä jo arjen rutiineja tarkistamalla voidaan saada aikaan merkittäviä parannuksia.

Kolme keskeistä keinoa, joilla työpaikat säästävät energiaa

Energiansäästötoimia hahmotellessa on hyvä muistaa kulutuksen jakautuminen kolmeen eri tekijään: sähköön, lämpöön ja liikenteeseen. Yrityksissä ja organisaatioissa säästötoimet kannattaa kohdentaa ensin niihin asioihin ja toimintoihin, jotka kuluttavat eniten energiaa, sillä niistä löytyy usein myös eniten säästämisen varaa ilman, että viihtyvyys tai tehokkuus kärsivät.

Käytännön tasolla sekä luontoa että ihmisiä hyödyttävä energiansäästö työympäristössä on suhteellisen suoraviivaista: Liikenteestä syntyviä päästöjä voidaan pienentää esimerkiksi etätyön ja kestävän työmatkaliikkumisen keinoin. Sisälämpötilan laskeminen voi puolestaan tuoda huomattavaa säästöä vaikuttamatta työnteon mukavuuteen. Sähkönkulutusta taas voi karsia pieniltäkin tuntuvilla arjen teoilla, kuten sammuttamalla sähkölaitteet aina käytön jälkeen tai vaihtamalla valaisimiin vähän kuluttavat LED-lamput.

Etätyön yleistymisen johdosta yrityksen energiankulutusta ei voida enää mitata kattavasti vain toimiston teknisessä tilassa raksuttavia mittareita lukemalla. Samat energiansäästökeinot toimivat kuitenkin sekä yrityksen toimitiloissa että etätyötä tekevien kotitoimistoissa. Yrityksen omissa toimitiloissa tehtävien energiansäästötoimien lisäksi onkin hyvä kannustaa myös etätyöläisiä vastuulliseen energiankulutukseen. Vastavuoroisesti työntekijät voivat kannustaa yrityksen päättäjiä ottamaan energia- ja ilmastoasiat entistä vahvemmin huomioon.

Uusia näkökulmia ja konkreettisia työkaluja energiansäästöön

Arkisten energiansäästötoimien toteuttamisen jälkeen yrityksen energia-asioita ja ilmastovaikutuksia on hyvä tarkastella kattavammin. Vastuullisuustoimien suunnittelu ulkopuolisen toimijan kanssa on varteenotettava vaihtoehto, kun tarvitaan käytännön työkaluja ja uusia näkökulmia vastuullisuustyön kehittämiseen ja toteuttamiseen. Käytännön ratkaisujen lisäksi ulkopuolisen auditoijan myöntämät ympäristösertifioinnit auttavat kertomaan yrityksen vastuullisuudesta asiakaskunnalle luotettavasti.

WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä on yli 20 vuoden ajan tarjonnut työpaikoille vaikuttavia ympäristöjohtamisen työkaluja ja siten vähentänyt yhdessä yritysten ja organisaatioiden kanssa luonnolle ja ihmisille haitallisia ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten minimoinnin lisäksi panostamme henkilökunnan osallistamiseen ja motivointiin: kun organisaatiota johdetaan ympäristöarvoihin pohjautuen, myös työntekijät voivat olla ylpeitä vastuullisesta työpaikastaan.

Viisi vinkkiä energiansäästöön ja vastuulliseen energiankäyttöön yrityksille, organisaatioille ja etätyön tekijöille:

 • Hyödynnä kulutusjoustoa.

  Kulutushuippujen aikana sähköntuottajat joutuvat käyttämään kalliita ja suuripäästöisiä voimaloita, joissa poltetaan kivihiiltä, turvetta, maakaasua ja öljyä. Jos mahdollista, ajoita sähkönkäyttöä kulutushuippujen ulkopuolelle. Sähkö on usein halvinta tuulisella ja aurinkoisella säällä, kun uusiutuvan energian tuotanto on huipussaan.

 • Vähennä lämpöenergian kulutusta.

  Optimoi toimitilojen lämmitys käytön mukaan. Jo pienellä sisälämpötilan alentamisella on vaikutusta. Tiloissa, joissa ei oleskella (varastot, paikoitushallit jne.), voi lämpötilaa alentaa reilumminkin.

 • Tarkista sähkösopimuksesi.

  Siirtyminen fossiilisia polttoaineita hyödyntävistä energiamuodoista aurinko- tai tuulivoimaan ovat erittäin suositeltavia valintoja. Paitsi ilmastovaikutusten osalta, tuulivoima on myös tuotantokustannuksiltaan edullisin sähköntuotantomuoto.

 • Sammuta sähkölaitteet, kun et käytä niitä.

  Laita kahvi keittämisen jälkeen termoskannuihin ja sammuta kahvinkeitin. Sammuta valot tiloista, joissa ei työskennellä. Sammuta myös tietokoneen näyttö, kun poistut työpisteeltäsi pidemmäksi aikaa.

 • Selvitä työpaikkasi hiilijalanjälki.

  Kun tiedät, mitkä asiat yrityksessäsi tai organisaatiossasi kuluttavat eniten energiaa, voit kohdentaa toimet tarkemmin. Yleiskuvan kulutuksesta ja sen jakautumisesta saat selville WWF Green Officen Ilmastolaskurilla.

Viisi vinkkiä energiansäästöön WWF Green Office -verkoston työpaikoille:

Kehitä ja johda työpaikkasi ympäristövastuuta ympäristöjärjestelmän avulla

WWF Green Officessa rakennat valmiin mallin pohjalta oman organisaatiosi tarpeisiin sopivan ympäristöjärjestelmän, jonka avulla pienennät työpaikkasi hiilijalanjälkeä ja käytät luonnonvaroja viisaasti.

Mikä WWF Green Office?

Kehitä ja johda työpaikkasi ympäristövastuuta ympäristöjärjestelmän avulla

WWF Green Officessa rakennat valmiin mallin pohjalta oman organisaatiosi tarpeisiin sopivan ympäristöjärjestelmän, jonka avulla pienennät työpaikkasi hiilijalanjälkeä ja käytät luonnonvaroja viisaasti.