Markkinointiviestinnän asiantuntija

Miina Poikolainen

Humanististen tieteiden kandidaatti
Markkinointiviestinnän asiantuntija

Miina Poikolainen

Humanististen tieteiden kandidaatti