Usein kysyttyä WWF:n Luontolivestä

Mikä on WWF:n Luontolive?

WWF:n Luontolive tuo luonnon lähellesi. Kamerat välittävät kuvaa upeista mutta harvinaisista eläinlajeista, joiden suojelemiseksi on vielä tehtävä töitä. Hankkeen mahdollistavat lukuisat tärkeät yhteistyökumppanit.

Kenen kanssa WWF on toteuttanut Luontoliven?

WWF on toteuttanut Luontoliven lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Teknisestä toteutuksesta vastaavat LiveEye ja Pukki Visuals. Lajeihin liittyvää asiantuntemusta, paikallistietoutta ja muuta korvaamatonta apua ovat tarjonneet lukuisat kumppanit, joiden tiedot löytyvät kameroiden omilta sivulta. Lisäksi kiitämme maanomistajia ja luvat myöntäneitä viranomaisia sujuvasta yhteistyöstä.

Minkä takia WWF välittää livekuvaa eri eläinlajeista?

WWF haluaa tarjota ihmisille mahdollisuuden harvinaisten lajien omakohtaiseen havainnointiin. Hankkeen tavoitteena on levittää tietoa harvinaisista ja uhanalaisista lajeista ja niiden kohtaamista uhkista. Samalla pyrimme edistämään luonnonsuojelun yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä ja innostamaan ihmisiä osallistumaan suojelutoimiin. Kuvaamisella voidaan edistää myös opetusta, tutkimusta ja valistusta.

Miksi tietoa harvinaisista lajeista on tarpeen edistää?

Uskomme, että tieto ja omakohtaiset – vaikka sitten internetin livekameran välityksellä saadut – kokemukset harvinaisista ja uhanalaisista lajeista, niiden elintavoista, ainutlaatuisuudesta ja uhanalaisuuden syistä edistävät ymmärrystä niiden suojelun tarpeesta. Lisäksi uskomme, että on tärkeää tarjota kelle hyvänsä mahdollisuus saada omakohtaisia luontokokemuksia. Tällöin joidenkin ihmisten asenne luontoa kohtaan voi muuttua suopeammaksi.

Mitä kameroita Luontolive-sivuille tullaan avaamaan?

Kamerahankkeista tiedotetaan aina tapauskohtaisesti suunnitelmien edetessä.

Miten WWF takaa, että eläimiä näkyy kuvassa?

Emme voi taata, että eläimiä näkyy kuvassa. Kamerat on kuitenkin asennettu paikkoihin, joissa mahdollisuudet nähdä harvinaisia ja uhanalaisia lajeja ovat hyvät. Maltti on – tässäkin tapauksessa – valttia.

Elävätkö kaikki WWF:n Luontolivessä nähtävät eläimet villeinä luonnossa?

Pääsääntöisesti kaikki WWF:n Luontolivessä nähtävät eläimet elävät luonnossa vapaina.

Miten voin osallistua WWF:n Luontoliveen?

Voit osallistua Luontoliveen katsomalla, jakamalla, peukuttamalla – tai sitten vain yksinkertaisesti nauttimalla. Jos jaat Luontoliveä sosiaalisessa mediassa, käytä hashtagia #luontolive. Levitetään yhdessä tietoa upeasta luonnostamme ja lajeistamme!

Kerätäänkö Luontolivellä rahaa?

Varainhankinta ei ole Luontolive-hankkeen päätavoite, ja joidenkin kameroiden osalta kuvauslupa rajoittaa materiaalin käyttöä. Esimerkiksi Norppaliven kohdalla lupa on sellaisen materiaalin tuottamiseen, jolla edistetään saimaannorpan suojelua palvelevaa tutkimusta, opetusta ja valistusta tai hankitaan varoja saimaannorpan suojeluun. WWF keräämistä varoista noin 80 prosenttia käytetään tehokkaasti suoraan luonnonsuojelun tarpeisiin. Noin 20 prosenttia käytetään raportointiin, hallintoon ja varainhankintaan. Voit tutustua toimintaamme ja varainkäyttöömme lisää täällä.

Häiritseekö kuvaaminen eläimiä?

Kamerat asetetaan niin, etteivät ne häiritse eläimiä. Myös kameroiden asentaminen ja huoltokäynnit tehdään niin, ettei eläimille aiheudu haittaa. Kuvaamisessa käytettävät laitteet ja välineet on asennettu paikalleen siten, etteivät ne houkuttele ulkopuolisia henkilöitä kuvauspaikkojen läheisyyteen. Useimmissa tapauksissa kameran kuvauskulma rajataan siten, etteivät paikat ole tunnistettavissa. Asiantuntijat auttavat parhaan kuvauspaikan valinnassa. Kameran asettamiseen on hankittu aina myös maanomistajan lupa.

Missä kamerat tarkalleen ottaen sijaitsevat?

Emme voi paljastaa useimpien kameroiden sijaintia, jotta eläinten turhalta häirinnältä vältytään.

Miksi kaikissa kameroissa ei ole ääntä?

Kameran sijaintien vuoksi mikrofoni saattaa tallentaa ääniä, joita ei ole tarkoitettu julkiseen levitykseen – olemme erityisen tarkkoja yksityisyyden suojan takia. Valitsemme huolella, minkä kameran yhteydessä ääni tuo enemmän lisäarvoa kuin haittaa.

Mitä jos kameran paikka paljastuu?

Jos Luontoliven kameroiden sijainnit tulevat julki, WWF joutuu mahdollisesti lopettamaan lähetyksen ennen aikojaan. Harkinta tehdään tapauskohtaisesti.

Miksi kuva katkeaa?

Lähetys voi katketa joksikin aikaa eri syistä: kameran akku voi loppua tai mobiiliyhteys katketa. WWF yhteistyökumppaneineen korjaa vian aina niin nopeasti kuin mahdollista.

Onko WWF huomioinut ihmisten yksityisyyden suojan?

On. Kamerat on naamioitu niin, ettei se häiritse eläimiä, mutta lähistölle eksyvä ihminen huomaa sen. Kameroiden vieressä myös ilmoitetaan kuvauksesta, ja kameroiden kuvakulmat on pyritty valitsemaan niin, ettei ihminen tahtomattaan tule kuviin. Jos kameraan liittyy ääni, varoaluetta pyritään laajentamaan niin ettei mikrofoni tallenna yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia keskusteluja. Äänen tallennuksesta ilmoitetaan myös alueella olevissa varoituslapuissa.

Voinko julkaista Luontoliven videostreamin omilla/yritykseni sivuilla?

Et. Streamia ei saa ilman erillistä lupaa sisällyttää muille sivuille tai sosiaaliseen mediaan.

Voinko näyttää Luontoliveä televisioruudulla/infonäytöllä?

Voit. Jos näytössä on nettiyhteys ja selain, voit helposti avata playerin kokoruudun tilaan.

Voinko käyttää Luontoliveä omassa tapahtumassani?

Voit. Kerro tapahtumasta meillekin käyttämällä hashtagia #luontolive.

Rupilisko

Minkälainen laji rupilisko on?

Euroopan kahdeksasta sammakkoeläimiin lukeutuvista vesiliskolajista kaksi elää Suomessa: laajalle levinnyt vesilisko, sekä erittäin uhanalainen Rupilisko eli rupimanteri (Triturus cristatus).

Miksi rupiliskokamera eikä rupimanterikamera?

Rupilisko ei oikeasti ole lisko, vaan sammakkoeläin. Siksi nimi rupilisko on harhaanjohtava ja se vaihdettiin osuvammaksi rupimanteriksi. Lajien uhanalaisuusarviointeja tekevän Punaisen kirjan myötä kuitenkin SYKEn ja ympäristöministeriön kanta oli, että vanhoissa nimissä pitäytyminen on muun muassa lakitekstien kannalta yksinkertaisempaa. Nimityksiä voi myös käyttää rinnakkain.

Miten rupiliskon erottaa vesiliskosta?

