Vastuullisuus

Tehtävämme on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja tavoitteemme rakentaa tulevaisuus, jossa luonto ja ihmiset elävät tasapainossa. Täällä kerromme, miten teemme tärkeää työtämme vastuullisesti.

Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme. Noudatamme verkostomme eettisiä sääntöjä ja ohjeita, omia toimintaperiaatteitamme sekä Suomen lainsäädäntöä ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Seuraavissa osioissa voit tutustua vastuulliseen toimintaamme Suomessa, varainkäyttöömme, vastuulliseen toimintaamme verkostona sekä yhteistyön periaatteisiimme.

Toimimme Suomessa vastuullisesti

WWF Suomen virallinen rekisteröity nimi on Maailman Luonnon Säätiö – World Wide Fund For Nature, Suomen rahasto sr. WWF-konserniin kuuluu myös Oy Nooan Arkki Ab, joka vastaa verkkokaupastamme ja Green Office -konseptista. Organisaatioomme kuuluu hallitus ja hallintoneuvosto, pääsihteeri, johtoryhmä sekä suojelun, viestinnän, talouden ja hallinnon, yritysyhteistyön ja varainhankinnan tiimit.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on WWF Suomen suojelija.

Hallitus ja hallintoneuvosto

WWF:n hallituksen tehtävänä on hyväksyä pääsihteerin esittämä toimintasuunnitelma, talousarvio ja tilinpäätös sekä valvoa niiden toimeenpanoa. Hallintoneuvosto vahvistaa edellä mainitut toimenpiteet.

Pääsihteeri

WWF Suomen pääsihteeri Jari Luukkonen johtaa toimitusjohtajan ominaisuudessa toimiston työtä ja vastaa WWF:n strategian ja toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Pääsihteeri on keskeisesti mukana myös sidosryhmäsuhteiden hoitamisessa ja osallistuu WWF-verkoston kansainväliseen päätöksentekoon erilaisissa ohjausryhmissä.

Johtoryhmä

Pääsihteerin tukena toimii johtoryhmä. Johtoryhmän jäsenet ovat suojelujohtaja, viestintäjohtaja, yritysyhteistyöjohtaja, yksityisvarainhankintajohtaja, talous- ja hallintojohtaja, suojelun oikeudellinen neuvonantaja sekä henkilöstöpäällikkö. Suojelujohtaja toimii pääsihteerin varahenkilönä.

Henkilökunta

Meillä on töissä monien eri alojen ammattilaisia: ympäristökysymysten, viestinnän, markkinoinnin, talouden ja hallinnon asiantuntijoita. Työmme vaatii syvää asiantuntemusta monelta eri alalta ja tarvitsemme koulutettua henkilökuntaa, jotta suojelutyömme turvataan. Vaikuttava ja tuloksekas luonnonsuojelu tarvitsee monien eri alojen ammattilaisia onnistuakseen.

WWF Suomi on valittu useana vuonna Great Place to Work -kilpailussa yhdeksi Suomen parhaista työpaikoista. Kansainvälisenä organisaationa tuemme oikeudenmukaisuuteen ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa monimuotoista työympäristöä. Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia ihmisiä sekä seksuaali-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Toimimme avoimesti

Kerromme avoimesti toiminnastamme ja tulevista suunnitelmistamme. Parhaiten pysyt kartalla seuraamalla meitä sosiaalisessa mediassa tai tilaamalla uutiskirjeemme. Voit tutustua työhömme myös lukemalla verkkosivuillamme vuosittain julkaistavia vuosikertomuksia, tilinpäätöksiä ja koosteita suurimmista saavutuksistamme luonnonsuojelussa. Lisäksi kattavimman kuvan yli viisi vuosikymmentä jatkuneesta työstämme saat tutustumalla vuonna 2022 julkaistuun historiikkiimme.

Voit myös tutustua tuleviin suunnitelmiimme esimerkiksi strategiamme avulla.

