Kalastaja heittää katkarapusaaliin seurauksena tulleet sivusaaliskalat takaisin veteen. Ylikalastus köyhdyttää merten kalasaaliita.

Ylikulutus

Mikäli kaikki kuluttaisivat kuin suomalaiset, tarvitsisimme yli kolme ja puoli maapalloa. Ylikulutus tarkoittaa, että kulutamme enemmän kuin mikä on maapallon rajoissa kestävää. Meidän on kuitenkin mahdollista muuttaa kulutustamme niin, että ylikulutuksesta johtuva luontokato ei uhkaa jälkipolvien mahdollisuutta hyvään elämään.

Ylikulutuksen vaikutukset

Maailman ylikulutuspäivä on laskennallisesti se päivä, jona ihmisten ekologinen jalanjälki ylittää maapallon biokapasiteetin, eli kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Maailman ylikulutuspäivä on viime vuodet pysytellyt heinä-elokuun vaihteessa. Poikkeus on vuosi 2020, jonka laskelmissa näkyy koronasulkujen vaikutus, mutta sen jälkeen ylikulutus on palannut aiemmalle tasolleen kuun vaihteeseen. Käytämme siis noin seitsemässä kuukaudessa luonnonvarat, joiden pitäisi riittää koko vuodeksi. Suurimmat syyt tähän on energiantuotanto, liikenne ja ruoantuotanto.

Suomalaiset kuluttavat oman osansa maailman luonnonvaroista noin nelisen kuukautta maailman keskiarvoa aiemmin. Vuonna 2022 suomalaisten laskennallinen ylikulutuspäivä oli 31. maaliskuuta.

Vaikutuksia meillä ja maailmalla

Ylikulutuksen merkkejä Suomessa ovat esimerkiksi metsäluonnon köyhtyminen, uhanalaiset kalakannat ja arvokkaiden luontotyyppien väheneminen. Kaikki ylikulutuksen vaikutukset eivät kuitenkaan näy Suomessa, koska merkittävä osa ylikulutuksen haitoista on ulkoistettu muualle. Esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn ja kivihiilen, tuotanto tuhoaa elinympäristöjä eri puolilla maailmaa. Fossiilisista polttoaineista aiheutuvat päästöt taas kiihdyttävät ilmastonmuutosta ja esimerkiksi edistävät aavikoitumista ja sulattavat katastrofaalisesti arktista aluetta.

Tiesitkö, että...

Suomalaisten kuluttaman ruuan vaikutukset eivät näy vain kotimaassa, sillä 40 prosenttia suomalaisten elintarvikkeisiin tarvittavasta maa-alasta on maamme rajojen ulkopuolella.

Ylikulutuksen vaikutukset näkyvät myös elinympäristöjen häviämisenä. Huomattava osa käyttämästämme soijasta, josta valtaosan syötämme sioille sekä broilereille ja munintakanoille, tuotetaan Etelä-Amerikassa. Soijapellot ovat vallanneet alaa muun muassa Cerrado-savannilta Brasiliassa ja metsäkato uhkaa monien lajien tulevaisuutta. Saippuoissa ja elintarvikkeissa käytetty palmuöljy taas tuotetaan valtaosin Kaakkois-Aasiassa, jossa vastuuttomasti tuotetun palmuöljyn tieltä raivataan sademetsiä. Monet maailman kalakannoista ovat ylikalastettuja ja jotkin lajit, kuten sinievätonnikala, ovat tämän takia uhanalaisia. Elinympäristöjen häviäminen nostaa myös riskiä uusien eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien leviämiseen.

Ylikuluttamisellamme on merkittäviä vaikutuksia monien paikallisyhteisöjen elinkeinoihin ja toimeentuloon kehittyvissä maissa. Luonnonvarojen laajamittainen ja hallitsematon hyödyntäminen esimerkiksi Etelä-Amerikassa, Kaakkois-Aasiassa ja Afrikassa voi heikentää paikallisten perinteisiä toimeentulon keinoja sekä oikeuksia omien luonnonvarojensa käyttöön. Usein köyhimmät ovat kaikkein riippuvaisimpia luonnonantimista, joita ylikulutus uhkaa.

Mitä WWF tekee?

