Uusi tierumpu auttaa alkuperäisen taimenkannan liikkumista ja lisääntymistä Hollolassa

WWF, K-ryhmä ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry järjestivät lauantaina 3.8. Hollolan Ylösjoen varrella talkoot, joissa kunnostettiin lisääntymispaikkoja alkuperäiseksi todetulle taimenkannalle. Aiemmin taimenien kulun estäneet tierummut vaihdettiin erikoisvalmisteiseen tierumpuun, minkä ansiosta taimenkanta pääsee nyt liikkumaan esteettömästi ja vahvistumaan Hollolassa. Rummun lahjoitti Pipelife Finland yhteistyössä Onnisen kanssa.

Suomen vaelluskalat ovat uhanalaisia, koska pienet puromme ja jokemme ovat täynnä kalojen vaellusta ja kutemista merkittävästi hankaloittavia esteitä. Uhanalaiset taimenet eivät ole pitkään aikaan päässeet kutemaan Ylösjoen varrelle, koska tierummut ovat estäneet niiden vapaan nousun kutupaikoille. Lauantaina järjestetyissä K-Kalapolut-talkoissa asiaan saatiin muutos.

”Työskentelimme jokireitin keskivaiheilla, josta joki etenee kohti Porvoonjokea. Koneellisen kunnostuksen lisäksi muokkasimme käsityönä uuden tierummun ylä- ja alaosaa niin, että kalat pääsevät esteettä kulkemaan kutupaikoilleen. Tämä luo hyvät edellytykset alkuperäiseksi todetun taimenkannan vahvistumiselle Hollolassa”, sanovat talkoita ohjanneet WWF Suomen virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen ja Vesiensuojeluyhdistyksen vesistötalkkari Sampo Vainio.

Luontoystävällisille innovaatioille kysyntää

Uuden tierummun virtaus pyrkii jäljittelemään luonnontilaista puroa. Myös tierummun toimittaneiden Pipelife Finlandin ja Onnisen edustajat osallistuivat talkootöihin.

”On hienoa, että pääsimme mukaan tähän K-Kalapolut-kohteeseen toimittamaan kalaystävällisen, erikoisvalmisteisen tierummun. Toivomme, että täällä tehty tierummun uusiminen toimii esimerkkinä muissakin kohteissa, ja teemme mielellämme yhteistyötä jatkossakin paikallisten tienhoito- ja vesiensuojeluyhdistysten kanssa”, sanovat itsekin talkoopäivänä lapion varteen tarttuneet K-ryhmään kuuluvan Onnisen tuotelinjajohtaja Jani Kakko ja Pipelife Finlandia edustava Talokaivo Oy:n myynti-insinööri Heikki Vihtonen.

Myös kahluusaappaisiin hypännyt WWF:n asiakkuuspäällikkö Juuso Lautiainen oli innoissaan uudenlaisesta yritysyhteistyöstä.

WWF:n asiakkuuspäällikkö Juuso Lautiainen

”Yritysten rooli ja mahdollisuudet ympäristöongelmien ratkaisemisessa kasvavat, ja tämä yhteistyö on siitä todella hieno ja konkreettinen esimerkki. Hollolaan lahjoitettu tierumpu edustaa sellaisia innovaatioita, joille on kysyntää myös luontokappaleiden puolelta. Taimenet varmasti kiittävät”, hän hehkutti.

Talkoovahvuutena nähtiin lisäksi K-Supermarket Okeroisten kauppiaat Mikko ja Jenni Artima.

’’Lähdin mielelläni mukaan talkoisiin parantamaan vaelluskalojen luontaisia lisääntymismahdollisuuksia. Kohde sijaitsee asuinpaikkani läheisyydessä ja on siksi minulle erityisen tärkeä. Olen ylpeä siitä, että Kesko ja me K-kauppiaat olemme mukana kantamassa yhteiskunnallista vastuuta myös kaupan ulkopuolella tapahtuvista asioista”, kommentoi Mikko Artima.

