Ympäristövastuullinen yritys pärjää tarjouskilpailuissa

ManpowerGroupin Mika Wilén kertoo, miksi miksi eettinen työnantaja haalii tulevaisuuden parhaat työntekijät.

Markkinointi- ja viestintäjohtaja Mika Wilén tuli kehittämään ManpowerGroupiin yritysvastuuasioita 10 vuotta sitten. ManpowerGroup on erikoistunut muun muassa rekrytointiin ja henkilöstövuokraukseen sekä ulkoistettuihin palveluratkaisuihin.

”Paljon on muuttunut takavuosista, jolloin yritysvastuusta sai puhua kuuroille korville”, Mika Wilén sanoo. Nyt koko organisaatiossa ymmärretään, että vastuullisuudesta on tullut tärkeä kilpailuvaltti.

Ihmisillä on suuri huoli ympäristön tilasta, joten odotukset yrityksiä kohtaan ovat nousseet. Asiakkaat ja muut sidosryhmät haluavat tehdä yhteistyötä rehellisen toimijan kanssa ja välttää maineriskejä, Wilén kertoo. Samaan aikaan työmarkkinoille puskee yhteiskuntatietoinen nuori polvi, joka pitää yritysvastuuasioita tärkeämpänä kuin vanhemmat sukupolvet.

Kuinka yritys voi vastata kasvaviin vaatimuksiin?

Konkretiaa kilpailutukseen

Vastuullinen brändi syntyy toiminnasta ja sen viestimisestä. Asiakkaat, työntekijät ja -hakijat haluavat kuulla, kuinka vastuullisuus on tuotu osaksi yrityksen arkea.

Kesällä 2017 yksi ManpowerGroupin asiakkaista kilpailutti nykyiset toimittajansa, jolloin ManpowerGroupin kaikki prosessit auditoitiin, ympäristöasiat mukaan lukien. Tuolloin kestävää liiketoimintaa todennettiin muun muassa Green Office -raportoinnin avulla. ManpowerGroupin Helsingin toimipiste on kuulunut Green Office -verkostoon jo vuodesta 2010.

”Asiakkaamme halusi katsoa, kuinka olemme päässeet tavoitteisiin, jotka olemme asettaneet itsellemme. Ei riitä, että yritys sanoo toimivansa vastuullisesti, kun seuraava kysymys on, mitä te teette konkreettisesti ja miten olette saavuttaneet tavoitteitanne. Jos olisimme joutuneet sanomaan, että meillä ei ole ympäristöjärjestelmää, voi olla, että asiakassuhteemme olisi ollut vaakalaudalla”, Wilén sanoo.

Yritykset yhteiskunnallisina vaikuttajina

Mika Wilén on työssään nähnyt läheltä rekrytoinnin ja työmarkkinoiden murroksen. Työnhaun taustalla vaikuttavat Y- ja Z-sukupolvien uudenlaiset käyttäytymis- ja kuluttamismallit, hän muistuttaa.

Yrityksiltä odotetaan, että asioihin otetaan kantaa. Valtaosa, jopa 75 prosenttia, suomalaisista haluaa yritysten osallistuvan yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun, kertoo Milttonin vuoden 2017 vastuullisuustutkimus. Esimerkiksi ilmastonmuutos ja kiertotalous kuuluvat tärkeimpien teemojen joukkoon. Etenkin nuorille yritysten rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana on ratkaisevaa.

Työnantajan onkin olennaista ymmärtää, mikä hakijoita motivoi tekemään urasuunnitelmiaan. Työltä toivotaan toimeentulon lisäksi sisältöä ja merkityksellisyyttä. Omaa työpanosta tai aikaa ei mielellään myydä yritykselle, jonka kanssa arvot eivät kohtaa.

”Millenniaalit ovat oppineet viimeisten vuosien aikana, että ei ole olemassa turvallista työpaikkaa. Sen vuoksi nuoret punnitsevat tarkkaan, miltä työrupeama, vaikka lyhyempikin, näyttää urakehityksessä. Tämän takia on ihan järkevä peruste odottaa, että työpaikka vastaa työntekijöiden korkeisiin odotuksiin. Halutaan tehdä työtä, joka on tärkeää myös jollekin toiselle kuin vain itselle. Mietitään jopa, miten voin vaikuttaa maailman tilaan”, Wilén pohtii.

Green Office on ManpowerGroupilla yksi tapa vastata tähän tarpeeseen – toimiston työntekijöillä on mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa ympäristöystävällisiin valintoihin, myös työajalla.

Arvot esille

Vastuullinen yritys syntyy toiminnasta, mutta yhtä tärkeää on myös muistaa viestiä siitä. Yrityksen täytyy rakentaa uskottava ja houkutteleva työpaikka, joka on jotain enemmän kuin kilpailijoilla. Ratkaisevaa on mielikuva, joka työnantajasta syntyy.

Työnhakijat etsivät tietoa työnantajista enemmän kuin koskaan aiemmin. Yli 60 prosenttia hakijoista käy yrityksen sivuilla ennen työn hakemista, kertoo CareerArcin tutkimus. Tietoa kaivellaan muun muassa yhteiskuntavastuusta, mutta toisaalta Milttonin tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista ei koe saavansa tarpeeksi tietoa yrityksen vastuullisuudesta.

”Jos vastuuosio puuttuu nettisivuilta, ei yritykseen välttämättä kiinnostuta ottamaan yhteyttä”, Wilén huomauttaa.

Green Office -merkki tukee Green Office -toimistoja ympäristövastuusta viestimisessä. Kansainvälisesti tunnettu WWF:n pandalogo on todistus hyvin hoidetuista vastuullisuusasioista.

Myös työhaastatteluissa kysytään yhä useammin, mitä yritys on tehnyt vastuullisuusasioiden eteen. Wilén sanoo, että suurin osa heidän omasta henkilöstöstään pitää ManpowerGroupin yritysvastuuta tärkeänä. Tämä näkyy Suomen toimiston vuosittaisessa henkilöstötyytyväisyyskyselyssä, jossa eettisyys rankataan kaikkein korkeimmalle.

Teksti: Emmi Karhiaho

Ole vastuullinen työnantaja ja huolehdi ympäristöstä

WWF Green Office -ympäristöjärjestelmällä pienennät työpaikkasi hiilijalanjälkeä ja kulutat luonnonvaroja järkevästi.

Mikä Green Office?

Ole vastuullinen työnantaja ja huolehdi ympäristöstä

WWF Green Office -ympäristöjärjestelmällä pienennät työpaikkasi hiilijalanjälkeä ja kulutat luonnonvaroja järkevästi.