Vihreä siirtymä saatava kehysriihen keskiöön – tarjoaa ratkaisun ruokaturvaan ja energian saatavuuteen

Tuleva kehysriihi jää istuvan hallituksen viimeiseksi. WWF painottaa, että vihreän siirtymän, eli muun muassa siirtymistä fossiilisista uusiutuviin energialähteisiin, tukemisen tulee olla kehysriihen keskiössä. 

Sanna Marinin hallituksen perintö punnitaan kehysriihessä. Viimeisessä kehysriihessä on varmistettava satsaukset uusiutuvan energian hankkeisiin ja kiireelliset toimet kestävän tuotannon ja kulutuksen edistämiseen sekä luontokadon pystyttämiseen. Vihreä siirtymä tarjoaa myös kestävän ratkaisun ruokaturvaan ja energian saatavuuteen, joiden merkitys on noussut Ukrainan sodan myötä keskusteluun.

Vihreää siirtymää täytyy tukea johdonmukaisesti ja siksi kehysriihessä täytyy:

  • Luoda kestävän kehityksen budjetoinnille edellytykset. Tämä tarkoittaa sitä, että kestävän elvytyksen kriteereitä täytyy vahvistaa. ”Do no harm” -periaate täytyy ottaa osaksi kaikkea budjetointia. ”Do no harm” -periaatteella tarkoitetaan sitä, etteivät mitkään toimet saa vaikeuttaa ympäristö- tai ilmastotavoitteiden toteutumista.
  • Meillä ei ole varaa menettää valtion luonnonmetsiämme, siksi ne on suojeltava. Riihessä on aloitettava valtioneuvoston periaatepäätöksen valmistelu tästä.
  • Ilmastokriisi ja luontokato on ratkaistava samanaikaisesti. Valtiovarainministereiden ilmastokoalition oheen on luotava biodiversiteettikoalitio, joka toisi biodiversiteetein ilmastonmuutoksen rinnalle talouspolitiikan keskiöön. Riihessä on päätettävä aloitteesta koalition perustamiseksi.
  • Luonnonsuojelu vaatii johdonmukaisia toimia, joita on rahoitettava pitkäkestoisesti. 100 miljoonan euron tasokorotus luonnonsuojelun rahoitukseen on säilytettävä budjettikehyksessä seuraavalle hallituskaudelle.
  • Ympäristöministeriölle ja sen hallinnonalalle on suunnattava lisärahoitusta, jotta suojeluohjelmien toteutuminen ja vihreä siirtymä etenevät riittävän nopeasti.
  • Kehitysyhteistyön määrärahoja on kasvatettava määrätietoisesti kohti 0,7 % tavoitetta.

 

WWF on tyytyväinen, että ympäristöministeriö on käynnistämässä selvitystä luonnon monimuotoisuuden talousulottuvuuksista. Lisäksi ulkoministeriön uutinen Suomen kansainvälisen ilmastorahoituksen lisäämisestä oli osoitus kansainvälisestä vastuun kantamisesta.

Olemme järkyttyneitä sodasta, joka rikkoo YK:n peruskirjaa ja kansainvälistä oikeutta. Tuomitsemme väkivallan siviileitä kohtaan ja vaadimme nopeaa ja rauhanomaista ratkaisua. Samalla on selvää, ettei toimia luontokadon pysäyttämiseksi tai ilmastokriisin hillitsemiseksi voi lykätä. Nykyinen tapamme elää uhkaa luontoa ja sitä kautta myös meitä ihmisiä.

Tutustu tarkemmin WWF:n kehysriihivaatimuksiin!