Selkeä enemmistö suomalaisista kannattaa lintujen pesimäaikaisten hakkuiden kieltämistä

Nykyinen luonnonsuojelulaki ei ole estänyt lintujen pesimäaikaisia hakkuita. WWF vaatii, että parhaillaan uudistettavaa lakia selkeytetään niin, että hakkuut kielletään lintujen pesimäajaksi huhtikuun puolivälistä heinäkuun loppuun. Myös enemmistö suomalaisista on kesähakkuukiellon kannalla.

Huhtikuun puolivälin ja heinäkuun lopun välisenä aikana tehtävät hakkuut ovat metsissä pesiville linnuille suuri uhka, sillä kesähakkuissa tuhoutuu rauhoitettujen lintujen pesiä, munia ja poikasia.

Myös enemmistö suomalaisista on kesähakkuukiellon kannalla. Kantar TNS Oy kartoitti WWF:n toimeksiannosta suomalaisten näkemyksiä lintujen pesimäaikaisista hakkuista. 62 prosenttia suomalaisista on samaa mieltä siitä, että lintujen pesimäaikaiset hakkuut tulisi kieltää luonnonsuojelulaissa. Eri mieltä on 20 prosenttia ja kantaa ottamattomia on 18 prosenttia. Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 1028 suomalaista.

”On ristiriitaista, että laki toisaalta kieltää lintujen pesimäaikaisen häirinnän, mutta samaan aikaan metsää on voinut hakata lintujen pesimäaikaan”, sanoo WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen.

Metsäviranomaiset ovat tulkinneet, että EU:n lintudirektiivi ja nykyinen luonnonsuojelulaki eivät rajoita talousmetsien kesähakkuita, koska hakkuut eivät ole lintujen tahallista häirintää. WWF pitää tärkeänä, että parhaillaan käynnissä olevassa luonnonsuojelulain muutoshankkeessa tilanne selkeytetään.

”Sekä lakitekstin että käytännön toiminnan tulee vastata sisällöltään EU:n lintudirektiiviä, jossa tahallinen lintujen häirintä sekä pesien ja eri kehitysvaiheiden vahingoittaminen kielletään.

Nyt on aika selkeyttää luonnonsuojelulaki ja muuttaa hakkuukäytännöt lintudirektiivin vaatimusten tasalle”, Ojanen sanoo.

Kyselytutkimuksen tuloksiin voit tutustua täältä.

Kiinnostaako metsävaikuttaminen?