Ylikulutuksen lopettaminen

Luonnonvarojen ylikulutus on suurin tekijä luontokadon ja ilmastonmuutoksen taustalla. Esimerkiksi me suomalaiset kulutamme luonnonvaroja ja energiaa yli kolminkertaisesti maapallon kantokykyyn nähden. Luonnonvarojen ylikulutus on lopetettava, jotta luonnon köyhtyminen voidaan pysäyttää ja ilmastonmuutosta hillitä.

Luonnonvarojen ylikulutus on johtanut kestämättömään tilanteeseen, sillä luonto ei kykene uusiutumaan niin nopeasti kuin ihmiset sitä kuluttavat. Ylikulutus onkin sekä luontokadon että ilmastonmuutoksen juurisyy: käytämme luonnonvaroja yli kestävyyden rajojen ja tuotamme luonnonvaroista hyödykkeitä tavoilla, jotka muun muassa tuhoavat ja heikentävät elinympäristöjä, kiihdyttävät ilmaston lämpenemistä ja aiheuttavat saastumista.

Ylikulutuksen perimmäinen syy on syvällä yhteiskuntamme rakenteissa. Olemme omaksuneet ajatuksen, että jatkuva kulutus on osa hyvää elämää. Ylläpitääksemme normaalina pidettyä elintasoa, meidän on koko ajan hankittava uutta ja korvattava vanhaa. Muutos on kuitenkin mahdollinen.

Ylikulutus aiheuttaa metsäkatoa. Kuva on Indonesian Borneolta, jossa sademetsää raivataan palmuöljyplantaasien tieltä.

Suurin vastuu muutoksesta on julkisella vallalla. Päättäjien tulee ohjata luonnonvarojen kulutusta kestävään suuntaan ja purkaa ylikulutusta tukevia rakenteita. Tällä hetkellä valtiot tukevat edelleen vahvasti fossiilisia energiamuotoja, vaikka niistä irtautumisen pitäisi olla vauhdissa.

Tärkeä ratkaisu olisikin lopettaa ympäristölle haitallisten tukien maksaminen ja ohjata rahoitus ympäristöä hyödyttäviin toimiin. WWF:n vuonna 2023 Gaia Consulting Oy:lla teettämän selvityksen mukaan Suomen valtio maksaa ympäristölle haitallisia tukia vuodessa noin 3,6 miljardia euroa. Määrä ei ole muuttunut kymmeneen vuoteen, vaikka ymmärrys ympäristökriiseistä on lisääntynyt.

Haitallisten tukien poistamisen lisäksi luonnonvarojen käytöstä pitäisi tehdä kalliimpaa. Se kannustaisi pois tuhlailevista toimintamalleista ja tekisi ympäristöystävällisistä ratkaisuista halvempia. Tällöin yrityksillä olisi paremmat edellytykset muuttaa liiketoimintansa luonnon kantokyvyn rajoihin ja ne voisivat palvella ihmisten tarpeita kestävällä tavalla. Monet yritykset tiedostavat jo merkityksensä luontokadon torjunnassa, mutta toimet ovat vielä riittämättömiä.

Kansalaisetkin pystyvät tekemään monia toimia, joilla omaa kulutusta voi laskea. Eritoten korkeatuloisilla kotitalouksilla on siihen hyvät edellytykset. Helppo teko on käyttää jo omistamiaan tavaroitaan mahdollisimman pitkään.

Ylikulutuksen lopettaminen tulee toteuttaa oikeudenmukaisen siirtymän periaatteiden mukaisesti.

WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen Fortumin pääkonttorilla Keilaniemessä.

WWF omistaa yhden Fortumin osakkeen, mikä mahdollisti ilmastotoimia vaativan aloitteen nostamisen yhtiökokouksen asialistalle ja julkiseen keskusteluun. Kuvassa WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Fortumin pääkonttorin edessä.

Mitä WWF tekee ylikulutuksen lopettamiseksi?

Vaikutamme yhteiskunnassa

Poliittiset päätökset ohjaavat talouden toimintaa. Vaikutamme vaaleissa ja vaalikausien aikana työryhmissä ja kuulemisissa, jotta kestävän kehityksen ratkaisumme muokkaisivat taloutta nykyistä kestävämpään suuntaan. Vaikutamme päätöksentekoon myös kansainvälisesti ja EU-tasolla.

Ohjaamme sijoituksia kestäviksi

Ylikulutuksen taittamiseksi sijoittajien rahat on siirrettävä fossiilisista energialähteistä hiilettömiin vaihtoehtoihin. Työskentelemme yhteistyössä tutkijoiden ja finanssialan toimijoiden kanssa, jotta sijoituksilla hillittäisiin ilmastonmuutosta. Kannustamme sijoittajia myös biodiversiteettitiekarttojen laatimiseen ja toimeenpanoon.

Suojelemme elinympäristöjä

Ylikulutuksen haittoja voidaan rajoittaa ympäristön kannalta kestävillä tuotantomenetelmillä. Työskentelemme ympäristöystävällisemmän tuotannon puolesta Suomessa ja maailmalla esimerkiksi tukemalla kestävien elinkeinojen kehittämistä ja turvaamalla lajeille arvokkaita elinympäristöjä yhdessä paikallisten kanssa. Edistämme muun muassa vastuullista kahvin-, vaniljan- ja hunajantuotantoa suojelualueiden ympärillä esimerkiksi Laosissa ja Madagaskarilla.

Edistämme vastuullisia raaka-aineita

Vaikutamme tuotannon vastuullisuuteen esimerkiksi osallistumalla vastuullisuuskriteereiden kehittämiseen sekä kannustamalla yrityksiä vastuullisesti tuotettujen raaka-aineiden käyttöön. Suomessa yritysten vastuullisuus esimerkiksi palmuöljyyn liittyen on parantunut. Monien vähittäiskauppojen ja ravintoloiden kalahankinnat ovat muuttuneet entistä vastuullisemmiksi.

Vaikutamme yrityksiin

Vaikutamme yrityksiin, jotta ne vähentäisivät päästöjään tieteeseen perustuvien tavoitteiden mukaisesti. Edistämme yritysten luontokadon pysäyttämiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyviä tavoitteita muun muassa Science Based Targets Networkin avulla. Olemme mukana Business for Nature -koalitiossa, jonka Nature Strategy Handbook toimii ohjenuorana yritysten luontostrategioiden laatimiselle. Olemme myös kehittäneet Green Office -ympäristöjärjestelmän, joka auttaa vähentämään kulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä työpaikoilla. Lisäksi ennallistamme luontoa yhdessä yritysten kanssa.

Illallinen kynttilänvalossa.

Kasvipainotteinen ruokavalio on hyväksi luonnolle ja ilmastolle.

Mitä sinä voit tehdä ylikulutuksen lopettamiseksi?

Kulutusvalinnoillamme on vaikutusta. Ympäristön kannalta tärkein päivittäinen valinta on se, mitä valitsemme lautasellemme. Apua ja ohjeita ympäristöystävällisen ruokavalion koostamiseen saat esimerkiksi tilaamalla sähköpostiisi ruokakurssin ja tutustumalla WWF:n Kalaoppaaseen.

Jokainen meistä voi myös vaikuttaa. Voit ottaa yhteyttä päättäjään, antaa yritykselle palautetta tuotteista tai kertoa ylikulutuksen haitoista lähipiirissä. Tarvitsemme rohkeita asian puolesta puhujia, sillä kestävyysmurros alkaa ajattelutapojen muuttamisella.