Rupiliskon erottaa vesiliskosta kyhmyisestä ihosta, koiraan kutuasun harjasta, värityksestä sekä koosta. Rupiliskon selän väri vaihtelee mustasta tummanharmaaseen tai tummanruskeaan. Keltaoranssia vatsaa puolestaan koristavat tummat täplät. Koiraalla on kutuasunaan kaksiosainen harja selässä ja pyrstössä. Vesilisko taas on vaaleampi, sen iho on sileämpi ja se on kooltaan pienempi. Kutuaikaisen vesiliskokoiraan harja on yhtenäinen. Vesiliskon kurkku on pohjaväritykseltään vaalea, rupiliskon tumma. Rupilisko voi kasvaa jopa 17 sentin pituiseksi, kun taas vesilisko jää 10 sentin pituiseksi.

Missä rupiliskot elävät?

Rupiliskoja tavataan muutamaa erillisesiintymää lukuun ottamatta vain Ahvenanmaalla sekä Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Karjalassa tunnetaan kymmeniä lisääntymislampia, jotka ovat lajin meillä säilymiselle elintärkeitä. Muutama lisääntymislampi tiedetään myös Pohjois-Karjalan naapurimaakunnissa, joissa laji on ilmeisesti ollut aiemmin yleisempi. Täysikasvuiset vesiliskot ja rupiliskot ovat lammissa vain kutuajan, muuten ne ovat maalla yleensä lähellä kutulampea. Päivisin ne lymyävät esimerkiksi kantojen ja kivien alla tai myyrän koloissa, öisin saalistavat pieniä selkärangattomia. Elinympäristön pitää olla kostea metsä, mieluusti lehto, hakkuuaukealle rupiliskot eivät mielellään mene.

Miten rupiliskot lisääntyvät?

Keväällä koiraille kehittyy korea juhlapuku. Leveällä pyrstöllään ne heiluttavat vettä naaraan lähellä levittäen tuoksueritettä. Naaraat tunnistavat oman lajinsa koiraat ulkonäöstä. Munat munitaan yleensä vesikasveihin kiinni. Toukat kehittyvät kesän aikana ja nousevat maalle elokuun lopulla tai syyskuussa. Siksi on tärkeää, ettei lampi kuivu kesän aikana ja tukehduta toukkia.
Rupilisko munii munia, kuten useimmat sammakkoeläimet. Munista kehittyy toukkia, jotka ovat aikuisia paremmin sopeutuneita vesielämään. Salamanteritoukilla on mm. kidukset, pyrstössä evät ja silmissä kovakalvo. Rupiliskon toukkavaihe kestää noin kolme kuukautta. Toukat käyttävät ravinnokseen pieniä selkärangattomia ja leviä.

Missä rupiliskot talvehtivat?

Talvet vesiliskot horrostavat esimerkiksi kantojen ja kivien alla tai myyrän koloissa.

Mitä rupiliskot syövät?

Rupilisko näkee saalistaa paremmin vedessä kuin maalla. Saaliina on pieniä selkärangattomia, etenkin sammakkoeläinten ja sääskien toukkia.

Miten rupilisko puolustautuu pedoilta?

Saalistajan rupilisko välttää pakenemalla tai piiloutumalla. Rupiliskon kirkas vatsan väritys kertoo ihon myrkyllisyydestä. Saalistajan kohdatessaan ne usein kellahtavat ympäri ja näyttelevät kuollutta, jolloin vatsan väritys tulee esille.

Mitä WWF tekee rupiliskojen suojelemiseksi?

Rupilisko vaatii ympärilleen metsää ja monimuotoista luontoa, jossa se talvehtii. Metsätalouden vesistövaikutukset näkyvät rupiliskon uhanalaistumisessa. WWF työskentelee vastuullisen metsätalouden puolesta monin keinoin. Osallistumme lakiehdotuksia valmistelevien työryhmien työskentelyyn, annamme lakiluonnoksista lausuntoja ja viestimme poliitikoille uudistusten vaikutuksista. Vaadimme metsien suojelun lisäämistä, osallistumme METSO-ohjelman kehittämiseen. Lisäksi olemme julkaisseet raportin siitä, miten metsänhoitoa tulisi kehittää ympäristön kannalta kestävämmäksi. Edistämme jatkuvan kasvatuksen yleistymistä ja viestimme sen metsänomistajille tarjoamista mahdollisuuksista.

Missä rupiliskokamera sijaitsee?

Emme paljasta rupiliskokameran sijaintia.

Kenen kanssa WWF:n Luontoliven rupiliskokamera toteutetaan?

WWF:n Luontoliven rupiliskokamera on toteutettu yhteistyössä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen, Joensuun kaupungin ja Pukki Visualsin kanssa. Luontoliven kamerat välittävät kuvaa upeista mutta harvinaisista eläinlajeista, joiden suojelemiseksi on vielä tehtävä töitä.

Talvilintu

Mitä lajeja suorassa lähetyksessä saattaa nähdä?

WWF:n talvilintukamerassa saattaa nähdä niin yleisiä kuin uhanalaisiakin talvehtivia lintuja. Kamerassa voivat vilahtaa muun muassa talitiainen, kuusitiainen, sinitiainen, hömötiainen, töyhtötiainen, käpytikka, valkoselkätikka, pähkinänakkeli ja närhi. Voit lukea lisää lähetyksessä keväällä 2020 esiintyneistä lajeista täältä.

Ovatko kamerassa esiintyvät linnut uhanalaisia?

Osa WWF:n talvilintukamerassa esiintyneistä lajeista on uhanalaisia. Hömötiainen on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi, töyhtötiainen ja valkoselkätikka vaarantuneiksi. Niiden uhkana ovat etenkin metsien hakkuut, jotka ovat lisääntyneet suomalaisissa metsissä. Valtaosa Suomen hakkuista toteutetaan edelleen avohakkuina, mikä tarkoittaa käytännössä koko metsän kaatamista. Se on tuhoisaa lukuisille metsän asukeille. Kaadettujen puiden tilalle istutetaan ja kasvaa kyllä uusia, mutta talousmetsissä on vähemmän puulajeja kuin luonnonmetsissä ja puut keskenään saman ikäisiä. Tämä on ongelmallista, koska luonnostaan metsän kuuluisi olla monimuotoinen: siellä kuuluisi olla eri ikäisiä, kokoisia ja näköisiä puita. Vanhat metsät ovat metsäluonnon aarreaittoja monine harvinaisuuksineen, nuoret talousmetsät taas verraten köyhiä.

Mitä WWF tekee lähetyksessä nähtyjen lintujen auttamiseksi?

Tavoitteemme on, että vuoteen 2025 mennessä Suomen metsäluonnon monimuotoisuus on turvattu suojelemalla Suomen metsäpinta-alasta vähintään 17 prosenttia alueellisesti edustavasti ja harjoittamalla talousmetsissä ekologisesti kestävää metsätaloutta. Tästä hyötyisivät myös Luontolivessä esiintyvät metsälinnut. Lue lisää työstämme Suomen metsien hyväksi.

Voinko auttaa talvilintukamerassa nähtyjä lajeja?

Lähetyksessä nähtyjen uhanalaisten lajien auttaminen on helppoa – etenkin, jos omistaa metsää. Kokosimme vinkkejä, joita toteuttamalla metsänomistajat voivat varmistaa luonnon hyvinvoinnin ja lintujen viserryksen omissa metsissään.

Voiko lintuja auttaa ruokkimalla niitä talvella?

Ihmisen tarjoama talviruokinta voi auttaa monia lintuja selviämään talven yli. Se ei kuitenkaan ole ensisijainen keino uhanalaisten metsälintujen suojelemiseksi, sillä WWF:n Luontolivessäkin lehahtelevien hömö- ja töyhtötiaisten suurin uhka ovat hakkuut ja metsien yksipuolistuminen, eivät talvi ja pakkaset. Talviruokinta on ennen kaikkea mukava ja antoisa harrastus, jonka ansiosta lintuja pääsee tiirailemaan läheltä. Lue lisää talviruokinnasta.

Kenen kanssa lähetys toteutetaan?

WWF:n Luontoliven talvilintukamera on toteutettu yhteistyössä luontokuvaaja Hannu Siitosen kanssa. Luontoliven teknisestä toteutuksesta vastaavat WWF, Live Eye ja Pukki Visuals.

