Metsäkato

Maailman metsät ovat elinehto kaikelle elämälle. Ne häviävät kuitenkin hälyttävää vauhtia hakkuiden, karjalaitumien ja maanviljelyn alta. Metsien tuhoutuminen nopeuttaa myös ilmastonmuutosta.

Metsien katoaminen on suuri menetys niin luonnolle kuin ihmisille, sillä metsät ovat planeetalle korvaamattoman tärkeitä. Ne ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta maapallomme arvokkaimpia alueita, sillä niissä elää noin 80 prosenttia kaikista maalla elävistä lajeista. Metsät tarjoavat lukuisille lajeille elinympäristöjä, suojaa ja ravintoa. Ne ovat koti miljoonille ihmisille – monet alkuperäiskansat ja paikalliset yhteisöt ovat riippuvaisia metsien tarjoamasta ravinnosta ja elinkeinoista.

Metsät rikastuttavat maaperän hedelmällisyyttä, ovat tärkeä osa veden kiertoa ja tuottavat happea. Hiilidioksidia sitovat metsät ovat liittolaisemme ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Lisäksi maapallon metsät ovat suojavyöhykkeitä eläimistä ihmisiin tarttuvia tauteja vastaan: mitä enemmän metsää on meidän ja villieläinten välissä, sitä vaikeammin uudet taudit löytävät luoksemme.

Metsäkadon syyt

Metsiä häviää vuosittain keskimäärin 10 miljoonaa hehtaaria, mistä valtaosa on trooppista sademetsää. WWF:n raportin mukaan maailman metsäkato keskittyy erityisesti Aasian, Etelä-Amerikan ja Afrikan ”metsäkatovyöhykkeille”. Näillä alueilla metsäkato on ollut erittäin hälyttävää: vain reilussa vuosikymmenessä alueilta on tuhottu 43 miljoonan hehtaarin kokoinen alue sademetsää. Hävitys vastaa suunnilleen Ruotsin pinta-alan kokoista aluetta.

Suurin syy metsien tuhoon on ihmisen toiminta: metsää raivataan etenkin hakkuiden, karjalaitumien ja maanviljelyn tieltä. Ruuan ja muiden tuotteiden maailmanlaajuinen kysynnän ja kulutuksen kasvu johtaa metsäalueiden raivaamiseen viljelyksiksi ja laidunmaiksi. Muun muassa soijan, palmuöljyn, naudanlihan, puu- ja sellutuotteiden, kaakaon ja kahvin kestämättömät tuotantotavat aiheuttavat metsäkatoa. Vaikka moni yritys on sitoutunut ehkäisemään metsäkatoa, esimerkiksi palmuöljyn kohdalla lupaukset eivät ole pitäneet. WWF:n uusin palmuöljypisteytys osoittaa, että yritysten käyttämä palmuöljy aiheuttaa edelleen sademetsien tuhoa.

Lisäksi metsät hupenevat pienviljelijöiden peltojen ja laitumien laajentuessa metsiin ja metsäpalojen levitessä. Metsiä uhkaavat myös laittomat hakkuut ja infrastruktuurin, kuten teiden, rakentaminen sekä kaivostoiminta.

Tiesitkö, että...

monimuotoinen metsä- ja savannialue Cerrado tuhoutuu Amazonin sademetsiäkin nopeammin?

Tropiikkia tuhoavat myös metsäpalot, jotka ovat useimmiten ihmisen sytyttämiä. Tulella saatetaan raivata metsää esimerkiksi viljelyksiä varten. Metsäpalot uhkaavat lukuisten uhanalaisten lajien selviytymistä. Kuvassa palaa Cerradon metsä- ja savannialuetta Brasiliassa.

Metsäkadon vaikutuksia

 • Metsäkadon vuoksi monet lajit ja niiden elinympäristöt katoavat.
 • Trooppisten metsien tuho kiihdyttää ilmastonmuutosta.
 • Vedensäätely ja vesipalvelut heikkenevät.
 • Metsäkato lisää riskiä eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien leviämiseen.
 • Metsien tuho uhkaa alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen elinkeinoja.

Opi alta lisää metsäkadon moninaisista vaikutuksista niin luonnolle kuin ihmisille:

Mitä WWF tekee?

Tavoitteemme on pysäyttää maailman metsäkato vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tavoitteenamme on saattaa puolet maailman metsistä suojelun tai kestävän käytön piiriin sekä ennallistaa 350 miljoonaa hehtaaria metsiä kokonaan tai osittain luonnontilaisiksi. Pyrimme tavoitteisiin seuraavin keinoin:

 • Suojelemme ja ennallistamme arvokkaita sademetsäalueita.

  Teemme suojelutyötä yhdessä paikallisten kanssa. Tuemme alkuperäiskansoja ja paikallisyhteisöjä suojelemaan omia metsiään.

 • Kehitämme kestäviä elinkeinoja, jotka eivät rasita luontoa.

  Tuemme muun muassa vastuullista kahvin-, vaniljan ja hunajantuotantoa suojelualueiden ympärillä.

 • Tuemme viranomaisia ja paikallisyhteisöjä metsäpalojen ehkäisyssä ja torjunnassa.

