Kontakt information

Ledning

Generalsekreterare
Liisa Rohweder
Naturskyddschef
Jari Luukkonen

Led­ningss­töd

Assistent till generalsekreterare
Evelin Blum
Juridisk rådgivare
Raija-Leena Ojanen

Finsk Natur

Programchef
Petteri Tolvanen
Naturskyddsexpert
Teemu Niinimäki
Ledande skogsexpert
Panu Kunttu

Östersjön och in­lands­vat­ten

Programchef
Sampsa Vilhunen
Naturskyddexpert
Olli Sivonen
Ledande sötvattenexpert
Elina Erkkilä
Naturskyddexpert
Manu Vihtonen
Naturskyddsexpert
Teemu Niinimäki
Naturskyddexpert
Jenny Jyrkänkallio-Mikkola
Havsexpert
Anna Soirinsuo
Naturskyddsexpert
Matti Ovaska (föräldraledighet)
Havsexpert
Vanessa Ryan (på moderskapsledighet)

In­ter­na­tio­nell utveckling

Programchef
Anne Tarvainen
Naturskyddsexpert
Tanja Pirinen
Expert, utvecklingssamarbete
Aleksi Heiskanen
Expert, utvecklingssamarbete
Henna Tanskanen
Expert, naturskydd och utvecklingssamarbete
Maija Kaukonen (på moderskapsledighet)

Ekologiskt fotavtryck

Programchef
Jussi Nikula
Klimatexpert
Mia Rahunen
Naturskyddexpert
Mari Koistinen
Naturskyddsexpert
Stella Höynälänmaa
Projektsamordnade
Katja Lähdesmäki-Josefsson
Energieffektivitet specialist
Elisabeth Anetjärvi

Mil­jö­ut­bild­ning

Programchef, Global Education Coordinator
Hanna Seimola
Ledande miljöutbildningsexpert
Essi Aarnio-Linnanvuori
Ledande miljöutbildningsexpert
Sanna Koskinen

Kom­mu­ni­ka­tion

Kommunikationschef
Anne Brax
Kommunikationsexpert
Joonas Fritze
Kommunikationsexpert
Miina Poikolainen
Kommunikationsexpert
Minttu-Maaria Partanen
Kommunikationsexpert
Katja Rönkkö
Kommunikationsexpert
Paula Kallio
Kommunikationsexpert
Antti Haavisto
Digital Innovation Manager
Justus Hyvärinen
Kommunikationsexpert
Mari Paavoseppä
Kommunikationsexpert
Minna Nyrhinen-Blazquez (på moderskapsledighet)

Fö­re­tags­sa­mar­be­te

Direktör
Kati Malmelin
Partnership Manager
Aino Sirkesalo
Partnership Manager
Juuso Lautiainen
Senior Partnership Manager
Helka Julkunen
Partnership Manager, Green Office
Mikko Kuiri
Kommunikationskoordinator
Emmi Karhiaho

Privat me­de­lans­kaff­ning

Direktör
Tarja Hakala
Privat medelanskaffningchef
Matti Ljufström
Projektledare
Noora Käyhkö
Art Director (AD)
Alexandra Antell
CRM-specialist
Sanna Björkman
Marknadsföringsassistent
Pilvi Pulma
Digital innehållsproducent
Terhi Liuhto
Marknadskommunikationsexpert
Lauri Levola
Marknadskommunikationsexpert
Juho Talja

Ekonomi och ad­mi­ni­stra­tion

Account manager
Soili Mikkola
  • Kirjanpito (yhteydenotot)
  • Kustannuslaskenta
  • Hankkeiden kirjanpito
  • Palkanlaskenta
Assistent till generalsekreterare
Evelin Blum
Ekonomiexpert
Lauri Kattainen
Ekonomiexpert
Outi Ober