WWF Green Office -vuosiraportti 2019: vastuulliset yritykset panostavat vihreään sähköön

WWF Green Office -verkoston vuosiraportti 2019 on julkaistu: edellisvuoteen verrattuna verkoston kasvihuonepäästöt pienentyivät huikeat 10 275 tonnia, mikä vastaa yhden henkilön päivittäistä edestakaista lentomatkaa Helsingistä Pariisiin 25 vuoden ajan.

Raportissa käydään tarkemmin läpi verkostoon kuuluvien yritysten ja organisaatioiden sähkönkulutuksesta, lämmityksestä, jäähdytyksestä, tie-, raide- ja lentoliikenteestä, paperinkulutuksesta ja jätteestä syntyneet päästöt.

Lisäksi käymme läpi, miten verkoston jäsenet liikkuvat töihin, paljonko he tekevät etätöitä ja kuinka suuri osuus lounasvalinnoista on kasvispohjaisia.

Kulutustietoihin ja päästölaskentaan liittyvät vuosiraportoinnin tulokset on laskettu vertailemalla toimistojen vuoden 2018 kulutustietoja vastaaviin tietoihin vuodelta 2017.

Raportin tilastoineen voit ladata tästä:

Raportointitulokset 2019

Vihreän sähkön osuus nousussa

Raportointitulosten perusteella kokonaispäästöjen pienenemiseen vaikutti eniten vihreän sähkön – eli uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön – osuuden nousu 59 prosentista 77 prosenttiin viime vuoteen verrattuna. Samalla sähköntuotannon päästökerroin laski 10 prosenttia.

Myös ostosähkönkulutuksessa henkeä kohden oli havaittavissa pientä laskua. 

Syitä sähkönkulutuksen laskuun henkilöä kohden ovat uudet, tehokkaammat tilaratkaisut, kiinteistöautomaatioratkaisut sekä varsinkin valaistuksen energiatehokkuuden kehittäminen.

Toimialoittain vertailtuna suurin pudotus sähkönkulutuksessa tapahtui luokassa, johon on yhdistetty kolme toimialaa: Teollisuus, Tukku- ja vähittäiskauppa sekä Kuljetus ja varastointi. Tämä on ymmärrettävää, koska näillä aloilla sähköä kulutetaan merkittävästi, jolloin pienilläkin muutoksilla voi saada aikaan suuren vaikutuksen kokonaiskulutukseen.

Yritystoiminnan kansainvälistyminen kasvattaa lentoliikenteen päästöjä

Vuonna 2017 jopa 80 prosenttia päästövähenemästä aiheutui lentomatkustuksen vähenemisestä. Vuonna 2018 tilanne oli toinen, ja lennoista aiheutuneet päästöt nousivat 11 prosenttia vertailuvuodesta.

Nousua selittää useamman verkoston jäsenen toiminnan kansainvälistyminen. Henkilökohtainen kohtaaminen on varsinkin asiakas- tai muun yhteistyösuhteen alkuvaiheessa korvaamatonta.

Toisaalta lentomatkustamisesta raportointiin aiempaa ahkerammin, ja se on ainoa mittari, jonka raportointimäärät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Vaikka nousu oli maltillinen, voi se vihjata kasvavasta kiinnostuksesta lentoliikenteen päästöjen seurantaa kohtaan. 

Lentomatkustamisen vastapainoksi oli ilahduttavaa huomata, että myös raideliikenteen päästöt nousivat jopa 11 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että yhä useampi on siirtynyt esimerkiksi yksityisautoilusta ilmastoystävällisempään matkustustapaan.

Päästölaskelmiin voit tutustua tarkemmin alla olevasta taulukosta:

Green Office -verkoston päästömuutokset

Tiesitkö, että...

Lähes puolet Kulutustapamittarin vastaajista syö lounaaksi kasvisruokaa 2-3 kertaa työviikkonsa aikana. 8,1 prosenttia syö kasvisruokaa työviikon jokaisena päivänä. Vastaavasti 7,4 prosenttia kertoi, ettei syö kasvisruokaa ikinä lounaallaan.

Lähes puolet vastanneista kertoo tekevänsä etätöitä

Kuten yllä olevasta taulukosta voi päätellä, työmatkailu aiheutti eniten päästöjen kasvua vertailuvuoteen peilattuna. Jos tähän halutaan saada muutosta, kannattaa yrityksissä ja organisaatioissa panostaa entistä enemmän etätyömahdollisuuksiin ja etäpalaverien mahdollistamiseen.

Ensimmäisiä harppauksia tähän suuntaan on jo otettu, sillä lähes puolet Kulutustapamittari -kyselyyn vastanneista kertoo tekevänsä etätöitä 1-2 päivää viikossa (yhden päivän 35,4 % ja kaksi päivää 13,7 %). “Etätyön tekemisellä voi vaikuttaa etenkin työmatkaliikenteen ruuhkien ja autoilun vähenemiseen”, Green Officen asiakkuuspäällikkö Mikko Kuiri huomauttaa.

Työmatkailun päästöihin voi myös vaikuttaa valitsemalla yksityisautoilun sijasta joukkoliikenteen, pyöräilyn tai kävelyn, kuten suuri osa kyselyyn vastanneista myös tekee. 

“Erilaiset kannustimet ja henkilöstöviestintä, kuten työsuhdematkaliput, pyöräilyä edistävä Kilometrikisa sekä sosiaali- ja pyöräparkkitilojen parantaminen kannustavat Green Office -toimistojen henkilöstöä kestävään liikkumiseen”, Kuiri jatkaa.

Päästöjen seuraaminen auttaa kehittämään ympäristötoimintaa

WWF Green Office -merkki kertoo yhteistyökumppaneille ja työntekijöille, että yritys tai organisaatio on sitoutunut tekemään konkreettisia toimia hiilijalanjälkensä pienentämiseksi.

Sertifikaatin saaneet ovat velvollisia raportoimaan kulutuslukunsa kerran vuodessa WWF:lle. Lukujen pohjalta laaditaan raportti, jonka avulla seurataan verkostoon kuuluvien yritysten ja organisaatioiden ympäristötoiminnan kehittymistä vuosien saatossa.

Keväällä 2019 Green Office -verkostoon kuului 144 organisaatiota, 410 toimistoa ja 58 400 työntekijää.

Teksti: Anniina Virta-Toikka