Jätä verkot kuivumaan Saimaalla – verkkokalastus on todellinen uhka saimaannorpan kuuteille myös heinäkuussa

Erittäin uhanalaisia saimaannorppia suojeleva jokavuotinen verkkokalastuskielto päättyy kesäkuun lopussa. Muikkuverkkojen osalta se päättyi jo 20. kesäkuuta. Saimaan vesillä liikkuvien on kuitenkin syytä jättää verkot naulaan myös heinäkuun ajaksi.

Saimaannorpan suojelemiseksi asetetut kalastusrajoitukset päivitettiin toukokuussa seuraaviksi viideksi vuodeksi. WWF:n ja muiden saimaannorpan suojelijatahojen eriävästä mielipiteestä huolimatta maa- ja metsätalousministeriö ei ulottanut pesimäaikaista verkkokalastuskieltoa heinäkuulle, vaikka tilastojen mukaan heinäkuinen verkkokalastus on todellinen uhka erityisesti kuuteille.

”Vetoamme Saimaan alueen kalastajiin, valitkaa esimerkiksi norppaturvallinen katiska tai rysä, ja pitäkää verkot kuivalla maalla. Saimaannorpan suojelu on suomalaisten velvollisuus ja myös etuoikeus”, WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo.

Saimaannorppa viettää jopa 80 prosenttia elämästään veden alla. Kalanpyydyksiin takertuminen on suuri uhka varsinkin kuuteille mutta myös aikuisille norpille.

Huhtikuussa päättyneellä viisivuotiskaudella 2016–2020 puolet havaitusta verkkokuolleisuudesta tapahtui heinäkuussa. Aikavälillä todettiin 22 norpan verkkokuolemaa, joista 11 tapahtui nimenomaan heinäkuussa.

Kannan seurannasta vastaava Metsähallitus arvioi saavansa tietoonsa vain noin 40 prosenttia saimaannorppien kokonaiskuolleisuudesta.

Verkkokalastuskiellon ulottamiselle heinäkuun loppuun on myös alueen asukkaiden tuki: vuosina 2016 sekä 2020 WWF:n teettämässä gallupissa Saimaan alueen asukkaiden enemmistö tuki verkkokieltoajan jatkamista heinäkuun loppuun asti.

Korjattu 5.7. tieto muikkuverkkojen käyttökiellon päättymisestä. Muikkuverkkojen käyttökielto päättyi 20.6.

Jätä verkot naulaan Saimaalla

Jättämällä verkot pysyvästi pois Saimaasta kasvatat merkittävästi etenkin nuorten, kokemattomien norppien mahdollisuuksia selviytyä.

Tee sitoumus

Jätä verkot naulaan Saimaalla

Jättämällä verkot pysyvästi pois Saimaasta kasvatat merkittävästi etenkin nuorten, kokemattomien norppien mahdollisuuksia selviytyä.

Auta Saimaannorppa-kummina

Jos norppa katoaa Saimaalta, se katoaa koko maailmasta. Saimaannorppa on yhä erittäin uhanalainen ja tarvitsee suojelua vielä pitkään. Sinun tukesi on tärkeää.

Lahjoita alk. 10 €/kk

Auta Saimaannorppa-kummina

Jos norppa katoaa Saimaalta, se katoaa koko maailmasta. Saimaannorppa on yhä erittäin uhanalainen ja tarvitsee suojelua vielä pitkään. Sinun tukesi on tärkeää.