Kala

Missä kalakamera sijaitsee?

Livekamera sijaitsee Hiitolanjoella, joka virtaa Suomen puolelta Simpelejärvestä ja Torsanjärvestä Laatokkaan. WWF sijoitti kameran mahdollisimman otolliseen paikkaan, johon taimenten ja järvilohien odotetaan uivan kutemaan.

Mitä lajeja kamerassa voi nähdä?

Livekamerassa voi nähdä useita kalalajeja: haukia, ahvenia, töröjä, seipiä, turpia ja kivisimppuja. Lähetyksen varsinaisiksi tähdiksi nousevat kuitenkin järvilohet ja taimenet. Järvilohi ja taimen ovat vaelluskaloja, jotka nousevat jokiin ja puroihin kutemaan. Järvilohi luokitellaan äärimmäisen uhanalaiseksi, taimen erittäin uhanalaiseksi. Suurimmat järvilohet ja taimenet voivat painaa yli 10 kiloa.

Missä järvilohia ja taimenia elää?

Järvilohia on elänyt alun perin Suomessa Vuoksen vesistöalueella. Vuoksen järvilohikanta on kuitenkin tällä hetkellä lähes täysin istutusten ja muiden tukitoimenpiteiden varassa. Istutettuna järvilohta tavataan myös monista muista vesistöistä. Lisäksi Laatokan luonnonvaraiset järvilohet nousevat kutemaan Suomen puolelle Hiitolanjokeen, jossa kamerakin sijaitsee. Taimenta tavataan luonnonvaraisena tai istutettuna lähes koko Suomesta, mutta vaeltavien taimenten tilanne on heikko, joten niiden eteen tehtävä suojelutyö on nyt myös hyvin tärkeää.

Miten järvilohen ja taimenen erottaa toisistaan?

Taimen muistuttaa lohta sen verran paljon, että lajit voidaan sekoittaa helposti toisiinsa. Taimenella on lohta enemmän täplitystä kylkiviivan alapuolella. Taimenen pyrstön varsi on tasapaksu, kun lohella se on ohuempi. Pyrstöjen muodossa on muutenkin eroja. Vanhan sanonnan mukaan: ”Lohella on lovipyrstö, taimenella kuin kirveellä katkaistu.” Pienen taimenen poikasen erottaa lohen poikasesta esimerkiksi pienemmistä rintaevistä sekä runsaammista pilkuista.

Mikä järvilohia ja taimenia uhkaa?

Jokien patoaminen, liiallinen kalastus sekä vedenlaadulliset tekijät (joihin vaikuttavat muun muassa ojitukset ja turve-, metsä- ja maatalous) ovat verottaneet järvilohi- ja taimenkantoja jo vuosikymmenten ajan. Tilannetta tulee parantaa poistamalla turhia patoja, tehostamalla kalastuksen säätelyä ja kunnostamalla puroja ja jokia yleisesti vaelluskalojen lisääntymis- ja jokipoikasalueiksi.

Miten järvilohi ja taimen lisääntyvät?

Järvilohen ja taimenen kutuaika sijoittuu yleensä lokakuuhun. Tarkempi ajoitus vaihtelee vuosittain muun muassa veden lämmön mukaan. Kutu voi sääolojen vuoksi mennä ohi muutamassa päivässä tai se voi jatkua viikkoja. Järvilohi ja taimen vaativat kutualustakseen karkeaa soraa, johon ne voivat haudata hedelmöitetyn mädin. Kuohkea ja raekooltaan monipuolinen soraikko oikeassa virtapaikassa on onnistuneen kudun edellytys, sillä sen suojissa mäti säilyy hapekkaasti sekä paikoillaan talven ja kevättulvan yli. Raekoon, syvyyden ja virtausnopeuden pitää siis natsata, jotta kutu onnistuu.

Miksi kalakameran kuva on välillä sameaa? 

On luonnollista, että jokivesi on ajoittain sameaa, varsinkin syyssateiden aikaan. Kalakamera sijaitsee Hiitolanjoessa paikassa, jossa maaperä on pääosin savea. Kun sataa paljon, savea sekoittuu veteen ja vesi samentuu hetkellisesti. Savimailla vesi ei sateiden aikaan ole koskaan kristallinkirkasta. Monissa sisävesissämme veden samentuminen on osa suurempaa ongelmaa, joka on ihmisen aiheuttama. Kuormittavaa maa-ainesta valuu jokiin ja järviin erityisesti pelloilta ja metsien hakkuualueilta.

Mitä WWF tekee järvilohen ja taimenen suojelemiseksi?

Autamme muun muassa poistamalla ja ohittamalla turhia esteitä, jotka estävät vaelluskalojen nousun lisääntymisalueilleen. Tätä työtä teemme yhteistyössä K-ryhmän kanssa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamassa Vauhtia vaellukseen -hankkeessa. Lisäksi kunnostamme vaelluskalojen elin- ja lisääntymisalueita. Hiitolanjoella olemme tukemassa vesivoimapatojen purkua vuosina 2021–2023 yhdessä Lassi Leppisen säätiön kanssa.

Työskentelemme virtavesiluontoa heikosti suojaavan vesilain muuttamiseksi. Vesilain muuttaminen tarkoittaisi sitä, että pienimmätkin vesivoimalat voitaisiin velvoittaa rakentamaan patoihin kalatiet vaelluskalojen nousun mahdollistamiseksi.

Yhdessä kuluttajien kanssa olemme onnistuneet vaikuttamaan suomalaisten kauppojen ja ravintoloiden kalavalikoimiin. WWF:n Kalaoppaan vihreällä listalla olevien kala- ja äyriäistuotteiden osuus on lisääntynyt Suomen markkinoilla, ja vältettäviä punaisen listan lajeja on tarjolla enää hyvin vähän.

Olemme mukana myös Freshabit LIFE IP -hankkeessa, jossa järjestämme virtavesitalkooleirejä. Lisäksi lisäämme ihmisten tietoisuutta muun muassa ympäristökasvatuksen keinoin.

Voinko itse auttaa järvilohta ja taimenta jollain tapaa?

Voimme jokainen vaikuttaa vesistöjemme puhtauteen ja vesistökuormitukseen. Lisäksi jokainen voi lisätä tietoisuutta vaelluskalojen ahdingosta, kuten turhien patojen poiston tärkeydestä ja vastuullisesta kalastuksesta.

Voit myös katsoa K-kalapolut -sivuilta, missä on vaelluskaloja auttavia talkoita ja ilmoittautua mukaan talkoovahvuuteen: https://www.kesko.fi/kalapolut

Voiko kalakamerassa näkyä muutakin virtavesilajistoa?

Suorassa lähetyksessä voi nähdä kalojen lisäksi useita virtaavissa vesissä viihtyviä lajeja, kuten simpukoita ja sukeltajalintuja. Kannattaa katsoa ja tarkkailla.

Kenen kanssa kamera on toteutettu?

WWF:n Luontoliven toteuttaminen ei olisi mahdollista ilman loistavia yhteistyökumppaneita. Kalakamera toteutetaan osana Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamaa Vauhtia vaellukseen -hanketta. Hankkeen omarahoitusosuuden mahdollistaa Lassi Leppinen Säätiön merkittävä lahjoitus WWF:lle. Kalakameran toteutuksessa mukana ovat olleet lisäksi Rautjärven kunta, paikalliset vapaaehtoiset, Live Eye ja Pukki Visuals.

Lintulahti

1. Missä kamera sijaitsee?
Kamera sijaitsee Kirkkonummella kunnostetulla lintukosteikolla. Kyseinen alue on HELMI-ohjelman kohde. Emme paljasta kameran tarkkaa paikkaa.

