Lannoita luonnonmukaisesti

Eliöstörikas ja rakenteeltaan hyvinvoiva maaperä on myös maanpäällisen monimuotoisuuden elinehto. Maaperän lannoittamisessa ja maanparannuksessa suosi omaa kompostia, sillä se on mikrobeille mieleen. Muutoinkin suosi luonnonlannoitteita ja vältä turve- tai rahkasammalmultaa. Myös lehtien haravoimatta jättäminen lannoittaa maaperää.

Parvekkeella olisi hyvä vaihtaa mullat vuosittain. Sielläkin suositeltavaa on käyttää multaa, jossa ei ole turvetta tai rahkasammalta.