Ympäristökasvatuksen asiantuntija

Sanna Nurmi

Filosofian maisteri (biologian ja maantieteen aineopettaja), Ympäristökasvattaja (EAT)
Ympäristökasvatuksen asiantuntija

Sanna Nurmi

Filosofian maisteri (biologian ja maantieteen aineopettaja), Ympäristökasvattaja (EAT)