2. Mitä lajeja kamerassa voi nähdä?
Kamerassa voi nähdä tyypillisiä merenrantakosteikkojen lintuja, kuten useita sorsalajeja, joutsenia, hanhia ja harmaahaikaroita. Lajisto muuttuu syksyn mittaan lintujen syysmuuton edetessä. Myös meriveden korkeus vaikuttaa asiaan. Sorsalajeista paikalla runsain on tavi, mutta lisäksi kamerassa voi nähdä esimerkiksi sinisorsan, haapanan, lapasorsan tai telkän. Kahlaajalintujen päämuutto on jo ohi kameran avautuessa. Hyvällä onnella kuvaan voi osua hieman harvinaisempiakin siivekkäitä, kuten vaikkapa harmaasorsa tai Suomessa nopeasti yleistynyt jalohaikara. Lisäksi kamerassa voi nähdä kyyttöjä (eli itäsuomenkarjaa), jotka laidunnuksellaan hoitavat suojelualueen rantaniittyä.

3. Voiko kamerassa nähdä uhanalaisia lajeja?
Kosteikkojen lajiston uhanalaistuminen on ollut huolestuttavan nopeaa. Puolet sorsalinnuistamme ja melkein puolet kahlaajalajeistamme on uhanalaisia. Kaikkiaan kosteikkojen lintulajeista 36 prosenttia on uhanalaisia. Sellaisetkin vielä melko runsaat ja tässäkin kamerassa mahdollisesti esiintyvät lajit kuten tukkasotka (erittäin uhanalainen), haapana (vaarantunut) ja jouhisorsa (vaarantunut) luokitellaan uhanalaisiksi kantojen nopean taantumisen takia. On ristiriitaista, että moni uhanalainen kosteikkojen vesilintu on edelleen myös riistalaji. Uhanalaisista sorsalinnuista esimerkiksi erittäin uhanalaisia tukkasotkaa ja nokikanaa sekä vaarantuneita haapanaa, jouhisorsaa ja heinätavia saa tänäkin syksynä metsästää. WWF:n kanta on, ettei uhanalaisten lajien metsästys lähtökohtaisesti ole kestävää, vaikka metsästys ei olisikaan lajin uhanalaisuuden pääsyy.

4. Mikä lintukosteikkoja uhkaa?
Tärkein syy lintukosteikkojen lajien uhanalaisuuteen on vesien rehevöityminen ja siitä johtuva kosteikkojen umpeenkasvu ja ruovikoituminen. Luontaisten kosteikkojen määrää on myös vähennetty kuivattamalla niitä maa- ja metsätalouden tarpeisiin. Lisäksi aikanaan laajoja rantaniittyjä avoimena pitänyt laidunnus on vähentynyt murto-osaan entisestä. Näistä syistä johtuva kosteikkojen laadun heikkeneminen on johtanut muun muassa monien kosteikoilla elävien lintukantojen vähenemiseen. Samalla on kärsinyt muukin kosteikkolajisto, kuten monet uhanalaiset kasvit ja hyönteiset.

5. & 6. Miten lintukosteikkoja voidaan hoitaa ja suojella? Miksi kamerassa olevalla suojelualueella laiduntaa lehmiä?
Tavallisin rehevöitymisen ja umpeenkasvun vaivaaman kosteikon hoitotoimi on avoimen alan lisääminen laidunnuksen, niiton ja ruoppauksen avulla. Varsinkin karjan laidunnus kosteikkojen rannoilla on tehokas hoitokeino. Raivausta, niittoa ja ruoppausta tarvitaan monesti varsinkin kunnostuksen alkuvaiheessa, ennen kuin laidunnus saadaan käyntiin. Muita kosteikkojen hoitotoimia ovat vedenpinnan nosto, hoitokalastus sekä haitallisten vieraspetojen, minkin ja supikoiran poistopyynti.
Suurin osa linnustollisesti arvokkaimmista kosteikoista on jo suojeltu tai sijaitsee valtion mailla. Tällä hetkellä kosteikkoja kunnostetaan erityisesti ympäristöministeriön johtamassa HELMI-ohjelmassa sekä maa- ja metsätalousministeriön vetämässä SOTKA-hankkeessa. Tärkeää on kunnostus- ja hoitotoimien lisäksi puuttua myös vesien rehevöitymisen juurisyihin, eli mm. maa- ja metsätalouden päästöihin. Ojituksen takia valuma-alueiden luonnollista vedenpidätyskykyä on muutettu voimakkaasti. Palauttamalla luontaisia tulvatasanteita, kosteikoita ja ennallistamalla soita voidaan puuttua ravinnepäästöihin ja luoda elinympäristöjä uhanalaisille lajeille.

7. Mikä on HELMI-ohjelma?
Ympäristöministeriön vuonna 2020 käynnistämän HELMI-elinympäristöohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla pienvesiä ja rantaluontoa.
Lintuvesien ja kosteikkojen osalta HELMI-ohjelman tavoitteena on kunnostaa 80 arvokkainta ja kiireellisimmin kunnostusta kaipaavaa kohdetta vuoden 2023 loppuun mennessä. Toimet kohdistuvat ensisijaisesti valtakunnallisesti tärkeimmille lintuvesi- ja kosteikkokohteille, jotka kuuluvat Natura 2000 -verkoston lintudirektiivin mukaisiin erityisiin suojelualueisiin.
Jokaiselle muullekin HELMI-ohjelman teemalle on asetettu oma hallituskauden mittainen (2020–2023) tavoitteensa:

  • Soidensuojelu: 20 000 ha
  •  Soiden ennallistaminen: 12 000 ha
  •  Perinnebiotooppien kunnostus: 15 000 ha
  •  Metsäisten elinympäristöjen hoito: toimenpiteitä 600 kohteella
  •  Pienvesien ja rantaluonnon kunnostus: 200 kpl kunnostettua kohdetta

Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan myös HELMI-ohjelman pitkän aikavälin tavoitteita. Ympäristöministeriö on asettanut ohjelman vuoteen 2030 saakka ulottuvien tavoitteiden ja sisällön valmisteluun laajapohjaisen ohjausryhmän ja työryhmän. Ryhmien tavoitteena on saada työnsä valmiiksi maaliskuun 2021 loppuun mennessä. Ympäristöministeriö valmistelee ryhmien työn pohjalta valtioneuvoston hyväksyttäväksi vietävän päätöksen HELMI-ohjelmasta kevään 2021 aikana.

8. Kenen kanssa lähetys on toteutettu?
WWF:n Luontoliven Lintulahti-kamera on toteutettu yhteydessä tätä arvokasta kosteikkoa hallinnoivan ja hoitavan Metsähallituksen Luontopalveluiden kanssa.

Naali

Koska kamera on ollut livenä?
Naalikamera oli livenä heinäkuussa 2020.

Minkälainen laji naali on?
Naali eli napakettu on sukulaistaan kettua pienempi arktisten alueiden koiraeläin. Naalilla on valkoinen tai ruskeanharmaa karvapeite, joka pitää naalin lämpimänä jopa 40 asteen pakkasilla. Paksun turkin lisäksi naalilla on pienet korvat, jotta ne eivät paleltuisi helposti.

Kuinka paljon naali painaa?
Täysikasvuinen naali painaa noin 3–4 kg.

Miksi jotkut naalit ovat valkoisia ja toiset sinisiä talvella, ja miltä ne näyttävät kesällä?
Luonnonvaraisella naalilla esiintyy kaksi värimuotoa. Valkoisen muodon turkki on talvella valkoinen ja kesällä ruskeanharmaa, ja sinisen muodon turkki on ympäri vuoden tumman sinertävänharmaa. Turkin väri on periytyvä, ja samassa poikueessa voi olla sekä valkoisia että sinisiä pentuja. Sininen väri on vallitseva piirre samaan tapaan kuin ihmisillä ruskea silmien väri on vallitseva suhteessa siniseen.
On olemassa myös hiekanruskeita naaleja, mutta ne ovat äärimmäisen harvinainen näky.

Mitä naalit syövät?
Vaikka naali pitääkin eniten tunturisopuleista ja myyristä, on se kuitenkin kaikkiruokainen. Sen ruokavalioon kuuluvat niin jänikset, sammakot, riekot, kiirunat kuin muidenkin maassa pesivien lintujen munat ja pesäpoikaset. Lisäksi naali hyödyntää löytämiään haaskoja. Kesällä ja syksyllä naali syö kaikkea, mitä onnistuu käpäliinsä saamaan, ja kasvattaa näin eristävää rasvakerrosta ja vararasvaa, jota se sitten kuluttaa talvella.

