Green Office ympäristöjärjestelmä © Hanna Alandi / Shutterstock

Mikä Green Office?

WWF Green Office on käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä toimistoille. Sen avulla voitte pienentää työpaikan ekologista jalanjälkeä sekä vähentää hiilidioksidi- ja kasvihuonekaasupäästöjä.

Työpaikoilla on lukemattomia mahdollisuuksia edistää kestävää kehitystä ja tehdä ympäristöystävällisiä ratkaisuja. WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä on tähän työhön oiva apu. Se soveltuu pieniin ja suuriin toimistoihin niin yrityksiin kuin julkishallintoon tai järjestöihin. Green Officen avulla innostatte ja osallistatte toimiston henkilöstöä arjen ekotekoihin, parannatte ympäristötietoisuutta ja saavutatte kustannussäästöjä.

”Suuri säästö on tullut pienistä asioista. Sähkönkulutus henkilöä kohti on laskenut kolmannekseen.”

Myyntipäällikkö Johanna Kettunen, Sisustusarkkitehdit Gullstén-Inkinen Oy

Suomen Green Office -verkostossa on mukana 433 toimistoa 156 eri organisaatiosta. Niissä työskentelee yhteensä lähes 62 000 työntekijää. (Luvut: lokakuu 2016) Muissa maissa on 137 Green Office -toimistoa 105 eri organisaatiosta. Näissä toimistoissa työskentelee yhteensä yli 31 000 työntekijää. Omaa WWF Green Office -verkostoaan hallinnoivat Suomen lisäksi Kiina, Latvia, Pakistan ja Turkki. (Luvut: huhtikuu 2016)

WWF Suomi käynnisti Green Office -ohjelman vuonna 2002.

Green Office banneri

Näin pääset mukaan

1. Tee sopimus
Solmi WWF:n kanssa Green Office -yhteistyösopimus. Tilaa sopimusluonnos Green Office -päällikkö Helka Julkuselta tai jätä yhteystietosi meille lomakkeella.

2. Luo ympäristöjärjestelmä
Liittymisen jälkeen on vuosi aikaa saada valmiiksi toimiston oma käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä. Apunanne ovat WWF:n tarjoamat verkkotyökalut. Perustakaa toimistolle Green Office -tiimi ja valitkaa joukostanne Green Office -yhteyshenkilö.

3. Tilaa toimistotarkastus
Kun ympäristöjärjestelmä on valmis, WWF:n Green Office -asiantuntija tulee tekemään tarkastuksen toimitiloissa. Kun läpäisette tarkastuksen, saatte käyttöönne Green Office -merkin ja -diplomin.

4. Raportoi vuosittain
Green Office -merkin käyttöoikeuden saaneet toimistot raportoivat WWF:lle kerran vuodessa valitsemansa indikaattorit eli kulutusluvut. Myös toimiston ympäristöohjelma päivitetään vuosittain. Saatte WWF:ltä ohjeet ja työkalut raportointiin.

5. Kehitä ja paranna
Pyrkikää kehittämään ympäristöjärjestelmäänne ja parantamaan henkilöstön ympäristötietoisuutta pitkäjänteisesti. WWF tarkastaa toimiston joka kolmas vuosi. Tarkastuksissa seuraamme Green Office -kriteerien täyttymistä ja Green Office -merkin käyttöä.

Green Office -kriteerit

Green Office -toimistojen tavoitteena on parantaa omaa ekotehokkuuttaan. Saatte käyttöönne Green Office -merkin, kun seuraavat asiat ovat kunnossa:

  1. Valitkaa joukostanne Green Office -vastaava ja perustakaa toimistolle Green Office -tiimi.
  2. Laatikaa käytännönläheinen ympäristöohjelma WWF:n tarjoamien työkalujen avulla.
  3. Valitkaa vähintään kolme indikaattoria, joiden avulla seuraatte ympäristötyötänne. Asettakaa niille numeeriset tavoitteet ja seuratkaa tavoitteiden toteutumista.
  4. Säästäkää energiaa. Se vähentää toimiston kasvihuonekaasupäästöjä.
  5. Vähentäkää jätteen syntymistä. Kierrättäkää ja lajitelkaa jätteet lainsäädännön ja paikallisten jätehuoltomääräysten mukaan.
  6. Ottakaa toimiston hankinnoissa huomioon ympäristönäkökulma.
  7. Kertokaa henkilöstölle toimiston Green Office -käytännöistä.
  8. Päivittäkää toimiston ympäristöohjelma vuosittain Kompassi-työkalussa.
  9. Raportoikaa indikaattoritiedot vuosittain WWF:lle Ilmastolaskurin avulla.
  10. Pyrkikää ympäristöasioissa jatkuvaan parantamiseen.

Jaa tämä sivu: