Rakenna linnunpönttö

Puihin voi myös ripustaa linnunpönttöjä, ja niitä voi helposti nikkaroida myös itse. Linnunpöntöt ovat tarpeen, sillä lintujen luontaiset kolopuut ovat vähentyneet lahopuun määrän vähennyttyä talousmetsissä. Tyypillisimpiä pihojen pönttöasukkeja ovat tali- ja sinitiainen sekä kirjosieppo. Metsäisemmillä alueilla pönttöön voi löytää leppälintu ja jopa hömötiainen – mutta se on harvinaisempaa, sillä tämä nykyisin erittäin uhanalainen laji kovertaa yleensä itse pesäkolonsa lahopuuhun.  

Ohjeita erilaisten lintulajien pöntöille löytyy esimerkiksi lintujärjestö BirdLifen kotisivuilta.