WWF-kouluvierailu

Koulutetut WWF-lähettiläät pitävät maksuttomia oppitunteja WWF:n laatimien sisältöjen pohjalta. Luontokatoon, kulutukseen ja oppilaiden toimijuuteen keskittyvä uusi oppitunti on tilattavissa koulullesi lokakuun puolivälistä lähtien. Keväällä päättyneen Luonto lautasella -kiertueen materiaalit löydät nyt materiaalipankista.

Syksyn kiertueella teemana luontokato

Olisiko Suomesta mahdollista tehdä ensimmäinen maa, jossa syöty suklaa ei olisi aiheuttanut trooppisten metsien häviämistä? Mitä pitäisi tapahtua, että tämä saataisiin aikaan? 

Muun muassa tätä kysymystä opiskelijat pohtivat syksyllä starttaavalla koulukiertueella, jonka teemana on ylikulutus ja sen vaikutukset luontokatoon, sekä toimet näiden vähentämiseksi. Oppitunti päivittää opiskelijoiden ympäristöosaamisen ja havainnollistaa luontokadon syitä ja ratkaisuja opiskelijoiden arkeen sidotuin esimerkein. Oppitunnin tavoitteena on vahvistaa oppilaiden toimijuutta ja saada heidät oivaltamaan roolinsa ympäristötoimijoina, osana systeemiä. Herättelemme globaalivastuuta, sillä teemaa tarkastellaan erityisesti trooppisiin metsiin kohdistuvan kulutuksemme kautta. Kiertuetta rahoitetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin. 

Näin varaat vierailun 

Toiminnallinen oppitunti on suunnattu yläkoulun ja keskiasteen opiskelijoille. Sisältö tukee luonnontieteiden ja kestävän kehityksen kurssien lisäksi yhteiskuntaopin ja katsomusaineiden opetusta. Oppitunti voidaan toteuttaa lukujärjestyksen mukaan joustavasti, mutta sen suosituspituus on 60-90min.  

Oppitunti toteutetaan lähivierailuna yhdelle luokalle kerrallaan. Voit varata vierailun lokakuun lopusta lähtien suoraan koulutetuilta WWF-lähettiläiltä, joiden yhteystiedot ja vierailupaikkakunnat päivitetään tälle sivulle 17.10.. mennessä. Toivomme, että oppitunti on saatavilla mahdollisimman laajasti ympäri Suomen, mutta vierailupakkakunnat varmistuvat vasta lähettiläiden koulutuksen jälkeen.  

Ota Luonto lautasella -materiaali käyttöösi

Luonto lautasella -koulukiertue on päättynyt, mutta voit nyt pitää tunnin omatoimisesti. Alla olevasta linkistä löydät niin oppitunnin esityksen kuin käsikirjoituksen sen pitämiseksi.

Toiminnallisella oppitunnilla tutustutaan muun muassa siihen, miten Suomessa tehdyt ruokavalinnat vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen maamme rajojen ulkopuolella. Materiaali on suunnattu yläkouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin, ja se sopii esimerkiksi osaksi kotitalouden, terveystiedon, biologian, maantiedon tai yhteiskuntaopin opintoja.

Kestämätön ruuantuotanto on suurin yksittäinen syy luonnon monimuotoisuuden romahtamiseen. Oppitunti tarjoaakin runsaasti konkreettisia keinoja, joilla nuoret voivat olla ratkaisemassa yhtä aikamme suurimmista ympäristökysymyksistä joko omissa yhteisöissään tai laajemmin yhteiskunnassa.

Lisätietoja

Ympäristökasvatuksen asiantuntija
Johanna Lassander