Pidämme huolta toimintamme ympäristövastuullisuudesta

WWF:n tavoitteena on, että sen omasta toiminnasta aiheutuu mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia vaikutuksia. Käytössämme on kehittämämme WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä. Se on työkalu, jolla organisaatiot kehittävät ja johtavat ympäristövastuutaan. Omasta ympäristöjärjestelmästämme vastaavat Vihreät Ninjat, eli asialle omistautunut ryhmä omia työntekijöitämme. Kaikki työntekijämme ovat sitoutuneet toimimaan WWF Green Officen käytäntöjen mukaisesti.

Matkustaminen

Korvaamme kaikki mahdolliset matkat etäneuvotteluilla. Jos työmme vaatii matkustamista, käytämme ensisijaisesti julkisia kulkuvälineitä. Tavoitteemme on, että lentomatkustaminen on vuonna 2023 korkeintaan samalla tasolla kuin vuonna 2019. Kompensoimme kaikki lennot South Pole -organisaation kautta.

Energia ja hankinnat 

Toimistollamme on käytössä tuulisähköä. Olemme vähentäneet sähköenergiankulutusta kolmen viime vuoden aikana 32 prosenttia ja paperin kulutusta 75 prosenttia. Huomioimme ympäristönäkökulmat hankinnoissamme, käytämme esimerkiksi vain FSC-sertifioitua paperia painotuotteissamme. Mikäli sitä ei poikkeustapauksessa ole saatavilla, hyödynnämme 100 % kierrätettyä paperia.

Ruoka

Tilaisuuksissamme tarjoamme aina ensisijaisesti kasviksia ja kestävästi pyydettyä lähivesien kalaa. Pyrimme siihen, että kasvisruoka on kokonaan kasviperäistä. Suosimme luomu‐ ja ympäristömerkittyjä sekä reilun kaupan tuotteita. Edellytämme, että tilaisuuksissa vältetään muovipulloja ja kertakäyttöastioita.

Lajittelu

Kierrätämme tavaroita ja lajittelemme toimistollamme materiaalit yli kymmeneen eri lajikkeeseen.

Huolehdimme tietosuojastasi

Kaikkia meille tulleita tietoja käsitellään toukokuussa 2018 sovellettavaksi tulleen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietojen käsittely on aina asiallisesti perusteltua ja tarpeellista, eli emme käsittele henkilötietoja laajemmin kuin on kulloinkin käyttötarkoituksiin nähden tarpeellista. Noudatamme myös henkilötietoja käsitellessä tiukasti lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Tiedot ovat meillä turvassa.

Evästeiden avulla pyrimme varmistamaan, että sivustomme toimii toivotulla tavalla, tekemäsi valinnat muistetaan, sisältö on sinulle kiinnostavaa ja muualla internetissä esitetty mainontamme on sinulle relevanttia. Siltä osin kuin evästeiden käyttö ei ole välttämätöntä sivuston toiminnan ja palveluiden tarjoamisen kannalta, pyydämme sinulta suostumuksen evästeiden käyttöön. Suostumuksen voi milloin tahansa muuttaa tai päivittää.

Tarjoamme kanavan ilmoittaa väärinkäytöksistä

Me WWF:llä suhtaudumme vakavasti kaikkeen laittomaan, epäeettiseen ja muuhun toimintaohjeidemme vastaiseen toimintaan. Kannustamme tuomaan tällaiset tapaukset tietoomme aina, kun siihen on perusteltu epäilys.

