Fossiilimainosten kielto auttaisi ilmastokriisin ratkaisussa – allekirjoita kansalaisaloite

On aika sanoa hyvästit viherpesulle ja fossiiliyhtiöiden mainoksille, jotka lisäävät ilmastolle haitallisten tuotteiden käyttöä. WWF on mukana ympäristöjärjestöjen kampanjassa, joka pyrkii kieltämään öljy-, kaasu- ja hiiliyhtiöiden mainokset. Allekirjoita EU-kansalaisaloite!

Kampanja on päättynyt, kiitos kaikille allekirjoittaneille!

Fossiiliset polttoaineet kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Fossiiliyhtiöiden kiiltelevät mainoskampanjat saattavat kuitenkin antaa sellaisen kuvan, että yhtiöt välittävät planeetastamme – vaikka harjoittavat samalla ilmastolle haitallista liiketoimintaa. Fossiiliyhtiöt viherpesevät mainettaan myös sponsoroimalla urheilujoukkueita ja kulttuuritoimijoita, kuten museoita.

Mainokset ja sponsoroinnit hämärtävät yhtiöiden asemaa ja roolia ilmastokriisissä. Maailman listatuista pörssiyhtiöistä saastuttavimpien listalla kymmenen kärjessä on öljy- ja kaasualan yhtiöitä sekä polttomoottoriautoja valmistavia yrityksiä.

“Jotta maapallon lämpeneminen pystytään rajoittamaan 1,5 asteeseen, fossiilisten polttoaineiden käytön pitää loppua kymmenessä vuodessa ainakin vauraissa maissa, kuten Suomessa. Tähän yhtälöön eivät sovi fossiilituotteiden kysyntää lisäävät mainokset”, sanoo WWF Suomen ilmastovastaava Bernt Nordman.

WWF kannustaa kaikkia yhtiöitä markkinoimaan ihmisille fossiilituotteiden sijaan keinoja elämäntapaan, joka ei aiheuta luontokatoa ja pahenna ilmastokriisiä.

“Nyt tarvitaan eettistä rajanvetoa siitä, mitä saa mainostaa ja miten. Tällaista sääntelyä on jo useille terveydelle haitallisille tuotteille”, Nordman sanoo.

Siksi monet ympäristöjärjestöt kampanjoivat EU-kansalaisille suunnatun kansalaisaloitteen puolesta. Mikäli aloite kerää riittävästi allekirjoituksia, Euroopan komissiolla on lain mukaan velvoite harkita uutta lakia, joka kieltäisi fossiilimainokset ja sponsoroinnit EU-alueella. Tähän päästäksemme tarvitsemme lokakuun alkuun mennessä miljoona allekirjoitusta!

Kansalaisaloitteen sisältö

Kehotamme Euroopan komissiota ehdottamaan EU:n säädöstä,

  • jolla kielletään fossiilisten polttoaineiden sekä fossiilisilla polttoaineilla toimivan ilma-, tie- ja vesiliikenteen (lukuun ottamatta yleistä taloudellista etua koskevia liikennepalveluja) mainokset,
  • jolla kielletään sellaisten yritysten mainokset, jotka toimivat fossiilisten polttoaineiden markkinoilla ja etenkin louhivat, jalostavat, toimittavat, jakelevat tai myyvät fossiilisia polttoaineita,
  • ja jolla kielletään edellä määriteltyjen yritysten sponsorituki ja fossiilisten polttoaineiden yhteydessä käytettävien tavaramerkkien tai kauppanimien käyttö.

Tällainen säädös kuuluisi EU:n toimivaltaan, sillä se olisi sisämarkkinoita koskeva asetus, jolla pyritään parantamaan kuluttajansuojaa ja takaamaan kansanterveyden ja ympäristönsuojelun korkea taso.

Säädöksellä lisättäisiin yleisön tietoisuutta tuotteista ja teknologioista, jotka aiheuttavat ilmastonmuutosta ja muita ympäristö- ja terveyshaittoja. Näin ollen sillä pyrittäisiin toteuttamaan EU:n ympäristö- ja kuluttajansuojapolitiikan tavoitteita yhtenäistämällä fossiilisten polttoaineiden mainontaa ja sponsorointia koskevia sääntöjä. Säädös kuuluisi jaettuun toimivaltaan (ks. SEUT-sopimuksen 4 artikla) ja koskisi muun muassa sisämarkkinoita, ympäristöä ja kuluttajansuojaa.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.