Vauhtia uhanalaisten kalojen vaellukseen – nyt vapautetaan Vaalimaanjoki!

WWF:n vetämässä uudessa Vauhtia vaellukseen -hankkeessa poistetaan turhia patoja, jotka estävät uhanalaisten vaelluskalojen vapaan liikkumisen ja lisääntymisen. Parhaimmillaan virtavesilajeille vapautuu satoja kilometrejä uutta elin- ja lisääntymisympäristöä. Hankkeen ensimmäinen vaellusta vauhdittava kohdetyö on jo käynnissä Vaalimaanjoen Savankoskella Suomen itärajalla.

Suomen virtavesissä, eli joissa ja puroissa, on ainakin satoja käytöstä poistettujen patojen raunioita. Niiden vaikutus virtavesilajistoon on merkittävä, sillä niiden taakse kätkeytyy tuhansia kilometrejä potentiaalista elin- ja lisääntymisympäristöä. Heinäkuussa käynnistynyt WWF:n vetämä monivuotinen Vauhtia vaellukseen -hanke tarttuu toimeen ja keskittyy näiden esteiden poistamiseen.

”Patojen vuoksi vaelluskalat eivät pääse nousemaan lisääntymisalueilleen, jolloin niiden luontainen elinkierto katkeaa. Lisäksi patojen yläpuolella saattaa olla eristyksiin jääneitä populaatioita. Patojen poiston seurauksena uusille alueille vaeltavat kalat tuovat kaivattua uutta geeniainesta latvapurojen eriytyneisiin ja pieniin populaatioihin. Geneettisesti heikot laitospoikaset eivät pysty korvaamaan luonnon populaatioita”, kertoo WWF:n johtava sisävesiasiantuntija Elina Erkkilä.

Kalat saavat ohituskaistan

Vauhtia vaellukseen -hankkeen ensimmäisen kohteen muutostyöt ovat jo käynnissä: Vaalimaanjoen yläosissa oleva este poistetaan rakentamalla vesieliöille luonnon uomaa jäljittelevä ohituskaista padon ohi. Samalla vaelluskalojen kulku helpottuu Venäjän rajalta aina Luumäen upeille koskille saakka. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valmistellut kohdetta jo pitkään, ja työn mahdollistaa myös maa- ja vesialueen omistajien myönteinen suhtautuminen.

”Nousuesteiden poistaminen ei usein ole kovin kallista. Esimerkiksi Savankoskella kustannukset jäävät alle 10 000 euroon, ja se on pieni hinta kalojen vapaasta kulusta. Rahaakin enemmän tarvitaan paikallisten asukkaiden osallistumista hankkeisiin ja halukkuutta omien vesistöjensä hoitoon”, toteaa Markus Tapaninen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Jokireitti avautuu uhanalaisille taimenille

Vaalimaanjoessa on noin 45 kilometrin matkalla 30 koskea, ja joessa on ennen ollut lukuisia patoja kalojen vapaan liikkumisen esteenä. Savankosken esteen poiston jälkeen joessa ei ole jäljellä enää yhtään vaelluskalojen kulun täysin estävää patoa.

”Määrätietoisen ja usean eri tahon yhteistyön ansiosta Savankosken este saadaan poistettua ja jokireitti vihdoin avattua. Nyt sukupuuttoon kuolleen taimenkannan tilalle palautettu uusi taimenkanta pääsee kunnolla vahvistumaan!”, iloitsee WWF Suomen virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen.

Heinäkuussa alkanut Vauhtia vaellukseen -hanke on 3,5- vuotinen ja päättyy vuoden 2022 lopussa. Lähes puolen miljoonan euron hanketta rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR). Hankkeen omarahoitusosuuden mahdollistaa Lassi Leppinen Säätiön merkittävä lahjoitus WWF:lle.

Lisätiedot:

Manu Vihtonen, WWF Suomi, virtavesiasiantuntija, manu.vihtonen@wwf.fi puh. 040 505 0620
Markus Tapaninen, Kaakkois-Suomen ELY- keskus, vesistösuunnittelija, markus.tapaninen@ely-keskus.fi, puh.  040 518 9805

Lisätiedot hankkeesta:

Elina Erkkilä, WWF Suomi, johtava sisävesiasiantuntija. elina.erkkila@wwf.fi puh. 050 522 4540

Suojele elämää WWF-kummina

Monimuotoinen luonto on kaiken elämän edellytys maapallollamme. Silti luontoa tuhotaan nyt nopeammin kuin koskaan ihmisen historian aikana. Meillä on ratkaisuja pysäyttää luonnon hätätila, mutta se on mahdollista vain tukijoidemme avulla. Nyt tarvitaan jokaista luonnonsuojelijaa!

Lahjoita alk. 10 €/kk

Suojele elämää WWF-kummina

Monimuotoinen luonto on kaiken elämän edellytys maapallollamme. Silti luontoa tuhotaan nyt nopeammin kuin koskaan ihmisen historian aikana. Meillä on ratkaisuja pysäyttää luonnon hätätila, mutta se on mahdollista vain tukijoidemme avulla. Nyt tarvitaan jokaista luonnonsuojelijaa!