Tukija- ja vapaaehtoisverkoston tietosuojaseloste

Kiitos, että tuet WWF Suomen toimintaa. Osallistumalla järjestämiimme tapahtumiin, vapaaehtoistoimintaan ja kampanjoihin sekä ilmoittautumalla vetoomuksiimme autat meitä suojelemaan ympäristöä parhaamme mukaan.

(Päivitetty 25.9.2019)

 • Kerromme tässä tietosuojaselosteessa henkilötietojesi käsittelystä, jos

  -osallistut järjestämiimme tapahtumiin, vapaaehtoistoimintaan ja kampanjoihin;
  -ilmoittaudut vetoomuksiimme;
  -kuulut ympäristökasvatuksen opettajaverkostoon tai osallistut ympäristökasvatuskoulutukseen;
  -vastaat tukija- ja vapaaehtoistoimintaan liittyviin kyselyihimme;
  -olet meihin yhteydessä tukemiseemme ja vapaaehtoistoimintaamme liittyvässä asiassa.

WWF Suomi kunnioittaa yksityisyyttäsi ja on sitoutunut huolehtimaan henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä lainsäädännön mukaisesti.

1 Yleiset tiedot

Rekisterinpitäjä:
Maailman Luonnon Säätiö – World Wide Fund For Nature, Suomen rahasto sr (Y-tunnus 0215186-5) (”WWF Suomi”)
Lintulahdenkatu 10, 00500 HELSINKI
puh. (09) 774 0100 (vaihde)

Yhteyshenkilö:
Susanna Vuorela
tietosuoja@wwf.fi

Kerätyt tiedot ovat osa WWF Suomen tukija- ja vapaaehtoisverkostoa (”Tukijaverkosto”)

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tukijaverkoston rekisteröityjä voivat olla niin yksityiset henkilöt kuin myös WWF:n harjoittamaa ympäristösuojeluun liittyvää toimintaa muutoin kuin taloudellisesti tukevien yhtiöiden tai muiden organisaatioiden yhteyshenkilöt.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on WWF Suomen oikeutettu etu, joka perustuu WWF Suomen ja rekisteröidyn väliseen asialliseen yhteyteen henkilön ollessa itse tukija tai henkilön ollessa WWF Suomen toimintaa tukevan yhtiön tai muun organisaation yhteyshenkilö.

WWF Suomen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on osapuolten välisen suhteen ja siitä johtuvien velvoitteiden hoitaminen. WWF Suomen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on lisäksi yhteydenpito, WWF Suomen toiminnasta tiedottaminen ja markkinointi. WWF Suomi voi käsitellä tietojasi myös nykyisten ja tulevien palveluiden ja/tai tuotteiden suunnitteluun, toteutukseen, ylläpitoon ja edelleen kehittämisen mahdollistamiseen sekä mielipide- ja markkinointitutkimuksiin. Lisäksi WWF Suomi voi kerätä sinulta tietoja erilaisiin vetoomuksiin, joihin ilmoittaudut.

3 Rekisterin tietosisältö

Tukijaverkostoon keräämämme henkilötiedot ovat pääasiassa sinun WWF Suomelle antamiasi tietoja. WWF Suomi kerää henkilötietoja suoraan sinulta seuraavissa yhteyksissä:

 • ilmoittautuessasi ja osallistuessasi WWF Suomen järjestämiin tapahtumiin, vapaaehtoistoimintaan ja kampanjoihin (kuten talkoisiin, talkooleireille, öljyntorjuntajoukkoihin, lajityöryhmiin, Nuorten tiimiin, perintömetsän perustajiin sekä tilaamalla En kalasta verkoilla -diplomin sekä osallistumalla Earth Houriin);
 • ilmoittautuessasi vetoomuksiimme;
 • ilmoittautuessasi ympäristökasvatuksen opettajaverkostoon tai -koulutukseen, tilaamalla materiaalia tai uutiskirjeen ja olemalla ympäristökasvatushankkeidemme yhteyshenkilö;
 • vastatessasi kyselyihimme; sekä
 • antaessasi WWF Suomelle palautetta tai ollessasi WWF Suomeen muutoin yhteydessä.

