WWF eroaa Kestävän kaivostoiminnan verkostosta

WWF on päättänyt erota Kestävän kaivostoiminnan verkostosta. Järjestö kokee, ettei se pysty enää vaikuttamaan kaivosteollisuuden ympäristövaikutusten pienentämiseen verkostoon kuulumalla.

Kestävän kaivostoiminnan verkoston eli Kaivosvastuun toiminnan taustalla on ollut ajatus kaivostoiminnan kestävyyden parantamisesta, ja WWF on ollut mukana haastamassa kaivosteollisuuden toimijoita.

”Keskeinen toimintatapamme on aina ollut yhteistyö ja keskustelu eri organisaatioiden kanssa. Verkostossa toimimalla olimme muun muassa luomassa lainsäädännön vaatimukset ylittävää kriteeristöä kestävämmälle kaivostoiminnalle”, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

”Nyt olemme kuitenkin arvioineet verkostoon kuulumisen vaikuttavuutta uudelleen ja todenneet, että tavoitteidemme saavuttamiseksi meidän on parempi jättäytyä verkoston toiminnan ulkopuolelle ja jatkaa vaikuttamista muita reittejä.”

Rohweder kertoo, että keskeinen päätökseen vaikuttanut tekijä oli verkostossa vahvan äänen omaavan Kaivosteollisuus ry:n kannanotto kaivoslain uudistukseen.

”Jotta kaivostoimintaa voidaan kehittää aidosti kestäväksi, kaivoslakia tulee uudistaa tuntuvasti. Kaivosteollisuus on kuitenkin päättänyt jarruttaa lakiin vaadittavia uudistuksia ja siten vaikeuttaa kaivosteollisuuden ympäristövaikutusten pienentämistä”, Rohweder sanoo.

Uuden lain rajattava luonnonsuojelualueet kaivostoiminnalta

Kaivokset ovat tärkeitä vihreän siirtymän kannalta, sillä niistä saatavat mineraalit ovat välttämättömiä esimerkiksi akkutuotannolle. Suomessa tulee kuitenkin säännellä kaivostoimintaa tiukemmin kaivosten
ympäristövaikutusten vuoksi.

”Talvivaaran tapaus nosti kaivokset vahvasti julkiseen keskusteluun ja toi nykytilan ongelmat
ilmi myös suuremmalle yleisölle. Riskiä Talvivaaran kaltaisen ympäristökatastrofin tapahtumisesta
uudelleen voitaisiin pienentää merkittävästi riittävän vahvalla ympäristölainsäädännöllä”, WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen sanoo.

Kaivoslakia uudistetaan parhaillaan, ja erityisen tärkeää on rajata luonnonsuojelualueet kaivostoiminnan ulkopuolelle.

”Kaivoksia ei saa sijoittaa suojelualueille tai muille luonnoltaan arvokkaille alueille. Suojelustatusta ei myöskään saa purkaa nykyisiltä suojelualueilta kaivostoiminnan mahdollistamiseksi”, Ojanen sanoo.

WWF vaatii myös, että niin sanotusta varausjärjestelmästä luovutaan uudessa kaivoslaissa. Järjestelmä on johtanut siihen, että Suomen pinta-alasta lähes kymmenesosa on kaivostoiminnan varauksen alaista. Kaivosyhtiöt ovat tehneet varauksia myös suojelualueille.

”Varausilmoitusjärjestelmästä tulisi luopua näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, sillä nykymuodossaan varaukset pitkittävät tarpeettomasti luonnonystävien, maanomistajien, mökkeilijöiden sekä elinkeinoelämän epävarmuutta alueen tulevaisuudesta”, Ojanen sanoo.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.