Täydennetty ilmastolaki luovutettiin eduskunnan käsittelyyn – kansalaisten valitusmahdollisuutta on ehdotuksessa rajattu liikaa

Viranomaisten ilmastolle haitallisista toimista valittaminen ei tule uuden ilmastolain myötä kansalaisille helpommaksi, sillä ilmastolakiin kaavailtu valitusoikeus ei koske lainkaan ilmastopäätöksiä tai -toimenpiteitä. WWF vaatii lakiin todellisen vaikuttamisen mahdollistavaa muutoksenhakua.

Vuonna 2015 voimaan tullutta ilmastolakia päivitettiin viime keväänä, ja uusi laki astui voimaan 1.7.2022. Lakiin kirjattiin esimerkiksi tavoite, että Suomen tulee olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Lakia täydennetään nyt syksyllä vielä parin kohdan osalta, ja toinen näistä on uutena lisänä lakiin tuleva muutoksenhaku.

”Muutoksenhaun idean pitäisi olla, että kansalaisille ja muille toimijoille annetaan mahdollisuus valittaa viranomaisten ilmastolle haitallisista päätöksistä”, WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen kuvailee.

Muutoksenhaku on tärkeä lisäys ilmastolakiin, mutta valitusmahdollisuus jää kovin suppeaksi. Eduskunnalle luovutetussa ehdotuksessa muutoksenhakua on rajattu niin, että päätöksestä valittaminen on kansalaiselle korkean kynnyksen takana.

”Muutoksenhakuun on esimerkiksi lisätty erityisyysperiaate, jonka mukaan valituksen voi tehdä vain sellainen henkilö, jota asia koskettaa erityisesti. Erityisyysperiaate on kummallinen lisäys ilmastolakiin, sillä ilmastokriisihän koskee meitä kaikkia”, Ojanen ihmettelee.

Ilmastotavoitteiden toteutumista vaikea varmistaa

Muutoksenhaku ei nykyisessä muodossaan myöskään koskisi ilmastoon liittyviä päätöksiä tai toimenpiteitä, vain ainoastaan suunnitelmia.

”Jos ilmastosuunnitelma ei esimerkiksi perustu ajantasaiseen tieteelliseen tietoon ilmastonmuutoksen etenemisestä, siitä voi valittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Jos tuomioistuin arvioi, ettei suunnitelma täytä laissa määriteltyjä vaatimuksia, se voi palauttaa suunnitelman uudelleen tehtäväksi.”

Ehdotettu muu­tok­sen­ha­ku ei siten anna tuo­miois­tui­mel­le mah­dol­li­suut­ta varmistaa, että hallinnossa oikeasti toteutetaan il­mas­to­ta­voit­tei­ta.

Raija-Leena Ojanen

Ehdotettu muu­tok­sen­ha­ku ei siten anna tuo­miois­tui­mel­le mah­dol­li­suut­ta varmistaa, että hallinnossa oikeasti toteutetaan il­mas­to­ta­voit­tei­ta.

Raija-Leena Ojanen

Ilmastolakiin tuleva muutoksenhakuoikeus ei ulotu esimerkiksi Metsähallituksen toimiin valtion omistamissa metsissä tilanteessa, jossa hakkumäärät sotivat ilmastolakiin kirjattuja tavoitteita vastaan.

”Ehdotettu muutoksenhaku ei siten anna tuomioistuimelle mahdollisuutta varmistaa, että hallinnossa oikeasti toteutetaan ilmastotavoitteita”, Ojanen summaa.

”Ilmassa tuntuu olevan myös perusteetonta pelkoa siitä, että jos muutoksenhakuoikeus olisi vähemmän rajattu, valituksia tulisi tulvaksi asti.”

Suppeakin valitusmahdollisuus on tyhjää parempi, mutta WWF toivoo muutoksenhakua vielä jatkojalostettavan.

(juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Mielenosoittajan takin selkämys, jossa kuva maapallosta ja teksti

Lakiehdotuksen mukaan valituksen voisi tehdä vain sellainen henkilö, jota ilmastonmuutos tai sen hillintätoimet koskevat erityisesti.

Ilmasto-oikeudenkäynnit ovat yleistyneet

Euroopassa on viime vuosina nähty useita näyttäviä kansalaisten alulle panemia ilmasto-oikeudenkäyntejä. Esimerkiksi viime vuonna Saksassa joukko kansalaisia kanteli perustuslakituomioistuimelle Saksan ilmastonsuojelulaista, koska lain nähtiin olevan liian löysä ja rikkovan kansalaisten perusoikeuksia. Oikeus katsoi ilmastonsuojelulain jättävän kohtuuttoman suuren määrän päästövähennyksistä pitkälle tulevaisuuteen ja kuormittavan näin nuoria heidän perusoikeuksiensa vastaisesti.

Vuonna 2019 Hollannissa Urgenda-järjestö yhdessä satojen kansalaisten kanssa vaati maan hallitusta kiirehtimään päästöjen vähentämistä Euroopan ihmisoikeussopimukseen vedoten. Alankomaiden korkein oikeusaste hyväksyi vaatimuksen.

Ojasen mukaan oikeudenkäynnit ovat eri maissa erilaisia oikeusjärjestelmien eroista johtuen. Suomessa ei vielä toistaiseksi ole nähty ilmasto-oikeudenkäyntiä.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.