Käytämme varoja vastuullisesti

Avoimuus ja luottamus ovat meille tärkeitä. Työtämme tukevat henkilöt, yritykset ja muut tahot voivat luottaa, että varat käytetään siihen tarkoitukseen, mihin ne on lahjoitettu. Yli puolet rahoituksestamme tulee yksityisiltä ihmisiltä ja noin 9 prosenttia yrityksiltä. Jokaisesta lahjoitetusta eurosta käytämme noin 80 senttiä suoraan työhön luonnon hyväksi. Loput 20 senttiä käytämme varainhankintaan eli seuraavien eurojen hankkimiseen sekä raportointiin, talouteen ja hallintoon. Nämä kulut ovat välttämättömiä, jotta luonnonsuojelu voi jatkua. Panostus myös kannattaa, sillä jokainen varainhankintaan käytetty euro tuottaa suojelutyöhön takaisin noin kolme euroa.

Varainkäyttöämme valvovat WWF:n hallitus ja hallintoneuvosto, ulkopuoliset tilintarkastajat sekä kansainvälinen WWF. Rahankeräysluvan alaisten tuottojen käyttöä valvoo myös Poliisihallitus, jolle tehdään tilityksen yhteydessä selvitys varojen käytöstä. Olemme Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n jäsen.

Tilinpäätöksemme ja vuosikertomuksemme ovat kaikille avoimia, ja voit tutustua niihin täällä.

Rahoitus julkiselta sektorilta ja säätiöiltä

Hankkeitamme rahoittavat yksityishenkilöiden ja yritysten lisäksi monet eri tahot, kuten ministeriöt, Euroopan komissio, ELY-keskukset ja säätiöt. Julkisrahoitteisissa hankkeissa on yleensä vaihtelevan suuruisia omarahoitusosuuksia. Käytämme lahjoittajien tukea omarahoitusosuuksiin, jolloin lahjoitukset mahdollistavat projektit ja entistä vaikuttavamman työn luonnon suojelemiseksi. Kaikki rahoittajatahot valvovat aina hankkeiden etenemistä ja varojen käyttöä.

WWF Suomi on myös Suomen ulkoministeriön ohjelmatukijärjestö. Ulkoministeriön ohjelmatuen edellytyksenä on, että hankimme itse 15 prosentin omarahoitusosuuden kehitysyhteistyöprojekteihimme. Tästä 15 prosentin omarahoitusosuudesta saamme kiittää tukijoitamme. Ilman heitä moni  hanke olisi jäänyt toteutumatta. Ulkoministeriö valvoo ohjelmatuen käyttöä ja suojelusaavutustemme toteutumista.

Teemme yhteistyötä vastuullisesti

Yritysyhteistyö

Yrityksillä on paitsi mahdollisuus, myös vastuu huolehtia ympäristöstä ja luonnonvarojemme kestävästä kulutuksesta. Yhteistyöllä yritysten kanssa rakennamme tulevaisuuden, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.

Yritys voi valita sopivimman tavan lahjoittaa työllemme luonnonsuojelemiseksi tai työskennellä konkreettisesti vastuullisuuden edistämiseksi yhteistyökumppaninamme. Sopimuksellisissa yhteistöissä yritys voi yhdessä kanssamme esimerkiksi edistää yrityksen liiketoiminnan vastuullisuutta, kampanjoida suojeluteemasta, tuottaa viestintämateriaaleja tai tukea paikallisia, yrityksen toimintaympäristöä lähellä olevia kohteita.

Emme hyväksy yhteistyökumppaneiksemme sellaisten toimialojen yrityksiä, joiden toiminta on ristiriidassa suojelutavoitteidemme kanssa. Näitä ovat esimerkiksi aseteollisuus, tupakkateollisuus sekä yritykset, joiden liiketoiminta keskittyy fossiilisiin polttoaineisiin tai ydinvoimaan.

Ympäristökasvatus

Edistämme ympäristötietoisuutta järjestämällä ympäristökasvatuskoulutuksia opettajille ja muille kasvattajille sekä koulukiertueita, joissa koulutetut WWF-lähettiläät pitävät oppitunteja laatimiemme sisältöjen pohjalta.

