Årets Östersjöbonde

Syftet med priset är att öka kunskapen om miljövänligare odling och ge ett erkännande till jordbruksproducenter som är föregångare vad gäller användningen av metoder som minskar övergödningen av vattendrag. I tävlingen utses nationella vinnare i varje land som gränsar mot Östersjön, och bland dem en vinnare för hela området.

Vinnarna av den nationella tävlingen får ett diplom och en utmärkelse på 1 000 euro. Hela tävlingens vinnare får ett pris på 10 000 euro.

Ansökstiden för tävlingen har börjat. Ansökan ska lämnas in senast söndag 11.4.

Årets 2020 tävling avbrytades eftersom det var omöjligt att utföra gårdsbesök och prisutdelningar på ett säkert sätt på grund av koronaepidemin.  Ansökningar som har lämnats in för årets 2020 tävling kommer nu att behandlas och behöver inte lämnas in igen.

Utmärkelse för föregångare vad gäller Östersjönvänligt lantbruk

WWF har belönat Östersjöns miljövänligaste lantbrukare sedan 2009. Med hjälp av tävlingen vill man inspirera lantbrukare att övergå till odlingsmetoder, som med tanke på Östersjön är gynnsammare, genom att presentera konkreta exempel på bästa praxis. Samtidigt försöker man öka regionalt samarbete mellan Östersjöstaterna så att god praxis får spridning.

Året 2019 vann Tage och Ulla Eriksson på Hammarudda gård på Åland den nationella andelen av tävlingen. WWF prisade Hammarudda gård särskilt för deras vattenskyddsåtgärder, men också för innovativt användande av näringsämnen från Östersjön och främjande av naturens mångfald.

Läs mer om vinnarna

Erikssons representerade Finland i den internationella finalen i Polen hösten 2019. Vinnaren av den internationella tävlingen gick till Danmark.

Östersjön är ett av de mest förorenade och känsliga havet i världen. Det största hotet utgörs bland annat av näringsämnen från jordbruket. Därför har åtgärder som är bundna till jordbruket en nyckelposition i förbättringen av Östersjöns tillstånd.

Huvudvinsten till Finland två gånger

Finländska lantbruk har vunnit den internationella tävlingen två gånger. Den allra första tävlingen som arrangerades 2009 vanns av gården Vapola i Nystad. År 2015 gick vinsten till Knehtilä gård  i Hyvinge som drivs av Markus Eerola och Minna Sakki-Eerola. Med skyddszoner och avancerad teknologi har de lyckats förebygga att näringsämnen sköljs ut i vattendragen.

”Lantbrukarna har i tävlingen en lysande chans att lyfta fram egna handlingssätt som är gynnsamma för miljön. Det bästa med priset är nya nätverk och dialoger som har gjort det möjligt för oss att utveckla vår verksamhet så att det kan bli använt även på bredare front”, berättar Markus Eerola.