Tukijaverkosto voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:

 • koko nimi ja yhteystiedot (kuten postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä maa);
 • yksilöintitiedot (kuten sukupuoli, syntymävuosi ja tarvittaessa henkilötunnus);
 • tieto ammatistasi (mahdollisesti esimerkiksi kuuluessasi öljyntorjuntajoukkoihin tai opettajaverkostoon);
 • tukijaverkostosuhteen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot (kuten suosimasi yhteydenpitotapa, kielitieto, sekä asiointiasi koskevat muut tarpeelliset tiedot);
 • maksutiedot (kuten pankkitilitiedot);
 • tiedot perustetusta perintömetsästä tai kalastusalueesta norppadiplomiin liittyen;
 • käyttämääsi laitetta tai yhteyttä koskevat tiedot (kuten laitetunnus, MAC-osoite, laitteistomalli, käyttöjärjestelmä sekä IP-osoite)
 • mikäli toimit yhtiön tai muun organisaation yhteyshenkilönä, tieto yhtiöstä tai muusta organisaatiosta, jonka palveluksessa toimit, tieto tittelistäsi/asemastasi sekä kouluaste opettajilta;
 • sekä muut järjestämiemme tapahtumien, kampanjoiden, vapaaehtoistoiminnan asianmukaisen ja onnistuneen järjestämisen, niihin osallistumisen sekä edelleen kehittämisen kannalta tarpeelliset tiedot (kuten tarvittaessa esimerkiksi ruoka-ainerajoitetiedot tapahtuman järjestämisen ajaksi).

4 Tietojen luovutukset ja siirrot

WWF Suomi ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille ilman, että olet hyväksynyt tietojesi luovutuksen. WWF Suomi pyrkii aina ensisijaisesti luovuttamaan tietoja sellaisessa muodossa, josta yksittäiset henkilöt eivät ole niistä tunnistettavissa. Tietyissä tilanteissa henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille myös ilman suostumustasi esimerkiksi mikäli laki tai viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoa.

Jotta voisimme näyttää tukijoillemme kohdennettuja markkinointiviestejä, saatamme jakaa tukijoidemme sähköpostiosoitteita esimerkiksi Facebookille.

Lisäksi, mikäli olet osallistunut vetoomukseen, jota organisoi WWF Suomen lisäksi jokin kolmas taho, saatamme jakaa vetoomukseen antamasi tiedot tällaisen kolmannen tahon kanssa.

Voimme siirtää henkilötietojasi toimeksiannostamme tietoja lukuumme käsitteleville palveluntarjoajille.

Henkilötietoja luovutetaan tai siirretään Euroopan unionin (”EU”) tai Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle vain lainsäädännön mahdollistamilla perusteilla. WWF Suomi tai WWF Suomen palveluntarjoajat taikka yhteistyökumppanit saattavat käyttää henkilötietojen käsittelyssä tai palveluiden toteutuksessa yrityksiä, jotka sijaitsevat EU:n ja ETA:n ulkopuolella olevissa maissa.

5 Rekisterin suojaaminen ja tietojen käsittelyn periaatteet

WWF Suomi noudattaa henkilötietoja käsitellessään lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Pyrimme henkilötietoja käsitellessämme varmistamaan, että tietojen käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista kuvattuihin käyttötarkoituksiin nähden.

WWF Suomi ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat WWF Suomen mahdolliset palveluntarjoajat pyrkivät pitämään henkilötiedot turvassa ja kohtuullisin teknisin ja organisatorisin toimin suojelemaan henkilötietoja luvattomalta pääsyltä, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, siirtämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytökseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Vain sellaisilla WWF Suomen tai WWF Suomen palveluntarjoajien työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja.

6 Rekisteröidyn oikeudet

Voit ottaa yhteyttä WWF Suomeen saadaksesi tiedoistasi yhteenvedon. WWF Suomi toimittaa yhteenvedon lähtökohtaisesti 30 päivän kuluessa yhteydenotosta. Yhteenveto on ensimmäisellä kerralla ilmainen.

Sinulla on myös oikeus pyytää virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten ja vanhentuneiden tietojen korjaamista ja/tai poistamista sekä niiden käsittelyn rajaamista. Sinulla on lisäksi tietyissä tilanteissa oikeus kieltää tietojesi käsitteleminen.

Mikäli olet antanut suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin, sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Sinulla on myös aina oikeus kieltää sähköinen suoramarkkinointi.

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi tai sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai henkilötietojensa käsittelystä, pyydämme ottamaan sähköpostitse yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön osoitteeseen tietosuoja@wwf.fi.

WWF Suomi pyrkii aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat erimielisyydet suoraan kanssasi. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

7 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista niiden käsittelyn tarkoitusten kannalta. Tietoja päivitetään ja niiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tarkastuksen yhteydessä kaikki käyttämättömät ja vanhentuneet tiedot poistetaan.

Tietojen säilytysaika voi vaihdella tietoryhmittäin ja WWF Suomella voi olla lainsäädännön perusteella velvollisuus säilyttää joitakin tietoja. Tämän vuoksi tarkat poistoajat ja poistamiskäytännöt voivat vaihdella. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot pyritään kuitenkin aina poistamaan ilman aiheetonta viivytystä.