Kuninkojan virtavesikunnostus parantaa erittäin uhanalaisten meritaimenten elinympäristöä

Turun kaupungin, Valonian, WWF:n ja K-ryhmän 4.9. järjestämissä talkoissa tehdään Turun kaupunkipuro Kuninkojaan erittäin uhanalaiselle taimenelle uusia lisääntymis- ja poikasalueita.

Kaikki vaelluskalalajimme ovat uhanalaisia. Vaelluskaloja voidaan auttaa esimerkiksi poistamalla niiden kutuvaellusta haittaavia esteitä ja kunnostamalla puroja ja koskialueita. Turun kaupunki, Valonia, WWF ja K-ryhmä jatkavat yhteistyötään ja järjestävät 4.9. talkoot, joissa kunnostetaan Kuninkojassa esiintyvän erittäin uhanalaisen meritaimenen lisääntymisalueita.

”Kuninkojaan on istutettu taimenia lähivuosien aikana ja tänä vuonna taimenia istutettiin ensimmäistä kertaa mätirasioissa. Purossa esiintyvää erittäin uhanalaista jokirapupopulaatiota vahvistetaan tukiistutusten ja elinympäristökunnostusten avulla Kuninkojan Helmi-hankkeessa. Meritaimenen luontaista lisääntymistä on jo havaittu ja sitä pyritään kunnostuksilla edelleen vahvistamaan”, kertoo Valonian vesiasiantuntija Jussi Aaltonen.

Talkoissa luodaan taimenelle lisääntymis- ja poikasalueita lisäämällä veteen kivi- ja puuainesta. Elinympäristön monipuolistuessa myös ravintoa riittää paremmin pohjaeläimille, joiden lisääntyminen tarjoaa edelleen ravintoa kaloille ja ravuille.

”Tämä toivottavasti parantaa taimenkannan tilaa, jolloin myös merivaellukselle lähtevien taimenten määrä mahdollisesti kasvaa. Joessa elää lisäksi jokirapuja, ja kunnostukset hyödyttävät siis molempia erittäin uhanalaisiksi luokiteltuja lajeja, joten tämä on arvokasta työtä lajien elinvoimaisuuden eteen”, kertoo talkoolaisia ohjannut WWF:n suojeluasiantuntija Manu Vihtonen.

Turkulaiset innolla mukana oman puronsa kunnostustöissä

Noin kahdeksan kilometrin pituinen Kuninkoja saa alkunsa Pomponrahkan luonnonsuojelualueeseen kuuluvilta Pomponrahkan ja Isosuon suoalueilta ja se laskee vetensä mereen Ruissalon edustalle. Eliöstölle puro rantavyöhykkeineen muodostaa tärkeän ekologisen käytävän halki kaupungin.

Kuninkojan Helmi-hankkeessa puron lajistoa seurataan sähkökoekalastuksin, koeravustuksin ja pohjaeläinnäytteenotoin.

”Kuninkoja on monella tapaa kiinnostava. Purossa on säilynyt luonnollisia osuuksia. Jokirapujen ja taimenten lisäksi Kuninkojalta on tavattu yhtätoista eri kalalajia, ja puro rantavyöhykkeineen toimii elinympäristönä myös linnuille kuten esimerkiksi koskikaralle. Saukkohavaintojakin puron alaosilta on tehty. Asukkaille uoman varsi on tärkeä lähivirkistyskohde ja toivottavasti kunnostuksien myötä puro tarjoaa luontoelämyksiä jatkossa entistä enemmän” sanoo Turun kaupungin ympäristönsuojelusuunnittelija Liisa Vainio.

K-Rauta Kuninkojan kauppiaalle Sami Aallolle vapaaehtoistyö uhanalaisten vaelluskalojen hyväksi on jo tuttua puuhaa. ”Lähdin K-Kalapolut-talkoisiin jo toistamiseen, sillä työ uhanalaisten vaelluskalojen hyväksi on lähellä sydäntäni. Olen ollut myös Airistolla tukemassa meritaimenten poikasten istutuksia useana vuotena. Tässä pääsee konkreettisesti tekemään tärkeää työtä luonnon monimuotoisuuden eteen”, toteaa kauppias Sami Aalto.

Alue on tuttu myös neljää K-marketia pyörittävälle kauppiaspariskunta Minna ja Juha-Pertti Ahtiselle, jotka tarjosivat myös maukkaat eväät talkooväelle.

Kunnostustalkoot järjestetään osana Turun kaupungin Kuninkojan Helmi-hanketta ja Valonian Puujalka-hanketta sekä WWF Suomen ja K-ryhmän K-Kalapolut -yhteistyötä.

Lisätietoja:
Ympäristönsuojelusuunnittelija Liisa Vainio, Turun kaupunki, p. 040 526 4767, liisa.vainio@turku.fi
Vesiasiantuntija Jussi Aaltonen, Valonia, p. 040 186 1765, jussi.aaltonen@valonia.fi
Virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen, WWF, p. 040 5050620, manu.vihtonen@wwf.fi
Brand Specialist Annukka Rautopuro, Kesko Oyj, p. 040 662 5661, annukka.rautopuro@kesko.fi

K-ryhmä ja ympäristöjärjestö WWF tekevät laajaa, monivuotista yhteistyötä Suomen uhanalaisten vaelluskalakantojen pelastamiseksi ja palauttamiseksi. Yhteistyön tunnistaa “Kuteminen kuuluu kaikille” -sloganista.

kesko.fi/kalapolut
wwf.fi/virtavesitalkoot/

#kalapolut #kuteminenkuuluukaikille