WWF, K-kauppiaat ja Keski-Suomen kalatalouskeskus talkoilevat taimenen hyväksi historiallisella Joutsan Myllynkoskella

Ympäristöjärjestö WWF, K-ryhmä ja Keski-Suomen kalatalouskeskus kunnostavat yhdessä Joutsan Myllynkoskea uhanalaiselle taimenelle soveltuvammaksi. Perjantain ja lauantain 11.-12.9. talkoissa luodaan sorastamalla taimenelle lisääntymisalueita sekä parannetaan poikasalueita. Kunnostusta tehdään koko koskialueella.

Myllynkosken kohdalla joki virtaa kolmessa uomassa ja useammissa pienemmissä uomissa. Pääuomat on perattu ja vanha uittouoma on kokonaan kaivettu. Vanhoissa uomissa on aikoinaan sijainnut myllyjä ja kalahautomo. Pohjoismyllynkoskessa myllyrakennus on kunnostettu ja kertoo virtavesien pitkään jatkuneesta käytöstä ihmisen tarpeisiin.

”Taimen on aiemmin lisääntynyt luontaisesti koskilla, mutta 2010-luvun alkupuoliskon lämpimät vuodet luultavasti heikensivät taimenkannan tilaa”, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Olli Sivonen. ” Vesien lämpeneminen haittaa eniten kylmää vettä suosivia lajeja, joihin taimen kuuluu.”

Myllynkoski laskee Viheri-järvestä useiden välivaiheiden kautta Tainionvirtaan, josta vedet valuvat Päijänteeseen.  Tainionvirrassa on vielä jäljellä kaksi patoa, jotka estävät taimenta vaeltamasta virtaa ylöspäin. Kirkkaat latvavesistön muikkujärvet Suonteelta Jääsjärvelle luovat vaeltavalle taimenelle hyvän elinympäristön.

”Varsinkin jos alapuoliset Tainionvirran esteet saadaan poistettua tai kalankulkua saadaan muuten parannettua niissä, ja vaellusyhteys Päijänteeseen avautuisi, niin vesistöstä voisi pidemmällä tähtäimellä tulla taimenelle merkittävä elin- ja lisääntymisalue”, Olli Sivonen sanoo.

Sivosen mukaan alueella on aiemmin esiintynyt myös vähäisissä määrin harjusta, joten kunnostustoimet saattavat hyödyttää sitäkin.

”Joutsan kunnan hankkeessa Myllynkoskella tehtiin aiemmin kesällä konevoimin pohjatöitä ja tuotiin helikopterilla 350 tonnia kivimateriaalia koskiin.  Nyt talkoissa parannetaan vielä kutualueita ja tehdään muuta viimeistelyä, jota konevoimin ei pystytty tekemään”, kertoo kalastusbiologi Matti Havumäki Keski-Suomen kalatalouskeskuksesta.

Talkoot olivat osa WWF:n ja K-ryhmän vuonna 2017 alkanutta K-Kalapolut-yhteistyötä uhanalaisten vaelluskalojen hyväksi.

K-Supermarket Joutsan kauppiaat Timo ja Enni Taskila ovat mukana kunnostuksissa ja tarjoavat talkooeväät.

’’Halusin ehdottomasti lähteä mukaan Myllynkosken kunnostuksiin uhanalaisten vaelluskalojen puolesta. Kunnostuskohteellamme on myös suuri historiallinen merkitys joutsalaisille, sillä se on toiminut edeltävien sukupolvien tärkeänä kokoontumispaikkana. On ilo olla mukana tässä tärkeässä työssä!’’ sanoo Timo Taskila.

Talkoot olivat osa WWF:n ja K-ryhmän vuonna 2017 alkanutta K-Kalapolut-yhteistyötä uhanalaisten vaelluskalojen hyväksi. Yhteistyön aikana avataan vähintään 50 nousuestettä ja tehdään vähintään 100 kutupaikkaa uhanalaisille vaelluskaloille Suomessa. Samalla lisätään tietoisuutta vaelluskalojen uhanalaisuudesta ja järjestetään talkootapahtumia.

Lisätiedot:
Suojeluasiantuntija Olli Sivonen, WWF, p. 050 305 5714, olli.sivonen@wwf.fi
Kalastusbiologi Matti Havumäki, Keski-Suomen kalatalouskeskus, p. 040 1626 400
K-Kauppias Timo Taskila, p. 040 762 9071