Talkoot ovat osa K-ryhmän ja WWF:n monivuotista K-Kalapolut-yhteistyötä, jossa kartoitetaan ja avataan eri puolilta Suomea löytyviä vaellusesteitä yhdessä maanomistajien, paikallisten K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Tavoitteena on samalla lisätä tietoisuutta ja keskustelua Suomen uhanalaisista vaelluskalakannoista.

Lisätiedot:

WWF Suomen virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen, manu.vihtonen@wwf.fi, puh. 040 5050 620

K-Kalapolut-kohdekoordinaattori Inka Karjalainen, inka.karjalainen@kesko.fi, puh. 050 3208 473

Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry vesistötalkkari Sampo Vainio, sampo.vainio@vesi-ilma.fi, puh. 050 5922 514

K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan toimialan tuotelinjajohtaja Jani Kakko, jani.kakko@onninen.com, puh. 040 187 4232

Pipelife Finland Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Kedonpää, kimmo.kedonpaa@pipelife.com, 040 848 6338

K-Kalapolut
Talkoot ovat osa K-ryhmän ja WWF:n K-Kalapolut-yhteistyötä, jossa kartoitetaan ja avataan eri puolilta Suomea löytyviä kutuesteitä yhdessä maanomistajien, paikallisten K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Tavoitteena on samalla lisätä tietoisuutta ja keskustelua Suomen uhanalaisista vaelluskalakannoista. Yhteistyön tunnistaa “Kuteminen kuuluu kaikille” -sloganista. Seuraa työn tuloksia ja katso animaatio Suomen vaelluskaloista sekä kutuesteistä ja niiden purkamisen vaikutuksista sivustolta https://kesko.fi/kalapolut #kuteminenkuuluukaikille #kalapolut

WWF:n virtavesityö
Virtavesien eli jokien, purojen ja norojen, patoamisen ja perkaamisen seurauksena kaikki vaelluskalalajimme ovat tätä nykyä uhanalaisia: jopa 90 prosenttia Suomen lohikannoista on menetetty viimeisen 50 vuoden aikana ja 60 meritaimenjoesta on jäljellä enää 11. Virtavesien kunnostaminen ja vaellusesteiden poistaminen on konkreettista työtä, joka auttaa vaelluskaloja pääsemään jälleen kutupaikoilleen. Lisäksi WWF pyrkii vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon. Lue lisää WWF:n virtavesityöstä www.wwf.fi/virtavedet

Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry. edistää toiminnallaan vesien- ja ilmansuojelua. Yhdistyksen toimialue on Itä-Uusimaa ja Porvoonjoen valuma-alue. Yhdistyksen jäsenistö muodostuu 12:sta alueen kunnasta, useista järjestöistä ja yhdestä teollisuuslaitoksesta. Alueen virtavesien kalastoa tutkii ja hoitaa yhdistyksen vetämä Vesistötalkkari-hanke.

www.vesi-ilma.fi

Onninen
Onninen tarjoaa kattavan valikoiman tuotteita ja palvelukokonaisuuksia urakoitsijoille, teollisuudelle, infra-alan toimijoille ja jälleenmyyntiasiakkaille. Olemme vahva kumppani yritysasiakkaille ja tavarantoimittajille koko maan kattavan myyntiverkoston, tehokkaan logistiikan ja monikanavaisen asiakaskokemuksen kautta.
Onninen ja K-Rauta ovat osa K-ryhmän kansainvälistä rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialaa. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa toimii kahdeksassa maassa ja se työllistää yhdessä K-kauppiaiden kanssa kansainvälisesti noin 17 000 alan ammattilaista. Toimialan vähittäismyynti oli 4,9 miljardia euroa vuonna 2018. www.onninen.fi, www.kesko.fi

Pipelife, johon myös tämän kohteen putkiston valmistanut Talokaivo Oy kuuluu, on yksi maailman johtavista muoviputkijärjestelmien valmistajista. Suomessa valmistusta on 9 paikkakunnalla. Yritys on myös johtava jätevedenkäsittelyjärjestelmien toimittaja. https://www.pipelife.fi/fi/