Markkinointiviestinnän asiantuntija

Lauri Levola

Medianomi (AMK)
Markkinointiviestinnän asiantuntija

Lauri Levola

Medianomi (AMK)