Kivet lensivät, sora ropisi: Turun Kuninkojaan tehtiin joukolla uhanalaiselle taimenelle uusia lisääntymisalueita

Turussa sijaitsevan kaupunkipuro Kuninkojan varressa hyöri aurinkoisena lauantaina sekalainen väkijoukko. Puroon viskottiin isoja kiviä ja lapioitiin kasapäin soraa. Asioita seuraavat ohikulkijat tiesivät heti, mistä on kyse: uhanalainen taimen siinä sai uusia lisääntymis- ja elinalueita.

Kuninkoja on monelle turkulaiselle tuttu, sillä se virtaa osittain asuntoalueiden halki. WWF:n, K-ryhmän, Turun kaupungin ja Valonian talkoilijat saivat hyvän vastaanoton. ”Teette arvokasta työtä”, oli lähitalon asukkaan Kaarina Eskolan ja monen muunkin kommentti.

Monet talkoolaisetkin olivat puron kanssa jo sinut. Syyskuun ensimmäisenä lauantaina järjestetyt K-kalapolut -talkoot jatkoivat alueella aiemmin tehtyjä virtavesikunnostuksia, joita on tehty pääasiassa taimenen hyväksi.

”Alueelle on vuosina 2011–2015 ja 2020 istutettu taimenia, ja taimenen luontaista lisääntymistä on jo havaittu. Kuninkojan kalastoa seurataan sähkökoekalastuksilla. Istutetut taimenet ovat kasvaneet hyvin” kertoo talkookunnostuksia järjestänyt Valonian vesiasiantuntija Jussi Aaltonen.

Lauantaina talkoissa luotiin taimenelle lisääntymis- ja poikasalueita lisäämällä veteen kivi- ja puuainesta. Ennen käsityövaihetta puroon kammettiin isoimpia kiviä konevoimin.

”Tämä toivottavasti parantaa taimenkannan tilaa.  Joessa elää lisäksi jokirapuja, ja kunnostukset hyödyttävät osin myös niitä”, kertoi WWF:n suojeluasiantuntija Olli Sivonen.

Vesi matkaa suoalueelta Itämereen

Noin kahdeksan kilometrin pituisen Kuninkojan latvahaarat saavat alkunsa Pomponrahkan soilta ja se laskee vetensä mereen Ruissalon edustalle. Kuninkojassa on hienoja luonnontilaisen kaltaisia koskialueita, mutta puro on myös kunnostuksen tarpeessa.

”Puro ympäristöineen muodostaa tärkeän ekologisen käytävän halki kaupungin.  Asukkaille uoman varsi on tärkeä lähivirkistyskohde ja olemme saaneet paljon toiveita puron luontoarvojen kohentamisesta”, sanoi Turun kaupungin Itämerihaasteen koordinaattori Tove Holm.

WWF:n suojeluasiantuntija asettelee kiveä Kuninkojan puroon

K-ryhmäläiset olivat innolla mukana oman puronsa kunnostuksessa. Eikä ihmekään, onhan lähellä oleva K-kauppakin nimeltään K-Rauta Kuninkoja.

”Olen ollut useana vuonna tukemassa meritaimenen poikasten istutuksia Airistolle paikallisen kalastusseuran kautta. Halusin ehdottomasti lähteä mukaan myös K-Kalapolut-yhteistyöhön uhanalaisten vaelluskalojen hyväksi. Jo K-Rauta-kauppamme nimi velvoittaa olemaan mukana Kuninkojan kunnostuksissa”, totesi K-Rauta Kuninkojan kauppias Sami Aalto, joka lahjoitti kunnostuksiin myös työvälineitä

Saman innostuksen jakoivat myös mukana olevat K-kauppiaat Hannu Aaltonen K-Citymarket Turku Kupittaalta ja Juha Jylli K-Citymarket Turku Länsikeskukselta.

Kunnostaminen on kaloille elintärkeää

Virtavesien eli jokien, purojen ja norojen patoamisen ja perkaamisen seurauksena niissä elävä lajistomme on uhanalaistunut voimakkaasti. Kaikki vaelluskalalajimme ovat tätä nykyä uhanalaisia: jopa 90 prosenttia Suomen lohikannoista on menetetty kuluneen puolen vuosisadan aikana, ja 60 meritaimenjoesta on jäljellä enää 11. Siksi jokien ja purojen kunnostaminen on kaloille elintärkeää.

Talkoot olivat osa WWF:n ja K-ryhmän vuonna 2017 alkanutta K-Kalapolut-yhteistyötä uhanalaisten vaelluskalojen hyväksi. Yhteistyön aikana avataan vähintään 50 nousuestettä ja tehdään vähintään 100 kutupaikkaa uhanalaisille vaelluskaloille Suomessa. Samalla lisätään tietoisuutta vaelluskalojen uhanalaisuudesta ja järjestetään talkootapahtumia. 

 

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.