Isojoen kunnostus taimenelle jatkuu – tekijöinä WWF, K-ryhmä ja paikallinen osakaskunta

Ympäristöjärjestö WWF, K-kauppiaat ja paikallinen osakaskunta talkoilevat perjantaina 25.9. Äänekosken Isojoella. Talkoilla jatketaan aiemmin tehtyjä kunnostuksia. Tavoitteena on parantaa erityisesti joessa luontaisesti lisääntyvän taimenkannan tilaa.

Talkoissa tehdään uusia lisääntymis- ja poikasalueita taimenelle. Uomaan lisätään puumateriaalia monipuolistamaan uomaa ja virtausta ja luomaan lisää suojapaikkoja kaloille.

Paikallinen osakaskunta ja Keski-Suomen kalatalouskeskus ovat aiemmin tehneet Isojoella taimenille kutusorakoita ja poikasalueita, lisänneet jokeen puumateriaalia ja purkaneet perkuukivivalleja.

”Isojoelta löytyy paikoin luonnontilaisen kaltaisia virtapaikkoja, mutta jokiuomassa on vielä nähtävissä vanhojen perkausten jäljet. Isojoella on tehty perkauksia myös maan kuivattamiseksi paremmin viljelyskäyttöön sopivaksi”, kertoo Markku Isoviita Liimattalan osakaskunnasta.

Isojoki on usean kilometrin mittainen, paikoin erämainen pieni joki, joka laskee Ala-Keiteleeseen Pyyrinlahteen. Sieltä vedet laskevat usean kosken ja järven kautta edelleen Vaajavirran kautta Päijänteeseen.

Uhanalainen taimen lisääntyy tällä hetkellä Isojoessa luontaisesti ja taimenen poikastiheydet ovat olleet paikoitellen erittäin hyvät. Joessa esiintyy myös jossain määrin harjusta.

Isojoki saa osan vedestään pohjavedestä, joten veden laatu ja lämpötila pysyvät hyvinä lämpiminäkin kesinä.

”Taimenilla on vaellusmahdollisuus aina Päijänteeseen asti. Mahdollisuutta on parantanut se, että tänä kesänä Ala-Keiteleen alapuolella sijaitsevalle Mämmenkoskelle valmistui kalatie ja koskea kunnostettiin muutenkin”, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Olli Sivonen. Myös WWF oli mukana Mämmenkosken kalatiehankkeessa.

K-Citymarket Äänekosken kauppias Mika Lankinen on innolla mukana Isojoen talkoissa.

’’Partiolaisena luonto on minulle tärkeä paikka, jossa tulee vietettyä paljon aikaa – siellä pääsen lataamaan akkuni. On hienoa päästä mukaan Isojoen kunnostuksiin edesauttamaan uhanalaisten kalakantojen elpymistä ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä’’, kertoo Mika Lankinen.

Isojoen talkoot päättävät WWF:n ja K-ryhmän tämän vuoden K-Kalapolut -kauden.

K-Kalapolut-yhteistyön aikana avataan nousuesteitä ja tehdään kutupaikkoja uhanalaisille vaelluskaloille Suomessa yhdessä maan- ja vesialueiden omistajien, paikallisten K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Tavoitteena on samalla lisätä tietoisuutta ja keskustelua Suomen uhanalaisista vaelluskalakannoista.

Lisätiedot:
Suojeluasiantuntija Olli Sivonen WWF, p. 050 305 5714 olli.sivonen@wwf.fi