Sidosryhmäverkoston tietosuojaseloste

WWF Suomi kunnioittaa yksityisyyttäsi ja on sitoutunut huolehtimaan henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä lainsäädännön mukaisesti.

(Päivitetty 25.9.2019)

  • Kerromme tässä tietosuojaselosteessa henkilötietojesi käsittelystä, jos

    -olet meihin yhteydessä sopimusten, tapaamisten tai muun yhteydenpidon kautta.

1 Yleiset tiedot

Rekisterinpitäjä:

Maailman Luonnon Säätiö – World Wide Fund For Nature, Suomen rahasto sr (Y-tunnus 0215186-5) (”WWF Suomi”)
Lintulahdenkatu 10, 00500 HELSINKI
puh. (09) 774 0100 (vaihde)

Yhteyshenkilö:
Susanna Vuorela
[email protected]

Kerätyt tiedot ovat osa WWF Suomen sidosryhmärekisteriä (”Sidosryhmärekisteri”)

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sidosryhmärekisterin rekisteröityjä ovat henkilöt, jotka ovat yhteistyökumppaniemme (esimerkiksi pro bono -kumppanimme), palveluntarjoajiemme, sekä muiden sidosryhmiemme (kuten tiedotusvälineiden, ministeriöiden, viranomaisten, muiden järjestöjen tai potentiaalisten yhteystyökumppanien) yhteyshenkilöitä.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on WWF Suomen oikeutettu etu, joka perustuu WWF Suomen ja rekisteröidyn väliseen asialliseen yhteyteen henkilön ollessa WWF Suomen sidosryhmään kuuluvan yhtiön tai muun organisaation yhteyshenkilö tai palveluksessa.

WWF Suomen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sidosryhmäsuhteen ja niistä johtuvien mahdollisten velvoitteiden hoitaminen, markkinointi ja muut yhteydenottotarpeet sekä tiedottaminen.

3 Rekisterin tietosisältö

Sidosryhmärekisteriin keräämämme henkilötiedot ovat pääasiassa henkilöiltä itseltään saatuja, sopimusten, tapaamisten tai muun yhteydenpidon kautta kerättyjä tietoja.

Sidosryhmärekisterimme pitää sisällään seuraavia tietoja:

  • koko nimi;
  • yhteystiedot (kuten postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero);
  • titteli/asema;
  • kielitieto;
  • tieto yhtiöstä tai muusta organisaatiosta, jonka palveluksessa henkilö toimii; sekä
  • yksilöintitiedot (kuten sukupuoli ja syntymävuosi).

4 Tietojen luovutukset ja siirrot

WWF Suomi ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille ilman, että rekisteröity on hyväksynyt tietojen luovutuksen. Tietyissä tilanteissa henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille myös ilman suostumusta esimerkiksi mikäli laki tai viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoa. WWF Suomi pyrkii aina ensisijaisesti luovuttamaan tietoja sellaisessa muodossa, josta yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavissa.

Voimme siirtää henkilötietojasi toimeksiannostamme tietoja lukuumme käsitteleville palveluntarjoajille.

Henkilötietoja luovutetaan tai siirretään Euroopan unionin (”EU”) tai Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle vain lainsäädännön mahdollistamilla perusteilla. WWF Suomi tai WWF Suomen alihankkijat taikka yhteistyökumppanit saattavat käyttää henkilötietojen käsittelyssä tai palveluiden toteutuksessa yrityksiä, jotka sijaitsevat EU:n ja ETA:n ulkopuolella olevissa maissa.

5 Rekisterin suojaaminen ja tietojen käsittelyn periaatteet

WWF Suomi noudattaa henkilötietoja käsitellessään lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Pyrimme henkilötietoja käsitellessämme varmistamaan, että tietojen käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista kuvattuihin käyttötarkoituksiin nähden.

WWF Suomi ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat WWF Suomen mahdolliset palveluntarjoajat pyrkivät pitämään henkilötiedot turvassa ja kohtuullisin teknisin ja organisatorisin toimin suojelemaan henkilötietoja luvattomalta pääsyltä, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, siirtämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytökseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Vain sellaisilla WWF Suomen tai WWF Suomen palveluntarjoajien työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja.

6 Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut sinua koskevat henkilötiedot ja oikeus pyytää virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten ja vanhentuneiden tietojen oikaisua. Sinulla voi myös tietyissä tilanteissa olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi poistamista henkilörekisteristä, niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle tai käsittelyn rajoittamista. Sinulla on aina oikeus kieltää sähköinen suoramarkkinointi.

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi tai sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai henkilötietojensa käsittelystä, pyydämme ottamaan sähköpostitse yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön osoitteeseen [email protected].

WWF Suomi pyrkii aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat erimielisyydet suoraan kanssasi. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

7 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista niiden käsittelyn tarkoitusten kannalta. Tietoja päivitetään ja niiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tarkastuksen yhteydessä kaikki käyttämättömät ja vanhentuneet tiedot poistetaan.

Tietojen säilytysaika voi vaihdella tietoryhmittäin ja WWF Suomella voi olla lainsäädännön perusteella velvollisuus säilyttää joitakin tietoja. Tämän vuoksi tarkat poistoajat ja poistamiskäytännöt voivat vaihdella. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot pyritään kuitenkin aina poistamaan ilman aiheetonta viivytystä.