Näkökulma: Varausjärjestelmä on liian antelias kaivosyhtiöille

Varausilmoituksista on luovuttava kaivoslain uudistuksessa, kirjoittavat WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder, MTK:n lakimies Leena Kristeri ja Suomen luonnonsuojeluliiton lakimies Matti Kattainen.

Kaivosyhtiöille myönnetyt malminetsintävaraukset ovat herättäneet tänä kesänä laajasti huomiota. Etenkin Saimaalla ja Käsivarren Lapissa tehdyt varaukset ovat aiheuttaneet huolta paikallisten asukkaiden ja maanomistajien keskuudessa. Vireillä olevassa kaivoslain uudistuksessa tuleekin tiedostaa tosiasiat: Suomen edullinen ja ilmoitusluonteinen varausjärjestelmä on liian antelias kaivosyhtiöille.

Varausilmoitusten tarkoituksena on ollut vähentää tarvetta malminetsintäluville, sillä varauksen tekeminen antaa varaajalle kahden vuoden etuoikeuden valmistella lupaa. Järjestelmä on johtanut siihen, että Suomen pinta-alasta lähes kymmenesosa on kaivostoiminnan varauksen alaista. Vireillä olevia malminetsintälupia ja -hakemuksia kohdistui noin 1,5 prosenttiin maamme pinta-alasta.

Kaivosyhtiöt ovat tehneet varauksia myös suojelualueille, sillä kaivostoiminnan vaikutus ympäristöön arvioidaan nykyään vasta malminetsintälupavaiheessa. Siten esimerkiksi kansallispuistotkaan eivät ole säästyneet mielivaltaisilta varauksilta. Kaivosviranomainen Tukes hyväksyy varaukset lähes poikkeuksetta, eivätkä varauksista tehdyt valitukset ole menestyneet oikeudessa. Maanomistajilla ei nykylain puitteissa ole valitusoikeutta varauksista.

Jotkin yhtiöt ovat hyväksikäyttäneet järjestelmää, eivätkä ole tehneet töitä pienentääkseen laajoja varausalueitaan. Tämän seurauksena useat alueet ovat olleet vuosia varattuina ja tutkimattomina. Tukesilla on kaivoslain mukaan velvollisuus hylätä varaus, jos varaajalla ei ole edellytyksiä tai aikomusta hakea malminetsintälupaa. Lain vaatimus näyttää kuitenkin jääneen kuolleeksi kirjaimeksi. Jokainen varaus aiheuttaa pitkäaikaista epätietoisuutta alueen tulevaisuudesta muun muassa maanomistajille ja alueen elinkeinonharjoittajille.

Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomen varausilmoitusjärjestelmä on epätyypillinen. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa etuoikeuden voi saada vasta malminetsintälupahakemuksella. Kaivosyhtiöillä onkin todellisuudessa hyvät mahdollisuudet arvioida toimintansa ympäristövaikutuksia herkillä alueilla jo hankkeidensa alkutöiksi.

Hallitusohjelman kirjauksen mukaan kaivoslain uudistuksen tavoite on huomioida kaivosten ympäristövaikutukset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja vahvistaa kaivosten hyväksyttävyyttä paikallisesti. Lisäksi hallitusohjelman mukaan kiinteistön- ja maanomistajien asemaa ja tiedonsaantioikeutta tulisi parantaa. Varausilmoitusjärjestelmästä tulisi luopua näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, sillä nykymuodossaan varaukset pitkittävät tarpeettomasti luonnonystävien, maanomistajien, mökkeilijöiden sekä elinkeinoelämän epävarmuutta alueen tulevaisuudesta.

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 1.9.2020

Liisa Rohweder
pääsihteeri
WWF Suomi

Leena Kristeri
lakimies
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK

Matti Kattainen
lakimies
Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.