Viisi syytä, miksi kuntavaalit ovat ilmastovaalit

Tuntuuko, etteivät kuntavaalit jaksa innostaa? Listasimme syitä, miksi jokaisen ilmastonmuutoksesta ja lähiympäristöstään välittävän kannattaa äänestää kuntavaaleissa.

Kunnat ja kaupungit vaikuttavat siihen, millaista arkea ihmiset elävät. Kunnan palvelut tulevat esiin aina kotien lämmityksestä siihen, miten ja missä kuntalaiset voivat vapaa-ajallaan liikkua. Kunnat ja kaupungit tekevätkin monia päätöksiä, joilla on suora yhteys ilmastokriisin hillitsemiseen.

”Jokaisen ilmastosta ja luonnosta välittävän suomalaisen kannattaa äänestää kuntavaaleissa. Ehdokkaita voi myös haastaa kysymällä, kuinka he aikovat toimia kunnissa ja kaupungeissa ilmaston ja luonnon puolesta”, sanoo WWF Suomen ilmastovastaava Bernt Nordman.

Lue alta perustelut, miksi kuntavaalit ovat samalla ilmastovaalit.

Mies pyöräilee lähiluonnossa vihreiden lehtien lomassa.

Kunnat vaikuttavat liikenneratkaisuilla ja kaavoituksella siihen, millaisilla kulkuvälineillä kunnissa on kannattavinta liikkua.

1 Kunnat vähentävät liikenteen päästöjä

Kunnat ja kaupungit vaikuttavat siihen, kuinka ihmiset liikkuvat töissä ja vapaa-aikana. Kaupungit ja kunnat pitää suunnitella kestävän liikkumisen ehdoilla. Liikenneverkon suunnittelussa kuntien pitää tukea kävelyä, pyöräilyä ja julkista liikennettä esimerkiksi kaavoituksen ja liikennepalveluiden avulla. Kunnat voivat tukea sähköautoilua esimerkiksi lisäämällä latauspaikkoja. Turhasta lentoliikenteestä on luovuttava.

Ihminen lukee kännykkää illalla sängyssä lampun valossa.

Ilmastovastuullinen kunta edistää uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa sähköntuotantoa.

2 Kunnat vauhdittavat uusiutuvaa energiaa

Kunnat ja kaupungit vaikuttavat siihen, miten kodit ja työpaikat lämmitetään ja miten sähkö niihin tuotetaan. Kuntien ja kaupunkien pitää luopua turpeen ja kivihiilen käytöstä vuoteen 2025 mennessä ja laatia suunnitelma öljystä ja kaasusta luopumiseksi. Sähköntuotannossa pitää siirtyä uusiutuvaan energiaan. Kunnallisten energiayhtiöiden ja kaukolämpöyritysten pitää tehdä aikataulu ja suunnitelma, kuinka ne siirtyvät pois polttoon perustuvasta lämmityksestä.

Ihmiset ottavat lounasta lounasruokalassa työpaikalla.

Kunnat ovat merkittäviä palveluiden ostajia ja tuottajia. Kestävillä valinnoilla kunta voi edistää esimerkiksi kasvispainotteista ruokavaliota laitoskeittiöissään ja muissa ruokahankinnoissaan.

3 Kunnat huomioivat ilmaston julkisissa hankinnoissa

Kunnat ja kaupungit ostavat ja tuottavat monia palveluja aina kouluruokailusta julkisten rakennusten remontteihin. Sekä hankinnoissa että kuntien sijoituksissa ja investoinneissa pitää huomioida ilmastokriisin ja luontokadon torjuminen. Julkisilla varoilla hankituille tuotteille pitää laskea hiilijalanjälki. Sijoitukset ja investoinnit pitää irrottaa fossiilisista polttoaineista ja turpeesta. Ruokailussa kuntien ja kaupunkien on asetettava tavoitteet eläinperäisten tuotteiden määrän vähentämiselle.

Lapsi kerää puolukoita metsästä muovirasiaan.

Lähiluonto ja -metsät ovat merkittävä hyvinvoinnin lähde. Ilmastovastuullinen kunta turvaa lähiluonnon virkistys- ja vapaa-ajankäytön eikä hakkaa metsiään avohakkuilla.

4 Kunnat suojelevat metsiä

Kunnat vaikuttavat alueidensa metsiin ja muihin elinympäristöihin. Hyvinvoivat metsät ja elinympäristöt sitovat hiiltä, turvaavat luonnon monimuotoisuuden ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Kuntien metsien puunmyynnin tavoitteista pitää luopua tai vähentää niitä. Metsien hiilivarastot on turvattava ja avohakkuista siirryttävä jatkuvaan kasvatukseen. Kuntien pitää kaksinkertaistaa suojeltavat metsät ja tavoitella vähintään sitä, että 30 prosenttia metsistä on suojeltu. Kaikki yli 140-vuotiaat metsät on suojeltava.

Pariskunta katsoo läppäriä sohvalla olohuoneessa.

Kuntien päätöksenteon pitää olla avointa ja kuntalaisilla pitää olla mahdollisuuksia vaikuttaa kunnan tekemiin päätöksiin.

5 Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan ilmastotoimiin

Kunnat ovat yhtä kuin kuntalaiset. Ihmisillä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa kuntansa päätöksiin ilmaston ja luonnon puolesta. Kuntien päätöksenteko pitää olla läpinäkyvää. Jos ilmastopäätökset uhkaavat vähentää työpaikkoja lyhyellä aikavälillä, työntekijöille on tarjottava mahdollisuuksia uudelleen kouluttautua ja hakea työtä. Ilmastotoimien pitää olla reiluja, niitä ei saa tehdä heikossa asemassa olevien ihmisten kustannuksella.

Lue lisää, millaisia ilmastopäätöksiä kuntien pitäisi tehdä. 

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.