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi kaikki tarjoamamme tuki ympäristökasvatukseen on kohderyhmille maksutonta, ja pyrimme tarjoamaan sitä valtakunnallisesti. Kouluvierailutoimintamme kohdennetaan eri vuosina eri ikäluokille ja WWF-lähettiläitä koulutetaan kattavasti eri puolilla Suomea toteutettavia vierailuita varten. Oppimateriaaleja ja kouluvierailuita suunnitellessa huomioimme valtakunnalliset opetussuunnitelmat sekä järjestökentän yhdessä laatimat kouluvierailutoiminnan ja oppimateriaalien laatukriteerit. WWF-lähettiläät koulutetaan vierailuillaan toimimaan lastenoikeuksien tukemiseksi sekä lasten suojelemiseksi WWF:n ohjeistuksien mukaisesti.

Toimimme verkostona vastuullisesti

Olemme osa kansainvälistä WWF-verkostoa, jolla on toimintaa yli 100 maassa ja toimisto noin 50 maassa. Vuonna 1961 perustettu WWF on kasvanut pienestä, uhanalaisten lajien suojeluun keskittyvästä järjestöstä maailman vaikuttavimmaksi ympäristöjärjestöksi. Suomessa olemme toimineet vuodesta 1972.

Arvot ja toimintaperiaatteet

Kaikki WWF-toimistot ovat sitoutuneet noudattamaan yhteisiä arvoja, jotka ohjaavat kaikkien WWF:n työntekijöiden toimintaa. Arvomme näkyvät työssämme jokapäiväisinä toimintaperiaatteina. Arvomme ja niistä johdetut toimintaperiaatteemme löydät kuvakarusellista.

Kansainvälisen verkostomme säännöt

Noudatamme tarkkaan kansainvälisen WWF-verkoston linjauksia. Verkostomme säännöstöt sisältävät esimerkiksi ohjeistukset ihmisoikeuksien huomioimiseksi, säännöt korruption vastaiseksi toiminnaksi ja käytänteet yhdenvertaisuuden varmistamiseksi. Löydät kattavan listan kansainvälisesti sovittuja ohjeitamme alla olevien linkkien kautta.

Sosiaalinen vastuu ja ihmisoikeudet

Kansainvälinen WWF-verkosto julkaisi vuonna 2020 toimenpideohjelman, joka keskittyy ihmisoikeuksien huomioimiseen kaikessa tekemässämme luonnonsuojelutyössä. Sen tavoitteena on kehittää ihmisoikeuksiin liittyvien toimintatapojemme johdonmukaisuutta eri alueilla, edistää paikallisyhteisöjen osallistamista luonnonsuojeluun sekä auttaa meitä tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä paremmin.

Työskentelemme verkostona monilla alueilla, joilla luonto on rikasta, mutta jotka ovat muuten haastavia paikkoja toimia esimerkiksi konfliktien takia. Suojelutyön laatukomiteamme (Conservation Quality Committee) keskittyy riskialttiiden projektien arviointiin ja huolehtii, että haastavilla alueilla toteutettaville hankkeille luodaan huolelliset toimintasuunnitelmat. Sisäisen laadunvalvonnan lisäksi riippumaton oikeusasiahenkilö (Ombudsperson) huolehtii, että pidämme kiinni sitoumuksistamme sekä auttaa ratkaisemaan huolia, joita paikallisyhteisöissä voi nousta esiin suojelutyöhömme liittyen.

WWF-verkosto on muuttanut potentiaalisten yhteistyökumppanien seulomisprosessia ja edellyttää, että uusiin sopimuksiin kolmansien osapuolten kanssa sisällytetään ihmisoikeusvelvoitteet. WWF on myös valmis keskeyttämään hankkeiden tuen, mikäli ihmisoikeuksiin liittyviä vaatimuksia ei voida niissä täyttää.

Verkostomme on myös kouluttanut kaikki, yli 8 600 työntekijäämme, ihmisoikeuksien huomioimiseen luonnonsuojelussa.

Miksi meitä tarvitaan?

Tietoa työstämme

Miksi meitä tarvitaan?