Norppakartta

WWF:n Norppakartalla voit tarkastella voimassa olevia rajoituksia, jotka koskevat kalaverkkoja ja muita saimaannorpalle vaarallisia kalanpyydyksiä. Halutessasi voit paikantaa itsesi sovelluksessa rajoitusalueisiin nähden. Norppakarttaa voi käyttää älypuhelimella, tabletilla ja nettiselaimella.

Avaa WWF:n Norppakartta

Saimaannorpan suojelemiseksi säädetty rajoitusalue muodostuu vesialueiden osakaskuntien valtion kanssa tekemistä sopimuksista sekä asetuksesta, joka täydentää rajoitusalueen aukottomaksi.

Kalastusrajoitteet

Kartan osoittamalla alueelle kiellettyjä pyydyksiä ympäri vuoden ovat:

 • riimuverkko
 • verkko, jonka liina on tehty monisäikeisestä tai -kuituisesta langasta (multifiililanka), mukaan lukien mm. IronSilk
 • solmuväliltään alle 60 millimetrin verkko, jonka liina on tehty 0,17 millimetriä paksummasta yksisäikeisestä langasta (monofiililanka)
 • solmuväliltään 60 millimetrin tai sitä suurempi verkko, jonka liina on tehty 0,20 millimetriä paksummasta yksisäikeisestä langasta
 • katiska tai merta, jonka nielu on leveydeltään tai venytettynä yli 150 millimetriä
 • pitkäsiima ja muu koukkupyydys, jossa käytetään syöttinä kalaa tai kalanpalaa (kielto ei koske onkimista, pilkkimistä ja heittovapa- ja uistinkalastusta, vaikka niitä harjoitettaisiin kalasyöttiä käyttäen)
 • päältä suljettu rysä (kielto ei koske rysää, jonka solmuväli on alle 55 millimetriä ja jonka nieluun levitettynä tai nieluun kaltereilla varustettuna ei missään olosuhteissa muodostu aukkoa, joka on suurempi kuin 150 millimetriä)
 • päältä avoin rysä ja muu rysää vastaava seisova pyydys, jonka solmuväli on yli 55 millimetriä

Lisäksi aikavälillä 15.4.–30.6. on kartan osoittamalla alueella kielletty kaikki verkkokalastus, lukuun ottamatta solmuväliltään alle 22 millimetrin muikkuverkkoja.

Norppakartan pohjakarttana on Google Maps -kartta, jossa rantaviiva paikoin poikkeaa yksityiskohdissaan rajoitusalueiden paikkatiedoista ja esimerkiksi jotkut pienet luodot voivat puuttua Google Maps -pohjakartasta kokonaan.

Asetukset alkuperäisine karttaliitteineen löytyvät maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta. Huomaa kuitenkin, että alue voi laajentua asetuksen antamisen jälkeen osakaskuntien tekemillä sopimuksilla, jotka nekin näytetään Norppakartassa.

Kalaverkot ovat vakava uhka norpalle

Pahin uhka saimaannorpalle on hukkuminen kalanpyydyksiin. Erityisesti nuoret norpat ovat suuressa vaarassa kuolla kalaverkkoihin ja vääränlaisiin katiskoihin.

Norpan poikaset eli kuutit syntyvät helmi-maaliskuussa luolamaisiin pesiin, jotka emot kaivavat jään alta yleensä selkävesien luodon rantakinokseen. Pesäonkalosta on avanto suoraan veteen. Ohikulkijalle täysin huomaamattoman pesän suojassa emä imettää kuuttia pari kuukautta. Pesäpoikasaikana emä ja kuutti ovat hyvin herkkiä ihmisen aiheuttamalle häiriölle.

Ilmastonmuutoksesta on muodostunut uusi uhka saimaannorpalle. Lämpimät, vähälumiset talvet voivat toistuessaan olla tuhoisia, koska vähälumisina talvina kuuttien kuolleisuus imetysaikana on selvästi tavallista suurempaa.

Miten sinä voit auttaa norppaa?

Jääpeitteen aikaan

 • moottorikelkkaile vain merkityillä reiteillä
 • vältä moottorikelkkailua, hiihtämistä ja muuta liikkumista erityisesti selkävesien pienten saarten ja luotojen läheisyydessä.

Avoveden aikaan

 • turvallisinta on olla kalastamatta verkoilla lainkaan
 • kalasta verkon sijaan ongella, virvelillä tai norppaturvalliseksi tehdyllä katiskalla
  • Katiskan nielun on oltava niin vankkarakenteinen, että norppa ei kykene levittämään sitä yli 15 cm levyiseksi. Katiskan nielua voi vahvistaa esim. poikittaisella nippusiteellä ja metallisella nielunrajoittimella.
 • jos kalastat verkolla tai katiskalla, ota pyydyslupaa hankkiessasi selvää voimassa olevista rajoituksista ja noudata niitä tarkasti.