Neuvonantaja, entinen pääsihteeri

Liisa Rohweder

Kauppatieteiden tohtori
Neuvonantaja, entinen pääsihteeri

Liisa Rohweder

Kauppatieteiden tohtori

Olen ympäristöjärjestö WWF Suomen pääsihteeri. Toimin myös koko kansainvälisen WWF:n Arktisen ohjelman puheenjohtajana. Työkenttänäni on koko maailma Saimaan norppavesiltä Pohjoiselle jäämerelle ja Indonesian sademetsiin. Erityisosaamisalueeni on rajalliset luonnonvarat huomioiva kestävä kehitys. Olen tehnyt töitä kestävän kehityksen edistämiseksi 1990-luvun alusta lähtien, ja väittelin kauppatieteiden tohtoriksi kestävästä kehityksestä vuonna 2000. Olen julkaissut kestävästä kehityksestä, ilmastonmuutoksesta ja yritysvastuusta kahdeksan kirjaa.

Haluan edistää ymmärrystä siitä, että ekologinen kestävyys on taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen perusta, ei päinvastoin. Etsin ratkaisuja aikamme suurimpiin haasteisiin, eli luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen ja ekologisen jalanjäljen kasvamiseen. Haasteiden akuutein ilmentymä on ilmastokriisi. Suojelusaavutuksiemme ja -haasteiden näkeminen käytännön kenttäkohteissa on energisoivaa ja innostavaa.

WWF:n työ perustuu aidolle yhteistyölle. Tarjoan kestävän kehityksen saavuttamiseen konkreettisia, tieteelliseen tutkimukseen perustuvia ratkaisuja. Edistän suojelutavoitteitamme ensisijaisesti neuvottelemalla päättäjien kanssa. Olen käytettävissä aina tarvittaessa. Lisäksi haluan esitellä WWF:n toimiston upean asiantuntijajoukon. Voitte olla myös yhteydessä heihin. Kerromme mielellämme ratkaisuista sekä tarjoamme tutkimustietoa käyttöönne.