Salamajärven kansallispuistossa kunnostetaan jokea taimenille elinympäristöksi

Ympäristöjärjestö WWF, K-ryhmä ja Metsähallitus kunnostavat talkoilla Salamajärven kansallispuiston alueella sijaitsevaa Koirajokea uhanalaiselle taimenelle soveltuvammaksi. Joen kalaston tilaa myös selvitetään sähkökoekalastuksen avulla.

Koirajärvestä Nielujärveen laskeva, noin 15 kilometrin pituinen Koirajoki on aikoinaan osaksi perattu tukinuittoa varten. Talkoissa puretaan uoman perkausten jäljiltä rannoilla olevia kivivalleja. Lisäksi tehdään sorastamalla ja kiviä lisäämällä taimenille lisääntymis- ja poikasalueita. Uomaan lisätään myös puunrunkoja tai muuta puumateriaalia lisäämään puron monimuotoisuutta.

”Joen taimenkanta on tällä hetkellä varsin heikko. Jos kanta ei kunnostusten jälkeen lähde elpymään itsestään, joella tehdään myöhemmin taimenen mäti- tai poikasistutuksia”, sanoo suunnittelija Christian Koivula Metsähallituksesta.

Salamajärven kansallispuiston alueella on jo aiemmin nostettu vettä ja tukittu suo-ojia veden ladun parantamiseksi. Nämä toimet tukevat myös Koirajoella nyt tehtäviä kunnostuksia taimenkannan tilan parantamiseksi.

”Koirajoesta on vaellusyhteys 20 kilometrin päässä sijaitsevaan Kivijärveen, joka voisi tarjota taimenelle hyvin ravintoa, jos ne sinne vaeltavat. Koirajoen ja Kivijärven välillä on yksi taimenen kulkua haittaava, osittainen este, joka olisi myös hyvä pidemmällä tähtäimellä poistaa”, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Olli Sivonen.

Metsähallitus teetättää samaan aikaan Koirajoella sähkökoekalastuksia kalaston tilan selvittämiseksi. Sähkökoekalastus on kalabiologinen tutkimusmenetelmä, jossa kala tainnutetaan hetkellisesti veteen muodostettavan sähkökentän avulla. Tämän jälkeen kalat mitataan ja punnitaan, jonka jälkeen ne vapautetaan takaisin jokeen.

Koirajoen kunnostus tehdään osana EU:n rahoittamaa Hydrologia-LIFE-hanketta, josta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut.

Talkoot ovat myös osa WWF:n ja K-ryhmän vuonna 2017 alkanutta K-Kalapolut-yhteistyötä uhanalaisten vaelluskalojen hyväksi. Perhon K-Market Ikiliikun kauppias Jari Minkkinen on Koirajoen talkoissa mukana.

’’Mahtavaa saada K-Kalapolut kunnostukset Perhoon! Minulla ei ole aiempaa kokemusta virtavesikunnostuksista, joten lähden mielenkiinnolla mukaan talkoisiin. On hienoa päästä tekemään konkreettista luonnonsuojelutyötä ja edistämään uhanalaisten vaelluskalojen elinympäristöä Koirajoella’’, sanoo kauppias Jari Minkkinen.

Talkoot olivat osa WWF:n ja K-ryhmän vuonna 2017 alkanutta K-Kalapolut-yhteistyötä uhanalaisten vaelluskalojen hyväksi. Yhteistyön aikana avataan vähintään 50 nousuestettä ja tehdään vähintään 100 kutupaikkaa uhanalaisille vaelluskaloille Suomessa. Samalla lisätään tietoisuutta vaelluskalojen uhanalaisuudesta ja järjestetään talkootapahtumia.

Lisätiedot:
Suojeluasiantuntija Olli Sivonen, WWF Suomi, p. 050 305 5714
Suunnittelija Christian Koivula, Metsähallitus, p. 040 673 2296