Erilaisia muoviroskan kappaleita kelluu meressä.

Merten muoviroska

Maailman merissä on yli 150 miljoonaa tonnia muoviroskaa, joka uhkaa niin meriluontoa, eläimiä kuin ihmisten terveyttä. Asiaan on puututtava nyt. Merten muoviroska voi jopa nelinkertaistua vuoteen 2050 mennessä, mikäli nykyistä kehitystä ei saada pysäytettyä.

Tiesitkö, että...

yli 90 prosenttia merilinnuista on syönyt muovia? 1960-luvulla luku oli alle viisi prosenttia.

Muoviroskasta on tullut maailmanlaajuisesti yksi vakavimmista uhkista vesiekosysteemeille. Merieläimet takertuvat ja tukehtuvat isokokoiseen muoviin, kuten hylättyihin kalastusvälineisiin. Pienempiä muovinpaloja päätyy lintujen ja kalojen ruuansulatukseen, ja mikromuovia on löydetty jopa merenpohjan eliöistä ja arktisten lintujen munista.

Mikromuovin tarkkoja vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten ja eläinten elimistöön ei vielä tunneta, mutta varovaisuusperiaatteen ja roskaantumisen aiheuttamien suurten haittojen takia hyvin hitaasti hajoavien muovien pääsyä luontoon tulisi välttää.

Opi lisää merten muoviongelmasta alla olevasta kuvakarusellista:

Valtaosa – yli 80 prosenttia – muoviroskasta tulee meriin maalta. Suurimpia syypäitä ovat huonosti hoidetut kaatopaikat merten ja jokien läheisyydessä, hulevedet eli esimerkiksi kaupunkien kaduilta huuhtoutuvat valumavedet, huonosti puhdistetut jätevedet, jätteen laiton dumppaus mereen sekä roskaaminen. Merellä suurimpia muoviroskan lähteitä ovat kauppa-alukset, kalastus ja huviveneily.

Yli puolet merten suurikokoisesta muovista tulee viidestä maasta: Kiinasta, Indonesiasta, Filippiineiltä, Vietnamista ja Thaimaasta. Suurin syy maiden muoviroskaamiselle on kehittymätön jätehuolto. Kehittyneen jätehuollon maissa, kuten Yhdysvalloissa ja Suomessa, jopa yli puolet meriin päätyvästä muovijätteestä on mikromuovia.

Puutteellisen jätteenkäsittelyn ja riittämättömän kierrätyksen lisäksi iso ongelma on, että maailmassa tuotetaan uutta muovia paljon enemmän kuin olisi tarpeen.

Pelkästään vuonna 2016 maailmassa tuotettiin 396 miljoonaa tonnia uutta muovia – 53 kiloa maapallon jokaista ihmistä kohden. Lähes puolet tuotetusta muovista menee kertakäyttöisiin tuotteisiin, kuten ruokapakkauksiin, muovipulloihin ja muovipusseihin. Katso Avaimet muoviongelman ratkaisuun -raportista, kuinka paljon siitä päätyy kierrätykseen.

Iso rausku ui suoraan kohti kameraa muoviroskan täyttämässä meressä

Mikromuovit

Mikromuovit ovat alle viiden millimetrin suuruisia muovipartikkeleita. Näitä mikroskooppisen pieniä muovinpaloja on löydetty niin kalojen, simpukoiden kuin äyriäisten sisältä ja jopa merenpohjan eliöistä. Myös ihmisen elimistöön päätyy mikromuovia erityisesti juomaveden mukana.

Mikromuovin vaikutuksista on vielä rajallisesti tutkimustietoa. Tähän mennessä tehtyjen huolestuttavien löydösten perusteella on kuitenkin syytä varovaisuuteen. Näiden löydösten mukaan mikromuovi voi vaikuttaa sedimentin eliöihin ja tunkeutua ihmisellä istukan läpi sikiön puolelle.

Suurin osa merten mikromuovista tulee autonrenkaista ja keinokuitutekstiileistä, kuten fleecestä. Mikromuovien lisääminen muun muassa siivous- ja hygieniatuotteisiin tullaan kieltämään EU:n alueella vuoteen 2023 mennessä, ja niiden lisääminen onkin käytännössä jo loppunut.

Mikromuoviongelman vähentämiseksi jätevedet tulee käsitellä mahdollisimman tehokkaasti. Nykyaikainen jätevedenpuhdistamo poistaa menetelmästä riippuen 97–99,9 prosenttia jäteveden mikromuoveista. Samaan aikaan on tärkeää estää suurikokoisempaa muovia päätymästä luontoon, sillä se jauhautuu pienemmäksi silpuksi ajan kuluessa.

Mitä WWF tekee?

Tavoitteenamme on lopettaa muovin päätyminen meriin vuoteen 2030 mennessä. Työskentelemme muovittomien merien eteen koko maailmanlaajuisen WWF-verkoston voimin seuraavilla tavoilla:

 

 • Toimimme YK:n tukena kansainvälisen muoviroskasopimuksen teossa

  Maaliskuussa 2022 YK:n jäsenvaltiot päättivät aloittaa historialliset neuvottelut kansainvälisestä, oikeudellisesti sitovasta muoviroskasopimuksesta. Tavoitteena on luoda kansainväliset säännöt ja velvoitteet muovin koko elinkaarelle tuotannosta kulutukseen ja jätehuoltoon. Sopimuksen on määrä valmistua vuoden 2024 loppuun menneessä.

