Markkinointiviestinnän asiantuntija

Juho Talja

Medianomi (AMK)
Markkinointiviestinnän asiantuntija

Juho Talja

Medianomi (AMK)