Ilmastonmuutos muuttaa Suomen luontoa

Ilmastonmuutos tuo Suomeen uusia lajeja, muuttaa elinympäristöjä ja vaikeuttaa pohjoisiin oloihin sopeutuneiden lajien elämää. Lumen, jään ja roudan määrä vähenee monin paikoin. Suomen metsät, Itämeri ja Lapin tunturit ovat jo muuttuneet ilmastonmuutoksen takia. Katso, miten suomalaisille tutut maisemat muuttuvat ilmastonmuutoksen myötä.

Tutustu ilmastonmuutoksen vaikutuksiin

Metsä

Metsä on suomalaisille tärkeä henkireikä. Suomalaiset marjastavat, sienestävät ja liikkuvat ympäri vuoden metsissä. Tulevaisuudessa jokaiselle suomalaiselle tuttu maisema kuitenkin muuttuu. Eteläisiin metsiin leviää uusia tulokas- ja vieraslajeja ja pohjoiset lajit joutuvat väistymään pohjoisemmaksi. Katso, miten eteläsuomalaiset metsät muuttuvat ilmastonmuutoksen myötä.

Lue lisää

Metsä

Metsä on suomalaisille tärkeä henkireikä. Suomalaiset marjastavat, sienestävät ja liikkuvat ympäri vuoden metsissä. Tulevaisuudessa jokaiselle suomalaiselle tuttu maisema kuitenkin muuttuu. Eteläisiin metsiin leviää uusia tulokas- ja vieraslajeja ja pohjoiset lajit joutuvat väistymään pohjoisemmaksi. Katso, miten eteläsuomalaiset metsät muuttuvat ilmastonmuutoksen myötä.

Itämeri

Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä. Itämeri on herkkä ilmastonmuutoksen seurauksille, koska se on matala sisämeri ja sen vedenvaihtuvuus on pientä. Sekä Itämeren vedenlaatu, sen rannat että eläin- ja kasvilajit kärsivät ilmaston lämpenemisestä. Sinilevän määrä lisääntyy ja Itämeren lajisto muuttuu. Katso, miten Itämeren rannikkomaisema muuttuu ilmastonmuutoksen myötä.

Lue lisää

Itämeri

Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä. Itämeri on herkkä ilmastonmuutoksen seurauksille, koska se on matala sisämeri ja sen vedenvaihtuvuus on pientä. Sekä Itämeren vedenlaatu, sen rannat että eläin- ja kasvilajit kärsivät ilmaston lämpenemisestä. Sinilevän määrä lisääntyy ja Itämeren lajisto muuttuu. Katso, miten Itämeren rannikkomaisema muuttuu ilmastonmuutoksen myötä.

Tunturi

Tunturi-Lapin kasvit ja eläimet ovat Suomen luonnossa kaikista heikoimmassa asemassa, kun ilmastonmuutos etenee. Lämpötilan nousu tuo Lappiin lisää etelän lajeja. Pohjoisen lajit eivät pääse siirtymään tuntureiden huippuja korkeammalle eivätkä Jäämeren rannikkoa kauemmas pohjoiseen. Monet lajeista ovat jo nyt uhanalaisia, ja olemme vaarassa menettää osan niistä Suomesta kokonaan. Näin tuntureiden elinympäristöt ja lajit muuttuvat ilmastonmuutoksen myötä.

Lue lisää

Tunturi

Tunturi-Lapin kasvit ja eläimet ovat Suomen luonnossa kaikista heikoimmassa asemassa, kun ilmastonmuutos etenee. Lämpötilan nousu tuo Lappiin lisää etelän lajeja. Pohjoisen lajit eivät pääse siirtymään tuntureiden huippuja korkeammalle eivätkä Jäämeren rannikkoa kauemmas pohjoiseen. Monet lajeista ovat jo nyt uhanalaisia, ja olemme vaarassa menettää osan niistä Suomesta kokonaan. Näin tuntureiden elinympäristöt ja lajit muuttuvat ilmastonmuutoksen myötä.

Erikoissivuston tiedot perustuvat WWF:n taustaselvitykseen Ilmastonmuutoksen vaikutus Suomen luontoon (pdf). Selvitykseen on tehty lisäosa ilmastonmuutoksen vaikutuksista järviin ja virtavesiin (pdf).
Selvitys ja nettisivusto on toteutettu OP Ryhmän tuella.
Kuvitus: Alexandra Antell / WWF.

Mitä sinä voit tehdä

Estetään ilmastokatastrofi!

Sanotaan, että olemme ensimmäinen sukupolvi, joka tuntee ilmastonmuutoksen vaikutuksen ja viimeinen sukupolvi, joka voi tehdä sille jotakin. Enää ei ole aikaa hukattavaksi.

Auta Ilmasto-kummina

Estetään ilmastokatastrofi!

Sanotaan, että olemme ensimmäinen sukupolvi, joka tuntee ilmastonmuutoksen vaikutuksen ja viimeinen sukupolvi, joka voi tehdä sille jotakin. Enää ei ole aikaa hukattavaksi.