Kuinka monta pentua naali saa?
Naalien paritteluaika on maalis–huhtikuussa. Pennut syntyvät touko–kesäkuussa, ja niitä on 2–16. Poikueen kokoon vaikuttaa esimerkiksi ravinnon saatavuus. Mikäli pikkujyrsijöitä on runsaasti, ei ole epätavallista, että poikueessa on 10–16 pentua. Keskimäärin poikueessa on noin kuusi pentua.

Miltä naalin pesä näyttää?
Naali kaivaa pesänsä yleensä hiekkakumpareisiin, joskus myös kivilouhikoihin, yleensä tuntureiden paljakkavyöhykkeen alempiin osiin. Pesäluolastoon on aina useampi sisäänkäynti. Suurimpiin pesiin voi olla jopa sata sisäänkäyntiä, ja ne ovat voineet olla käytössä satojen vuosien ajan. Suomen tunturialueilta tunnetaan paljon naalin entisiä pesäpaikkoja, jotka erottuvat ympäristöään vehreämpinä edelleen. Niitä inventoidaan vuosittain.

Missä naalit elävät?
Naali oli Suomessa 1800-luvulla kohtalaisen runsaslukuinen, mutta metsästys hävitti sen lähes kokonaan maastamme 1900-luvun alkuun mennessä. Naali rauhoitettiin Suomessa vuonna 1940 ja muissa Pohjoismaissa jo tätä aiemmin. Kanta ei kuitenkaan elpynyt entiselleen. Nykyään Suomessa naalia tavataan vain pohjoisimmilla tunturialueilla.

Ruotsissa ja Norjassa naalipopulaatio on jakautunut pienempiin osapopulaatioihin, jotka elävät korkeimmilla tunturiylängöillä. Esimerkiksi Ruotsissa naaleja esiintyy Jämtlandin, Västerbottenin ja Norrbottenin lääneissä. Fennoskandian lisäksi naali elää Venäjällä, Grönlannissa, Islannissa, Kanadassa ja Alaskassa.

Kuinka paljon naaleja on?
Suomessa naaleja liikkuu vuoden ja naapurimaiden naalitilanteen mukaan vaihdellen arviolta 6-12 yksilöä. Edellisen kerran naalin tiedetään pesineen Suomessa vuonna 1996. Ruotsissa ja Norjassa elää noin 350 täysikasvuista naalia, ja siellä kanta on viime vuosina ollut kasvussa.

Mikä naalia uhkaa?
Yksi merkittävä syy naalin ahdinkoon on tunturialueille levittäytynyt kettu. Kettu syö samanlaista ravintoa kuin naali, ja myös kilpailee naalin kanssa valtaamalla suurempikokoisena lajina sopivia pesäpaikkoja. Naalilla ei ole asiaa ketun valtaamille alueille. Ketun esiintymisalueen laajentumisen osasyynä on ilmaston lämpeneminen, mutta myös mm. ihmisasutuksen tarjoamilla ravintolähteillä on ollut kettua suosiva vaikutus.

Toinen keskeinen syy naalin ahdinkoon ovat muutokset myyrien ja tunturisopulien luontaisissa kannanvaihteluissa. Tunturialueille tyypilliset säännönmukaiset ja voimakkaat myyrien kannanvaihtelut eli ns. myyräsyklit katosivat laajoilta alueilta 1900-luvun lopulla. 2010-luvulla myyräsyklit vaikuttavat palanneen, mutta ilmiön pysyvyyttä ei vielä voida arvioida.

Myös suurpetokantojen huono tila Lapissa on ongelma naalin kannalta. Naali käyttää suurpetojen tappamia haaskoja ravinnokseen varsinkin talvella, ja Pohjois-Lapista lähes täysin hävitetty susi pitäisi myös kettukantoja aisoissa.

Mitä WWF tekee naalien suojelemiseksi?
Naalia voidaan auttaa keinoruokinnalla erityisesti aikoina, jolloin luontaista ravintoa on niukasti tarjolla. Ruotsissa ja Norjassa on kehitetty tähän sopiva ruokinta-automaatti, jonka suuaukko on niin kapea, että kettu ei pääse sisälle. Naaleja ruokitaan näillä asemilla koiran kuivamuonalla. WWF on yhdessä Metsähallituksen kanssa koemielessä vienyt tällaisia ruokinta-automaatteja Suomen Lappiin jo vuosia. Ruokinta-asemien yhteyteen sijoitetaan myös riistakameroita, jotta naalin esiintymisestä saadaan havaintoja.

Lisäksi Metsähallitus ja WWF ovat kouluttaneet vapaaehtoisia inventoimaan vanhoja naalin pesäpaikkoja, jotta naalin mahdollinen pesintä Suomessa havaittaisiin ja alueelle voitaisiin suunnata suojelutoimia, kuten keinoruokintaa.

Naaleja voi auttaa myös poistamalla tunturialueilta kettuja, ja Metsähallitus tekeekin tätä poikkeusluvalla vuosittain. Jos joltain alueelta saadaan epäilyjä naalin pesinnästä, Metsähallitus voi kohdentaa kettupyyntiä juuri sinne. WWF on osallistunut EU-hankkeisiin, joissa on tehty myös ketunpyyntiä. Lisäksi tekemämme ilmastonmuutoksen vastainen työ auttaa tunturilajeja kuten naaleja.

Missä naalikamera sijaitsee?
Naalikamera sijaitsee Ruotsissa, Jämtlandin läänissä, ja siellä on myös Ruotsin eteläisin jäätikkö. Alue on eräs naalien esiintymisen ydinalueista, ja siellä suoritetaan myös naalien keinoruokintaa.

Miten kuvauspaikka on valittu?
Kuvattava pesä on ollut aktiivinen jo pidemmän aikaan, ja kahden täysikasvuisen naalin tiedetään asuvan siellä. Kuvauspaikalla on myös ruokinta-automaatti sekä riistakamera, jotka eivät näytä häiritsevän naaleja.

Häiritseekö kuvaaminen naaleja?
Kaikki työ naalien hyväksi tähtää siihen, että niitä häiritään mahdollisimman vähän. Naalit ovat luonnostaan uteliaita, eivätkä ruokintapisteet tai riistakamerat näytä häiritsevän niitä. Naalien kannalta kamera ei poikkea tavallisesta riistakamerasta, joka kuvauspaikalta löytyy.

Kenen kanssa kamera on toteutettu?
WWF:n Luontoliven naalikamera on toteutettu yhteistyössä WWF Ruotsin kanssa. Teknisestä toteutuksesta vastaavat LiveEye ja Pukki Visuals.

Raakku

Koska kamera on ollut livenä?
Raakkukamera oli livenä kesällä 2020.

Missä WWF:n Luontoliven raakkukamera sijaitsee?

Kamera sijaitsee Lapissa. Tarkempaa sijaintia emme voi paljastaa.

Mitä lajeja kamerassa voi nähdä?

Livekamerassa voi nähdä raakkuja eli jokihelmisimpukoita. Lisäksi kameran ohi saattaa uida eri kalalajeja, esimerkiksi taimenia, mutuja, harjuksia ja mateita

Minkälainen laji raakku on?

Raakku on tummanruskea, lähes musta nilviäinen. Raakku on äärimmäisen pitkäikäinen– se voi elää yli 200-vuotiaaksi. Raakun toinen nimi on jokihelmisimpukka – ja nimensä mukaisesti se saattaa tuottaa helmiä. Helmi muodostuu simpukan sisään, kun sinne pääsee hiekanjyvä. Simpukka alkaa erittää jyväsen päälle helmiäistä, joka on samaa ainetta kuin simpukan kuori.

Missä raakkuja elää?

Virtaavissa vesissä elävää raakkua tavattiin aiemmin lähes koko maassamme. Nykyisin se on Suomessa erittäin uhanalainen. Raakku viihtyy etenkin Lapin joissa, ja Etelä-Suomessa ainoa lisääntymiskykyinen kanta on Pirkanmaalla virtaavassa joessa. Lajia esiintyy kuitenkin paikoin myös Länsi-Suomessa. Raakkuja on tällä hetkellä kaiken kaikkiaan noin 120 joessa, mutta läheskään kaikissa joissa populaatio ei ole elinvoimainen.

