Enemmistö suomalaisista kieltäisi uhanalaisten lajien metsästyksen – allekirjoita kansalaisaloite metsästyslain muuttamiseksi

Lajin uhanalaisuudella ei ole nykyisen metsästyslain mukaan suoria vaikutuksia siihen, saako sitä metsästää. Jopa globaalisti uhanalaista allia saa Suomessa metsästää.  Suomessa on tällä hetkellä 17 uhanalaiseksi luokiteltua lajia, jotka ovat metsästyslaissa määritelty riistalajeiksi tai rauhoittamattomiksi lajeiksi. Tuoreen kyselytutkimuksen perusteella enemmistö suomalaisista kieltäisi uhanalaisten lajien metsästyksen.

WWF:n marraskuussa teettämän kyselytutkimuksen mukaan (TNS Kantar Oy) vain alle viides suomalaisista (17 prosenttia) on sitä mieltä, että uhanalaisia riistalajeja tulee saada metsästää. Selkeä enemmistö suomalaisista (63 prosenttia) kieltäisi uhanalaisten lajien metsästyksen. Kyselytutkimuksen perusteella vain kolmasosa (33 prosenttia) suomalaista ylipäätään tiesi, että uhanalaisten lajien metsästys on Suomessa sallittua.

Uhanalaiset metsästettävät lajit ovat pääasiassa lintuja. WWF on vaatinut uhanalaisten riistalintujen metsästyksen lopettamista jo pitkään.

“Suomi on sitoutunut siihen, ettei luontomme monimuotoisuus köyhdy. Tuntuu ristiriitaiselta, että uhanalaisia lajeja – eli juuri niitä, jotka ovat vaarassa meiltä kadota – saa metsästää. Erityisen tärkeää on suojella globaalisti uhanalaisia lajeja, kuten allia”, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

(juttu jatkuu kuvagallerian jälkeen)

Kansalaisaloitteen tarkoitus ei ole syyllistää metsästäjiä

Elokuussa 2020 muutamat aktiiviset lintuharrastajat laittoivat liikkeelle kansalaisaloitteen, joka kieltäisi uhanalaisten riistalajien metsästyksen metsästyslaissa. WWF seisoo aloitteen takana.

”Metsästyslain mukaan metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti. Mielestämme metsästys ei voi olla kestävää, jos kohteena on uhanalainen laji, vaikka metsästys ei olisikaan lajin uhanalaisuuden pääsyy”, WWF Suomen ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen sanoo.

”Lajien metsästys voitaisiin sallia jälleen, kun ne ovat toipuneet elinvoimaisiksi. Tämä olisi myös metsästäjien etu”, Tolvanen perustelee.

Kansalaisaloitteen tarkoitus ei ole syyllistää metsästäjiä. Tarkoituksena ei ole myöskään estää metsästystä, vaan muutoksella pyritään suuntaamaan metsästyspaine elinvoimaisiin lajeihin ja mahdollistamaan uhanalaisten riistalajien kantojen elpyminen.

Kyselytutkimuksen tuloksiin voit tutustua täällä.

Suojele uhanalaisia riistalajeja

Lajin uhanalaisuudella ei ole nykyisen metsästyslain mukaan suoria vaikutuksia siihen, saako sitä metsästää. Jopa globaalisti uhanlaista allia – lajia, joka on vaarassa kuolla sukupuuttoon – saa Suomessa metsästää. Allekirjoita kansalaisaloite uhanalaisten riistalajien metsästyksen kieltämiseksi!

Allekirjoita kansalaisaloite

Suojele uhanalaisia riistalajeja

Lajin uhanalaisuudella ei ole nykyisen metsästyslain mukaan suoria vaikutuksia siihen, saako sitä metsästää. Jopa globaalisti uhanlaista allia – lajia, joka on vaarassa kuolla sukupuuttoon – saa Suomessa metsästää. Allekirjoita kansalaisaloite uhanalaisten riistalajien metsästyksen kieltämiseksi!