  Kehitämme paikallisten ihmisten kanssa suunnitelmia metsäpalojen torjuntaan. Alkuperäisväestön kanssa tehdään työtä esimerkiksi Amazonin alueella. Tuemme paikallisia myös palojen sammuttamisessa ja loukkaantuneiden eläinten hoidossa.

 • Työskentelemme laittomia hakkuita ja laitonta puukauppaa vastaan.

  Ehkäisemme laitonta puukauppaa ja hakkuita sekä edistämme kestävää puuntuotantoa muun muassa Itä-Afrikassa, Himalajalla ja Mekongin alueella.

 • Kiritämme yrityksiä kestävyyteen.

  Edistämme vastuullista metsänhoitoa ja kestävää tuotantoa yritysten kanssa. Esimerkiksi Borneolla autamme metsäyrityksiä laatimaan orankien suojelusuunnitelmia. Lisäksi vaadimme yrityksiä siirtymään kestävään raaka-aineiden tuotantoon sekä kestävien tuotteiden ostoon koko hankintaketjussa.

 • Vaikutamme päättäjiin metsien puolesta.

  Vetoamme päättäjiin, jotta metsiä suojeltaisiin kattavammin ja metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden tuonti EU:n alueelle kiellettäisiin.

 • Autamme ihmisiä tekemään metsien kannalta kestäviä ratkaisuja arjessaan.

  Viestimme metsäkatoa ehkäisevistä kulutusvalinnoista. Kannustamme esimerkiksi lisäämään kasvisten osuutta ruokavaliossa kertomalla ruuan ympäristövaikutuksista ja tarjoamalla inspiroivaa sisältöä kasvispainotteisen ruokavalion tueksi.

Uhanalaiset orangit kuuluvat sademetsien ikonisimpiin asukkeihin. WWF Suomi toimii orankien elinalueilla Indonesian Borneolla, missä olemme edistäneet trooppisten sademetsien suojelua ja vastuullista käyttöä jo yli kymmenen vuoden ajan.

Mitä sinä voit tehdä?

Trooppista metsäkatoa aiheuttavia tuotteita ja raaka-aineita päätyy myös EU:n alueelle, suomalaistenkin koteihin ja ruokapöytiin. Pääasiassa eläinrehuksi kasvatetun soijan, elintarvikkeisiin käytetyn palmuöljyn, naudanlihan, puutuotteiden, kaakaon ja kahvin kestämätön tuotanto aiheuttaa jopa 80 posenttia EU-kulutuksen metsäkatovaikutuksista.

 • Lisää kasviksia ruokavalioosi

  Syö kasvispainotteisesti ja valitse kasvipohjaisia tuotteita maitotuotteiden sijaan. Inspiraatiota ruokapöytään voi hakea esimerkiksi reseptepteistämme tai ruokakurssiltamme.

 • Kuluta kriittisesti

  Kuluta vain sen verran, kun on välttämätöntä. Voit myös suosia kierrätettyjä tuotteita. Vältä ruoka- ja juomahävikkiä.

 • Nautiskele vastuullisesti

  Suhtaudu kahviin, kaakaoon ja suklaaseen laatutuotteina eli panosta määrän sijaan laatuun. Kyseisiä tuotteita ostaessasi suosi vastuullisuussertifioituja kahvi- ja kaakaotuotteita.

 • Valitse vastuullisia puu- ja paperituotteita

  Valikoi FSC-sertifioituja puu- ja paperituotteita sekä luonnonkumituotteita. Suosi kierrätyspaperia erityisesti pehmo- ja wc-papereissa, sillä niitä ei voi edelleen kierrättää eteenpäin.

 • Tarkkaile palmuöljyn kulutusta

  Tarkista kaupassa pakkauksen tuoteselosteesta, onko tuotteessa käytetty palmuöljyä tai onko sillä RSPO-sertifikaattia. Palmuöljy tulee merkitä tuoteselosteeseen palmuöljynä kasviöljyn sijaan. RSPO-sertifikaatti on merkki kestävästä tuotannosta.

 • Levitä sanaa

  Jaa tietoa kestävistä kulutusvalinnoista esimerkiksi lähipiirissäsi, työpaikalla ja sosiaalisessa mediassa.

 • Vetoa päättäjiin

  Tällä hetkellä voit vaatia suomalaisia päättäjiä edistämään sitovaa ja tiukkaa lakia, joka estäisi metsäkatoa ja muiden luontoympäristöjen tuhoa aiheuttaneiden tuotteiden myymisen EU:ssa ja Suomessa.

Haluatko auttaa?

Vuorigorillan poikanen

Sademetsien suojelulla on kiire!

Sademetsät ovat elintärkeitä alueita ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnon monimuotoisuuden kannalta. Ole ratkaisemassa yhtä maailman vakavimmista ympäristökriiseistä.

Auta Sademetsä-kummina
Vuorigorillan poikanen

Sademetsien suojelulla on kiire!

Sademetsät ovat elintärkeitä alueita ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnon monimuotoisuuden kannalta. Ole ratkaisemassa yhtä maailman vakavimmista ympäristökriiseistä.