Minkälaisen elinympäristön raakku vaatii?

Raakun elinympäristövaatimukset ovat poikkeuksellisen tiukat sen toukka- ja nuoruusvaiheessa. Se tarvitsee muun muassa hapekasta vettä sekä suotuisia virtausolosuhteita. Lisäksi joen pohjan on oltava ekologisesti vanhaa, mutta luontaisesti uusiutuvaa. Raakku elää nuoruusvaiheensa loisena lohikalojen kiduksissa. Raakku lisääntyy siksi vain joissa, jossa on lohia tai taimenia.

Onko raakkuja tapettu helmien takia?

Helmenkalastajat olivat kiinnostuneita kaikkein arvokkaimmista, valkeista ja täydellisen pyöreistä helmistä. Niitä löytyi keskimäärin joka tuhannesta simpukasta, kun arvottomampia muotoja saattoi löytyä joka sadannesta. Löytääkseen helmen kalastajan piti avata – eli käytännössä tappaa – simpukka. Joenpohjat tyhjenivät raakusta kiihtyvällä tahdilla, kun sukelluslaitteet kehittyivät ja helmestys muuttui massapyynniksi. Raakkua uhkaavaan sukupuuttoon havahduttiin vihdoin 1955, jolloin laji rauhoitettiin Suomessa.

Onko raakku tällä hetkellä rauhoitettu?

Raakku on nykyään täysin rauhoitettu, eikä edes sen tyhjiä kuoria saa pitää hallussa.

Mikä raakkua uhkaa nykyään?

Raakkua uhkaa etenkin sen elinympäristöjen tuhoutuminen. Yksi syy raakun elinympäristön hävitykseen on jokien patoaminen. Vesivoiman käyttöön padotut joet vaikeuttavat tai estävät kokonaan lohikalojen nousun jokiin, mikä tarkoittaa raakun väli-isäntien katoamista. Myös jokien perkaukset ovat vaikuttaneet isäntäkalojen katoamiseen. Toinen suuri syy raakun elinympäristöjen tuhoon on maankäyttö. Maa- ja metsätalousmailta jokiin huuhtoutuu ravinteita ja maa-ainesta, mikä tukkii jokien sorapohjat ja vaikeuttaa raakun hengittämistä. Tämä tappaa varsinkin nuoria raakkuja, jotka hautautuvat pohjaan ensimmäisiksi elinvuosikseen. Poikasilla voi olla myös hapenpuutetta, kun laadukas vesi ei pääse virtaamaan pohjaan saakka. Myös tiedonpuute on raakulle uhka. Raakun esiintymispaikoista on tällä hetkellä aika tarkkojakin tietoja, mutta suuri osa ei ole julkisia. Siksi esimerkiksi metsäkoneet voivat aiheuttaa tuhoja, jos niillä tietämättään ylitetään uoma juuri raakkujen kohdalta. Kaikkea tietoa ei pidä julkistaa, mutta informaation tulisi olla sellaisten tahojen käytettävissä, joiden toimet saattavat vaikuttaa raakkuihin.

Mitä raakun auttamiseksi voi tehdä?

Tärkein teko raakkujen suojelemiseksi on sen elinympäristöjen tilan kohentaminen. Tämä tapahtuu mm. purkamalla patoja ja muita vaellusesteitä ja vähentämällä vesistöjen kuormitusta. Muutamien jokien raakkuja on viety kuntoukseen Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusasemalle. Kahden vuoden kuntouksen ja tutkimustyön jälkeen raakut on onnistuttu saamaan lisääntymään altaissa. Raakkujen toukista kasvatetaan poikasia, ja kahden-kolmen vuoden jälkeen ne saavuttavat sellaisen koon, että ne oletettavasti pärjäävät jokiemme pohjalla. Raakkujen menestyminen luonnossa täytyy varmistaa tekemällä ja ylläpitämällä poikasille sopivia soralaikkuja tai etsimällä hyvälaatuisia poikashabitaatteja.

Mitä WWF tekee raakun suojelemiseksi?

WWF on tukenut raakun suojelua vuosikymmeniä. Vuonna 1978 WWF perusti raakun pelastamiseksi simpukkatyöryhmän Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa. Työryhmää on johtanut Ilmari Valovirta, joka on sukeltanut tuhansia kilometrejä etsimässä raakun sijainteja, etteivät ruoppaukset ja muu maankäyttö vaarantaisi populaatioita. WWF jatkaa tutkimuksen tukemista esimerkiksi Konneveden raakkukylpylää rahoittamalla. WWF auttaa raakkua myös purkamalla patoja, kunnostamalla jokia ja puroja sekä parantamalla veden laatua esimerkiksi rakentamalla kosteikoita.

Kenen kanssa raakkukamera on toteutettu?

WWF:n Luontoliven toteuttaminen ei olisi mahdollista ilman loistavia yhteistyökumppaneita. Raakkukameran toteutuksessa mukana ovat olleet Metsähallitus ja sen johtama SALMUS-hanke, Alleco, Janne Neuvonen ja Pukki Visuals.

Mikä on SALMUS-hanke, jonka kanssa WWF toteuttaa livekameran?

Euroopan säännöllisesti lisääntyvistä raakkukannoista suurin osa sijaitsee Fennoskandian pohjoisosissa ja Luoteis-Venäjällä. Niinpä rajat ylittävä yhteistyö on tehokkain keino raakkukantojen tilan parantamiseksi. SALMUS-hankkeessa aiemminkin yhdessä työskennelleet kumppanit neljästä maasta edistävät raakun suojelutyötä lajin esiintymiä kartoittamalla, uusia suojelumenetelmiä kehittämällä sekä hyvinvoivien virtavesien yleistä merkitystä korostamalla. Rahoitus tulee Euroopan unionin ENI Kolarctic CBC -ohjelmasta sekä Venäjän, Ruotsin, Norjan ja Suomen kansallisena rahoituksena. Kokonaisbudjetti on yli 2 100 000 euroa. Hanke toteutetaan 2019–2022 Fennoskandian vihreällä vyöhykkeellä, Suomen osalta Lapissa.

Saimaannorppa

Minkälainen laji saimaannorppa on?

Saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) on yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä. Se jäi eristyksiin Saimaalle noin 8 000 vuotta sitten, kun yhteys Itämereen jääkauden jälkeen katkesi maankohoamisen seurauksena. Saimaan sameisiin ja sokkeloisiin vesiin sopeutuneena saimaannorpalla on sukulaisiaan suuremmat silmät ja aivot. Viime vuosikymmeninä saimaannorppakanta on tehostuneiden suojelutoimien myötä hitaasti kasvanut. Saimaannorppa on kuitenkin edelleen erittäin uhanalainen ja tarvitsee suojelua vielä pitkään.

Kuinka paljon saimaannorppia on?

Metsähallituksen asiantuntija-arvion mukaan saimaannorpan kannan koko on nyt noin 410 yksilöä. Kannalla tarkoitetaan talvehtinutta yksilömäärää ennen helmi-maaliskuussa syntyneitä poikasia eli kuutteja. Metsähallituksen vuosittain tekemä arvio on ainoa kattava, maastoinventointiin perustuva ja tieteelliseltä pohjalta tehtävä kannan arvio.

Missä päin Saimaata norppia elää?

Koko Saimaa on historiallisesti saimaannorpan levinneisyysaluetta. Norppa katosi välillä Pohjois-Saimaalta ja Puruvedeltä kokonaan, mutta viime vuosina se on alkanut levittäytyä uudestaan näille alueille. Myös Etelä-Saimaalla norppakanta on viime vuosina hitaasti elpynyt. Edelleen kanta keskittyy voimakkaasti keskiselle Saimaalle, Savonlinnan etelä- ja pohjoispuolelle. Yli puolet norpan poikasista syntyy Pihlajavedellä ja Haukivedellä.

Mitkä ovat saimaannorpan suurimmat uhat?