  Hallituksiin on kohdistunut vuosien ajan paljon painetta saada päätös sopimuksesta aikaan. WWF keräsi yli 2,2 miljoonan ihmisen allekirjoitukset vetoomuksen sopimuksen puolesta. Lisäksi yli 120 globaalia yritystä ja yli 1 000 kansalaisjärjestöä on tukenut sopimusta.

  Kansainvälinen WWF-verkosto on sitoutunut tukemaan neuvottelukomiteaa sopimuksen tarkempien yksityiskohtien viimeistelyssä.

 • Vaadimme saastuttaja maksaa -periaatteen käyttöönottoa

  Muovin hinnan tulee vastata sen kustannuksia ympäristölle ja ihmisille. Tämä tarkoittaa, että muovin tuottajan tulee vastata myös jätehuollon kuluista saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti. Esimerkiksi autoteollisuudessa periaate on käytössä, mikä tarkoittaa sitä, että autojen valmistajat maksavat autojen kierrätyksen.

  Työskentelemme myös sen puolesta, että muovin hinta vastaisi sen todellisia kustannuksia ympäristölle ja ihmisille. Muovin valmistajilla pitää olla tuottajavastuu, johon sisältyy raaka-aineen tuotannon ympäristövaikutuksista sekä oikeanlaisesta kierrätyksestä koituvat kulut.

 • Järjestämme talkoita

  Vapaaehtoisille avoimia roskienkeruutapahtumia järjestetään mahdollisuuksien mukaan kesällä. Tapahtumista ilmoitetaan WWF Suomen tapahtumakalenterissa.

 • Vaadimme muovin käytön vähentämistä

  Toimia, jotka tähtäävät muovin käytön vähentämiseen, on tehostettava. Vähentäminen on mahdollista nopeastikin  muuttamalla kulutuskäyttäytymistä ja panostamalla pakkaussuunnitteluun. Lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa kattavasti pakkausmateriaaleihin, pakkaamisen määrään sekä esimerkiksi rakennusteollisuuden muovien käyttöön sekä kierrätykseen.

 • Vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon

  Osallistuimme ympäristöministeriön johdolla Suomen kansallisen muovitiekartan tekemiseen. Muovitiekartta sisältää toimenpide-ehdotukset muoveihin liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Voit tutustua muovitiekarttaan täällä.

  Jaamme tietoa ja teemme kannanottoja päättäjille kansallisella ja  globaalilla tasolle.

 • Työskentelemme yritysten kanssa

  Myös yritysten täytyy osallistua muoviroskaongelman ratkaisemiseen. Tämä koskee niin muovintuotannon raaka-aineita tuottavia, muovia valmistavia, muovipakkauksia käyttäviä kuin muovin hävittämisestä vastaavia yrityksiä.

  Autamme yrityksiä vähentämään muovinkulutustaan ja parantamaan kierrätystä.

  Työskentelemme yritysten kanssa kaikkialla maailmassa, jotta nämä vähentäisivät muovinkulutustaan ja tehostaisivat muovin kierrätystä, muuttaisivat tuotantoketjujaan, osallistaisivat asiakkaitaan ja tekisivät luontoystävällisiä päätöksiä.

  Muutamia esimerkkejä siitä, miten yritykset voivat vähentää muovijätteen syntymistä:

  • Muoviset tuotteet tulee suunnitella pitkäikäisiksi.
  • Tuotteissa tulee käyttää ainoastaan sellaisia muovilaatuja, jotka sopivat kierrätykseen. Kaikki muovituotteet tulee myös merkitä.
  • Tuotteiden turhaa pakkaamista ja muovipussien käyttöä tulee välttää, ja aidosti biohajoavat pakkausmateriaalit tulee ottaa tarpeen mukaan käyttöön.
  • Kertakäyttöiset muovia sisältävät astiat tulee kieltää. Myös muoviset hedelmäpussit tulee kieltää ja korvata esimerkiksi kesto- ja paperipusseilla.
 • Tuotamme tietoa ja tarjoamme vinkkejä

  Tuotamme uutta tietoa ja raportteja merten muoviroskaongelmasta ja sen ratkaisuista. Tarjoamme myös kuluttajille konkreettisia vinkkejä oman muovinkulutuksen vähentämiseen.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tue työtämme luonnon hyväksi

Ole kanssamme ratkaisemassa maapallon vakavimpia ympäristöongelmia ja rakentamassa tulevaisuutta, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Tuellasi mahdollistat ympäristönsuojelutyömme. Voit auttaa pitkäjänteisesti kummina, kertalahjoituksella tai vaikka perustamalla syntymäpäiväkeräyksen. On monia tapoja auttaa – löydä omasi.

Katso, miten voit auttaa

Tue työtämme luonnon hyväksi

Ole kanssamme ratkaisemassa maapallon vakavimpia ympäristöongelmia ja rakentamassa tulevaisuutta, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Tuellasi mahdollistat ympäristönsuojelutyömme. Voit auttaa pitkäjänteisesti kummina, kertalahjoituksella tai vaikka perustamalla syntymäpäiväkeräyksen. On monia tapoja auttaa – löydä omasi.