Varainhankintapäällikkö

Matti Ljufström

Tradenomi (ylempi-AMK / MBA)