Jotta meillä olisi yhdelle maapallolle mahtuva tulevaisuus, ylikulutusta on vähennettävä huomattavasti ja pian. Talouden rakenteita on ohjattava nykyistä kestävämmäksi ja kulutusta kohtuullistettava.

 • Vaikutamme yhteiskunnassa

  Poliittiset päätökset ohjaavat talouden toimintaa. Vaikutamme vaaleissa ja vaalikausien aikana työryhmissä ja kuulemisissa, jotta kestävän kehityksen ratkaisumme muokkaisivat taloutta nykyistä kestävämpään suuntaan. Vaikutamme päätöksentekoon myös kansainvälisesti ja EU-tasolla. Esimerkiksi ympäristölle haitallisia tukia on karsittava voimakkaasti. Kannustamme Suomea ja EU:ta uudistamaan taloutta kestäväksi muun muassa ekologisen verouudistuksen avulla.

 • Ohjaamme sijoituksia kestäviksi

  Ylikulutuksen taittamiseksi sijoittajien rahat on siirrettävä fossiilisista energialähteistä hiilettömiin vaihtoehtoihin. Työskentelemme yhteistyössä tutkijoiden ja finanssialan toimijoiden kanssa, jotta sijoituksilla hillittäisiin ilmastonmuutosta.

 • Toimimme kulutuksen muuttamiseksi

  Myös kulutusvalintamme vaikuttavat. Ympäristön kannalta tärkein päivittäinen valinta on se, mitä valitsemme lautasellemme. Tuemme ihmisiä siirtymään ympäristöystävälliseen ruokavalioon. Apua ja ohjeita ruokavalion koostamiseen saat tilaamalla sähköpostiisi ruokakurssin ja tutustumalla Kalaoppaaseen.

 • Suojelemme elinympäristöjä

  Ylikulutuksen haittoja voidaan rajoittaa työskentelemällä ympäristön kannalta kestävien tuotantomenetelmien puolesta. Työskentelemme ympäristöystävällisemmän tuotannon puolesta esimerkiksi kansainvälisillä hankealueillamme Borneossa, Himalajalla ja Itä-Afrikassa. Suojelemme elinympäristöjä ja lajeja sekä tuemme kestävien elinkeinojen kehittämistä. Olemme olleet mukana perustamassa ja kehittämässä suojelualueita esimerkiksi Bhutanissa, Nepalissa ja Borneossa.

 • Edistämme vastuullisia raaka-aineita

  Olemme mukana kehittämässä kriteereitä muun muassa palmuöljyn tuotannon vastuullisuuden varmistamiseksi ja teemme töitä sen eteen, että EU:hun saataisiin mahdollisimman vahva metsäkatolaki.  Kannustamme yrityksiä vastuullisesti tuotettujen raaka-aineiden käyttöön. Suomessa yritysten vastuullisuus esimerkiksi palmuöljyyn liittyen on parantunut. Monien vähittäiskauppojen ja ravintoloiden kalahankinnat ovat muuttuneet entistä vastuullisemmiksi.

 • Vaikutamme yrityksiin

  Vaikutamme yrityksiin, jotta ne vähentäisivät päästöjään 1,5 asteen mukaisesti tieteeseen perustuvan Science Based Targetsin mukaan. Edistämme yritysten luontokadon pysäyttämiseen liittyviä tavoitteita muun muassa Science Based Targets Networkin avulla. Olemme myös kehittäneet toimistojen avuksi Green Office -ympäristöjärjestelmän, joka auttaa toimistoja vähentämään kulutustaan ja kasvihuonekaasupäästöjään.

Mitä sinä voit tehdä?

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Auta WWF-kummina

Luontoa tuhotaan nyt nopeammin kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Ellemme toimi välittömästi, elinympäristöjen tuho, lajien sukupuuttoaalto ja ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat vaikeuttamaan kaikkea elämää maapallolla.

Lahjoita alk. 10 €/kk

Auta WWF-kummina

Luontoa tuhotaan nyt nopeammin kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Ellemme toimi välittömästi, elinympäristöjen tuho, lajien sukupuuttoaalto ja ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat vaikeuttamaan kaikkea elämää maapallolla.