Norppa metsästettiin liki sukupuuttoon 1900-luvulla, ja nykyään sen suurimmat uhat ovat ihmisten harjoittama verkkokalastus ja ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos. Tästä huolimatta sinnikäs suojelutyö on tuottanut tulosta ja norppakanta on hitaasti kasvanut Saimaalla viime vuosikymmeninä.

Miksi saimaannorppaa pitää suojella?

Saimaannorppia elää vain Suomessa. Jos norppa häviää Saimaalta, se häviää koko maailmasta. Siksi meille suomalaisille onkin kunnia-asia pelastaa norppa sukupuutolta.

Mitä WWF tekee norpan suojelemiseksi?

Olemme suojelleet saimaannorppaa aktiivisesti vuodesta 1979. Tuotamme tietoa, toimimme kentällä, vaikutamme päätöksentekoon, toimimme yritysten kanssa ja teemme ympäristökasvatusta. Suojelun ansiosta norppakanta on säilynyt ja kasvanut Saimaalla. Norppa tarvitsee kuitenkin suojelua vielä pitkään. Lue lisää työstämme.

Mitä minä voin tehdä?

Kalanpyydysten aiheuttama sivusaaliskuolleisuus on suuri uhka saimaannorpalle. Jos asut tai mökkeilet Saimaalla, nosta kalaverkot pysyvästi vesistä ja käytä kalastukseen norppaturvallista katiskaa, niin kasvatat merkittävästi etenkin nuorten, kokemattomien norppien mahdollisuuksia selviytyä. Voit myös ryhtyä WWF:n tukijaksi.

Ilmastonmuutos uhkaa sulattaa norppien lumipesät. Eikö saimaannorppia voisi siirtää pohjoisemmaksi turvaan?

Siirtoistutusta on kokeiltu 1980-luvulla tutkimusmielessä erääseen Saimaan vesistöstä erilliseen lampeen, mutta yritys epäonnistui. Isoimpana syynä siihen, miksi istutuksia toisiin vesistöihin ei tällä hetkellä edes harkita on se, että Saimaankin kanta on edelleen aivan liian pieni. Jotta siirtoistutus johonkin toiseen vesistöön voisi edes teoriassa onnistua, olisi uusi istutettava kanta perustettava geneettisistä syistä vähintään useista kymmenistä yksilöistä, eikä sellaista määrää saimaannorppia ole mistään “otettavissa”. Sen sijaan siirrot Saimaan sisällä voivat joissain tapauksissa tulla kyseeseen, koska kanta on reuna-alueilla hajanainen ja yksilöt eivät välttämättä löydä lisääntymiskumppania. Tällainen kokeilu on myös tehty kerran ja se oli onnistunut.

Voiko saimaannorpalle tehdä keinopesiä?

Keinopesien kehittely on jo alkanut. Vuonna 2020 yhteen Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden asentamaan kelluvaan keinopesään syntyi poikanen.

Minkä kokoinen norppa on?

Aikuinen saimaannorppa on noin 130–145 cm pitkä ja painaa 50–90 kg.

Miten vanhaksi norppa elää?

Saimaannorppa voi elää jopa yli 30-vuotiaaksi.

Mitä norppa syö?

Saimaannorpan ravinto koostuu pääasiassa parvissa liikkuvasta pikkukalasta, kuten muikusta.

Kuinka nopea uimari saimaannorppa on?

Norppa ui keskimäärin noin 1-2 m/s nopeudella, mikä on lähes sama kuin ihmisen maksimaaliset suoritukset lyhyillä matkoilla. Miesuimareiden saavuttama maksimaalinen uintinopeus voi olla runsaat 2 m/s ja naisilla hieman alempi. Norppa vain jaksaa kauhoa huomattavasti pidempään – lähes ympärivuorokautisesti, jos on tarpeen.

Miten norppa nukkuu?

On vaikeaa määrittää sitä, kuinka monta tuntia norppa nukkuu. Norppa viettää noin 80 prosenttia ajastaan veden alla sen jälkeen, kun karvanvaihto on ohitse. Osa nukkumisesta tapahtuu vedessä niin sanottujen unisukellusten aikana. Ne ovat usein aamuyöntunteihin sijoittuvia erityisen pitkäkestoisia sukelluksia, jolloin norppien aineenvaihdunta hidastuu mahdollistaen esimerkiksi 12 minuutin unet kerrallaan. Torkkujen välillä norppa nousee pintaa hengittelemään vajotakseen taas syvyyksiin uneen. Erityisesti jos sataa ja on kurja keli, norppa nukkuu mieluummin sukelluksissa kuin sateessa kivellä. Muina vuodenaikoina kuin keväällä norppa torkkuu kivellä pääosin yöaikaan. Talvella norppa nukkuu lumipesässä.

Kuinka pitkään norppa voi sukeltaa?

Norppa viettää ajastaan veden alla jopa 80 prosenttia ajastaan. Se tekee matkaa sukelluksissa ja harrastaa pintauintia yleensä vain tarkkaillessaan jotain tai siirtyessään rannalle makuulle. Norpan hyvän sukelluskapasiteetin mahdollistavat veren ja lihasten hyvät happivarannot ja näiden varantojen säästeliäs ja tehokas käyttö. Norpalla on korkea hemoglobiiniarvo, joka on yli 250 g/l. Kaikista pisimmät sukellusajat (yli 20 minuuttia) on mitattu unisukelluksista.

Miten norppa suunnistaa?

Hämärissä vesissä suuntimisessa norppaa auttaa pimeään ja veteen sopeutunut näkö- ja viiksikarva-aisti.

Sääksi

Minkälainen laji sääksi on?

Haukkojen heimoon kuuluva kalasääski eli sääksi on keskikokoinen petolintu. Suomessa se on elinvoimainen laji, jonka pesimäkannaksi on arvioitu yli 1 100 paria. Sääksi on selkäpuolelta mustanruskea ja alapuolelta lähes kokonaan valkoinen.

Missä sääkset elävät?

Sääksi on eräs maailman laajimmalle levinneistä lintulajeista. Suomessa sääksiä elää koko maassa. Ne rakentavat pesänsä useimmiten vanhan puun latvaan, joskus myös muille korkeille paikoille. Sääksi sisustaa pesänsä esimerkiksi sammalilla ja jäkälillä. Sääksen pesäpuu on rauhoitettu.

Miten ne lisääntyvät?

Sääkset solmivat elinikäisen parisuhteen. Ne munivat huhti-toukokuussa 1–4 munaa, joita naaras hautoo. Koiras ruokkii hautovaa naarasta

Missä sääkset talvehtivat?

Sääkset tekevät pitkän muuttomatkan, sillä ne talvehtivat pääasiassa Länsi-Afrikassa. Keväällä ne palaavat takaisin usein samaan pesään. Syysmuutto alkaa elokuun puolivälissä, kevätmuutto huhtikuussa.

Mitä sääksi syö?

Nimensä mukaisesti sille kelpaa ravinnoksi lähes pelkästään kala. Havaittuaan saaliin sääksi syöksyy, sukeltaa ja nappaa kalan kynsillään. Etelä-Suomessa yleisimpiä saalislajeja ovat monet särkikalat, joista lahna on monin paikoin erityisesti keväällä kutuaikana yleisin. Myös ahvenet ja pienet hauet ovat yleisiä saaliskaloja. Se saalistaa yleensä muutaman kilometrin säteellä pesästään.

Uhkaako jokin sääksiä Suomessa?

Painava pesä tarvitse alustakseen jykevän puun. Sääksiä uhkaakin pula pesäpaikoista, sillä metsätalouden takia vanhojen metsien määrä on huvennut vähiin.

Mitä WWF tekee sääksen suojelemiseksi?

WWF pyrkii monilla tavoilla edistämään sekä metsien suojelua että luonnon monimuotoisuuden turvaamista talousmetsissä. WWF on muun muassa julkaissut Metsänhoito-oppaan, joka esittelee suuren valikoiman keinoja, joiden avulla luonnon monimuotoisuuden, mukaan lukien sääksien, turvaaminen onnistuu metsän käsittelyssä.

Missä sääksikamera sijaitsee?

Kamera sijaitsee Saimaalla.

Miten WWF:n Luontoliven sääksikameran paikka löytyi?

Teemme yhteistyötä luontokuvaaja Juha Taskisen kanssa, joka on seurannut sääksipoikueen elämää jo useiden vuosien ajan.

Kyy

Minkälainen laji kyy on?

Kyy on maailman pohjoisin käärmelaji. Se kuuluu Suomen luontoon. Kyyn lisäksi Suomessa on rantakäärmeitä, Ahvenanmaalla myös kangaskäärmeitä. Niistä ainoastaan kyy on myrkyllinen. Kyy voi elää jopa yli 30-vuotiaaksi.

Miten kyyn tunnistaa?

Monet ovat oppineet tunnistamaan kyyn sen selän sahanlaitakuviosta. Useimmiten kyyt ovat harmaita tai ruskeita. Joskus kyyt voivat kuitenkin olla väritykseltään niin tummia, ettei lajille ominainen sahanlaitakuvio erotu. Kyyllä ei ole päässä keltaisia korvaläiskiä, toisin kuin rantakäärmeellä useimmiten on. Kyy on melko pieni käärme. Pisimmät Suomessa tavattu kyyt ovat olleet noin metrin pituisia.

Ovatko kyyt vaarallisia?

Kyy ei hyökkää koskaan tarkoituksella ihmisen kimppuun: se puree vain viimeisenä puolustuskeinonaan. Kyyn puremia todetaan Suomessa vuosittain noin 50-150.

Terveelle aikuiselle purema ei ole kovin vaarallinen, kivulias kyllä. Kuitenkin lapsille ja vanhuksille purema voi olla riski, joten kyiden kanssa kannattaa olla varovainen. Kyyn purtua niin aikuisten kuin lastenkin tulee hakeutua välittömästi lääkärin hoitoon.

Pureman ensimmäinen oire on yleensä laajeneva turvotus ja kosketusherkkyys. Myöhemmin voi esiintyä esimerkiksi oksentamista ja päänsärkyä. Kyyn myrkylle voi olla myös allerginen, jolloin purema voi aiheuttaa muun muassa vaarallista kurkunpään turvotusta.

Koirille kyyn purema on vaarallisempi kuin ihmisille. Eläin pitääkin viedä pureman jälkeen välittömästi eläinlääkäriin.

Mitä pitää tehdä, jos kohtaa kyyn?

Kyyn kohdatessa kannattaa käyttäytyä rauhallisesti ja liikkua harkitusti. Tällöin kyy ei hätäänny. Saappaat, etenkin pitkävartiset, suojaavat puremilta.

Vaikka löytäisi kyyn omalta pihamaaltaan, sitä ei tarvitse tappaa. Kyyn voi kuljettaa turvallisesti pois. Apuna voi käyttää esimerkiksi haravaa. Jos kyyn kuljettaa kauemmas pihamaalta, voi sen tehdä esimerkiksi siirtämällä käärme kuljetuksen ajaksi suljettavaan ämpäriin. Aina kyytä ei tarvitse edes siirtää. Keväisin koiraat voivat olla vain läpikulkumatkalla etsiessään naaraita.

Vaikka kyyn purema ei ole terveelle aikuiselle hengenvaarallinen, hoitoon on syytä hakeutua aina. Lapsille ja vanhuksille purema voi olla vaarallinen, ja lääkärissä käynti on erityisen tärkeää. Kyyn pureman aiheuttama kipu voi olla voimakas. Siitä huolimatta kipua ei saa yrittää lievittää tulehduskipulääkkeillä, jotka saattavat vain pahentaa myrkyn aiheuttamia oireita. Kyypakkauksen sisältämästä kortisonista ei ole haittaa. Jos purema on kädessä tai jalassa, voi niitä pitää kohossa.

Missä kyyt elävät?

Kyitä elää Euraasian pohjoisosissa: Iso-Britanniasta Pohjoismaihin, Venäjälle ja aina Korean niemimaalle saakka. Suomessa kyitä elää melkein koko maassa, mutta niiden yleisyys vaihtelee. Ne viihtyvät paahteisilla paikoilla, joissa on tarjolla myös piilopaikkoja. Esimerkkejä tällaisista paikoista ovat mm. peltojen reunat, niityt ja vesakot. Kyyt ovat aktiivisia päivällä, hellejaksoina myös hämärän ja pimeän aikaan.

Missä kyitä voi nähdä?

Kyitä näkee eniten keväällä, jolloin ne lämmittelevät auringossa. Kesällä kyyt viihtyvät suojaisammilla paikoilla ja väistävät herkemmin ihmisiä. Tällöin niiden näkeminen on hankalampaa.

Miten kyyt lisääntyvät?

Koiraat painivat keväisin kilvoitellen siitä, ketkä pääsevät parittelemaan hieman myöhemmin pesistä nousseiden naaraiden kanssa. Parittelun jälkeen koiraat siirtyvät viettämään kesää kauemmas talvipesästä. Kun naaraat kantavat, ne liikkuvat mahdollisimman vähän. Naaraat saavat poikasia keskimäärin joka toinen vuosi. Poikasia syntyy enimmillään 20. Naaraat saavuttavat sukukypsyyden yleensä neljän vuoden ikäisinä.

Missä kyyt talvehtivat?

Kyyn talvilepoa kutsutaan hibernoimiseksi. Kyyt talvehtivat mieluiten maan alla tai kivenkolossa: hyviä paikkoja voivat olla esimerkiksi louhikot, kannot tai sortuneet rakennelmat. Enimmillään samassa pesässä voi olla jopa satoja yksilöitä. Tällaiset esiintymät ovat kuitenkin harvinaisia. Kyyt siirtyvät talvipesään horrostamaan Etelä-Suomessa syyskuun loppupuolella ja ilmestyvät esiin jälleen maalis-huhtikuun taitteessa. Kyiden rytmit vaihtelevat suuresti alueen ja lämpötilojen mukaan – esimerkiksi pohjoisessa ne voivat nousta pesistä vasta kesäkuussa. Kyyn lämpötila laskee horroksessa lähelle nollaa. Se ei juuri hengitä, ja sen sydän lyö vain vaivoin. Ne voivat liikkua talvehtiessaan hieman. Altistuminen pitkän aikaa nollakelille voi olla kyylle kohtalokasta. Pakkasasteita ne kestävät vain lyhyen aikaa.

Mitä kyyt syövät?

Kyyt syövät jyrsijöitä, sammakoita, liskoja, päästäisiä ja linnunpoikasia. Usein kyy puree saalistaan, ja päästää sen vapaaksi luottaen myrkyn vaikutukseen. Saaliinsa se löytää tarkan hajuaistin avulla. Yleensä se sulattelee ruokaansa muutamien päivien ajan.

Uhkaako jokin kyitä Suomessa?

Jotkut petolinnut, kuten varpus- ja hiirihaukka, saalistavat kyitä. Myös esimerkiksi varikset, korpit, fasaanit ja rastaat saattavat syödä poikasia. Saaristossa myös minkit voivat syödä kyitä. Kyyn isoin vihollinen on kuitenkin ihminen, ja yksilömäärät ovat laskeneet paikoin huomattavasti rakentamisen, liikenteen ja vainon takia. Kyy ei ole Suomessa rauhoitettu laji, joten sen tappamisesta ei rangaista.

Mitä WWF tekee kyiden suojelemiseksi?

Pyrimme vähentämään kyihin liittyviä pelkoja ja ennakkoluuloja lisäämällä tietoa käärmeistä ja niiden elintavoista.

Missä kyykamera sijaitsee?

Emme paljasta kyykameran sijaintia.

Miten WWF:n Luontoliven kyykameran paikka löytyi?

WWF tekee yhteistyötä käärmeasiantuntija Toni Beckmanin kanssa.

Kenen kanssa WWF:n Luontoliven kyykamera toteutetaan?

WWF:n Luontoliven toteuttaminen ei olisi mahdollista ilman loistavia yhteistyökumppaneita. Kyykameran toteutuksessa mukana olivat käärmeasiantuntija Toni Beckman, Koneen säätiö, Kyyatlas-kansalaistiedehanke, Janne Neuvonen ja Pukki Visuals.